Foto Alexandra Teodor

Alexandra Teodor

Dr. arh.

alexandra_teodor@yahoo.com

Scurt CV

(n. 1984, Sibiu) Asistent universitar în cadrul DITACP din anul 2010, cercetător în domeniul patrimoniului construit, de formație arhitect. M-am specializat în patrimoniul arheologic, atât prin lucrarea de disertație/diplomă (2009), cât și prin teza de doctorat (2014), ambele focusate pe așezările urbane romane din Dobrogea. Bursier ICR (2017) și NEC (2023). Cea mai recentă cercetare proprie, începută la NEC, urmărește conservarea configurațiilor urbane antice în structura orașelor moderne europene.

De zona practică a domeniului m-am apropiat prin implicarea în proiectul Ambulanța pentru monumente, în cadrul căruia am coordonat filiala Muntenia Nord (2020-1), dar și prin colaborări cu specialiști din ramuri complementare – arheologie, urbanism istoric și restaurare, în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, 2017-9; Quattro Design, 2016; Opus – Atelier de arhitectură, stagiu 2008. În 2023 am făcut parte din echipa care a elaborat studiul istoric de fundamentare pentru PUG București.

Arii de interes

Activități didactice

CP-6 Proiect de restaurare, anul IV (din 2012)

IT-14 Activități practice, anul IV, secțiile română (din 2020) și engleză (2020-21)

CP-28 Proiect inserții în zone construite protejate, anul V, secțiile română (2017-prezent) și engleză (2017-21)

CP-49 Proiect conservarea monumentelor istorice, anul V (din 2017)

CP-7 Activități practice (releveu), anul V (2016-2019; 2022-)

Activități didactice încheiate:

 Alte activități:

Publicații

„The old imperial castrum in a new shape: the Late Roman fort. Case study on Dobruja“, XXIVth Limes Congress, Serbia, September 2-9, 2018 - lucrare în curs de publicare (v. prezentare conferință)

Subcapitole din monografia A Monumental Hellenistic Funerary Ensemble at Callatis on the western Black Sea. The Documaci Tumulus, Volume I, eds. V Sîrbu, MM Ștefan, D Ștefan. Archaeopress, 2021.

Ambulanța pentru Monumente - Muntenia Nord 2020, Intervenția de urgență de la fostul spital „Carol I” din Filipeștii de Târg, județul Prahova, Asociația Atelierul de Patrimoniu, ed. Alexandra Teodor, București: Editura Universitară „Ion Mincu”, 2021.

„Vestigii antice și medievale documentate în vechi descrieri ale Constanței: pe urmele lui Marin Ionescu-Dobrogianu”, Historia Urbana XXV, 2017, 87-118.

Documente de Arhitectură din România, serie nouă, București: Editura Universitară „Ion Mincu”, co-autor și co-editor al volumelor din 2015 și 2016, disponibile aici: https://relevee.uauim.ro/despre/

„The roman defensive systems of Tomis. Some issues in the light of the current knowledge”, Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie (ReDIVA), (2) 2014, pp. 92–146.

 „2D topographic data management: a case study on Callatis’ general site plans”, International Journal of Heritage in the Digital Era, (3/October) 2014, pp. 501–529.

 „Antique Layers of Tomis”, International Conference on Architectural Research, (Re)Writing History, 18-20 mai 2012.

 „Noviodunum Roman Fortress. A Survey on a City Wall Section”, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2011, pp. 499–505 (co-autor)

Cercetare

Bursier al Colegiului Noua Europă în cadrul programului Ștefan Odobleja, finanțat de UEFISCDI, cu tema Antiquity in Use in Urban Contexts: preliminary classification and case studies on the adaptive reuse of antique structures in modern cities, octombrie 2022 – iulie 2023.

„Explorarea interdisciplinară a peisajelor tumulare și a mormintelor elenistice monumentale din Kallatis” (PN-III-P4-ID-PCE-2016-0621, finanțat de UEFISCDI) – membru în echipa de bază a proiectului (2017-2019)

„Literatura științifică din domeniul urbanismului antichității târzii, cu privire specială asupra provinciilor de graniță ale Imperiului Roman (secolele III-VII d. Chr.)”, în cadrul bursei „Ion Mincu” (ICR) (2017)

Studii istorice de fundamentare pentru comuna Valea Mare-Pravăț, județul Argeș și orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu, co-autor în cadrul echipei Quattro Design (2015) – nepublicate.

„Configurațiile urbane și militare din provincia Scythia”, cercetare în regie proprie - teză de doctorat îndrumată de prof. univ. dr. arh. Anca Brătuleanu și prof. univ. dr. Alexandru Barnea (Facultatea de Istorie, Universitatea București), Școala Doctorală SITT, UAUIM, București (2009-2014)

Alte date de contact

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”, UAUIM, str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, România.