Foto Andreea Necșulescu (Popa)

Andreea Necșulescu (Popa)

Dr.arh.
Conferențiar universitar la dept. Proiectare urbană și peisagistică

Proiecte de cercetare

PUG Municipiul Bucuresti, PUG Municipiul Galați, PUG Municipiul Buzău, PUG Municipiul Sibiu, PUG Municipiul Vaslui

Participări la conferințe

● Iulie 2015 LAUD, Introducing Agricultural Landscape in Spatial Planning Practice (Popa, A.)

● Iulie 2015 Le Notre Agricultural Landscape in Metropolitan Areas (Popa, A., Tarata Campeanu, O.)

● Noiembrie 2012, Sofia, International Conference UACEG 2012, “Challenges for urban development and landscape planning in Eastern European cities” (Popa, A., Harmanescu, M.)

● Mai 2012, Vilnius, Lituania Junior Researchers Conference, “ Aspect of agricultural landscape as a cultural asset in metropolitan areas: case study Bucharest City”

Publicații și articole

Popa, A. (2011), ‘Aspects of the agricultural landscape in metropolitan areas‘, în Landscape- Architecture- Technology- Ambient, coord. Dabija, A.M., Ed. Universitara Ion Mincu, București, pp: 49-58

Sarbu,C., Popa, A. (2012), Oportunităti de dezvoltare durabilă pentru zonele aferente Dunării si Deltei„ editura Universitară Ion Mincu, București

Popa, A. (2013), Peisajul agricol: subiect petnru conservare si valorificare, Editura Universitara Ion Mincu Bucuresti

Popa, A. (2014), “Photography as exercise of memory in order to reassess, recompose and revive landscapes”, coord. Craciun, C, Bostenaru, M., Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes, Springer Geography, pp.61-72

Popa, A. (2014), “Decoding Agricultural Landscape”, coord. Craciun, C, Bostenaru, M., Planning and Designing Sustainable and Resilient Landscapes, Springer Geography, pp. 33-44

Popa, A. (2012), ‘Aspects of agricultural landscape as a cultural asset in metropolitan areas: case study for Bucharest city‘, în Science- Future of Lituania, vol.4, nr.2, pp: 128- 134.

Ateliere, workshopuri, concursuri

● Aprilie 2012 Premiul I, Conferinta K.Segegelis for young Researchers, Vilnius “ Aspect of agricultural landscape as a cultural asset in metropolitan areas: case study Bucharest City”

● 2016, Premiul Sectiunii BNA pentru proiectul PUG Municipiul Galati

● 2016, nominalizare sectiunea BNA pentru proiect PUG Dinamic Bucuresti

● 2020 Premiul I Concurs de soluții PUG Sibiu