Foto Monica Rădulescu

Monica Rădulescu

Dr.arh.
Profesor afiliat la Școala Doctorală de Urbanism

monica.radulescu@uauim.ro

Proiecte de cercetare

▪ DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI FORMĂ URBANĂ GRANT CNCSIS 2004 -2006 Director de proiect - Comisia 7 https://cncsis.gov.ro/UserFiles/File/granturi/2004/IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_NOI_2004.htm accesat 31 octombrie 2021

▪ COORDONATE ECONOMICE ȘI DIMENSIUNI ALE COEZIUNII SOCIALE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ METROPOLITANĂ GRANT CERCETARE GRANT CEEX 2006 - 2008 - Director de proiect din partea Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu“ în consorțiul condus de Academia de Studii Economice București https://www.demos.ase.ro/index.htm accesat 31 octombrie 2021

▪ Metodologie – cadru pentru elaborarea documentelor de planificare strategică teritorială la nivel național și regional, potrivit practicilor europene în domeniu, beneficiar MDRL, Director de proiect pentru UAUIM, 2009

▪ Pact Teritorial, beneficiar MDRT, Director de proiect pentru UAUIM - CCPEC, subproiectare pentru UB- CICADIT 2013-2014

▪ Water Areas Vision for Europe (WAVE) – INTEGRATED KNOWLEDGE AND VISIONS FOR SUSTAINABLE WATER LANDSCAPES IN EUROPE/Viziunea arealelor acvatice pentru Europa/ Cunoaștere integrată și viziuni pentru peisajele acvatice sustenabile din Europa, Erasmus + parteneriate strategice în învățământul universitar KA2020WAVE competiția 2020 2020-1-RO01-KA203-080122, proiect 2020-2022, Director de proiect pentru UAUIM în consorțiul condus de Universitatea Ovidius din Constanța

Participări la conferințe

▪ Membru în comitetul științific Reviewer la Conferinta HASSAC 2017 5th Academic Online Conference, From Past to Future with Human and Social Sciences, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina Powered by: Publishing Society, Slovakia, 2017, 25-29 septembrie, ISSN: 2453-6075, CD ROM ISSN: 1339-522X ISBN: 978-80-554-1374-7 ISBN: 978-80-554-1374-7 https://www.hassacc.com/reviewers/

▪ Membru în comitetul științific – Reviewer Conferinta internațională ScieConf 2018 25-29 iunie Volume: 6, Issue: 1, June 2018, Publisher: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Powered by: Publishing Society, Slovakia, ISSN: 1339-9071, CD ROM ISSN: 1339-3561, ISBN: 978-80-554-1465-2 https://www.scieconf.com/archive/?vid=1&aid=1&kid=90601

▪ Membru în comitetul științific – review Conferinta internațională ICAR 2012, Editura Universitara Ion Mincu, 2012 978-606-638-023-2

▪ Membru în comitetul științific – review Conferinta internațională ICAR 2015, Editura Universitara Ion Mincu 20162393-4425 ISSN-L 239, 2-4425

▪ Membru în comitetul științific Reviewer la Conferinta EURAU 2016 Editura Universitara Ion Mincu, 2016, 28-30 septembrie, ISBN 978-606-638-140-6 https://eurau2016.uauim.ro/committees/

Publicații și articole

▪ Rădulescu Monica, "Technological Development and Urban Form – Virtual Solutions for Real Problems –Urban Regeneration and Renewal, Publicare in extenso in CD-ul cu lucrările prezentate în cadrul conferinței internaționale ICAR 2015 ISSN 2393-4425 ISSN-L 2392-4425" în cadrul conferinței internaționale ICAR 2015, 2015, 26.03.2015, 2393-4425 ISSN-L 2392-4425

▪ Rădulescu Monica, Coeziunea,Competitivitatea și Dezvoltarea Durabilă – Concepte structurante ale dezvoltării, in cadrul simpozionului Provocari in spatiul construit, Editura Universitara Ion Mincu ISBN 978-606-638-017-1 capitol https://www.uauim.ro/evenimente/simpozion_romexpo_2012/ Provocari in spatiul construit 2012, 2012, 978-606-638-017-1

▪ Rădulescu Monica, Claudiu Runceanu , Problematica locuirii insalubre la scară urbană, Insalubrious Housing Issues at Urban Scale, in Spațiu Artă Arhitectură Editura Universitara Ion MIncu 2013 ISBN 978-606-638-067-6 capitol Spațiu Artă Arhitectură 2013, 2013, 978-606-638-067-6

▪ Claudiu Runceanu, Rădulescu Monica, Dificultăți ale definirii conceptului de locuire insalubră, The Difficulties for Defining the Concept of Insalubrious Housing, in Spațiu Artă Arhitectură, Editura Universitara Ion MIncu 2013 ISBN 978-606-638-067-6, capitol, Spațiu Artă Arhitectură 2013, 2013, 978-606-638-067-6

▪ The case of Mangalia costal area on the Black Sea. CO-LAND - Inclusive costal landscapes : activating green and blue infrastructure for sustainable development of the urban-land interface. Autor: Editori: Ellen Fetzer, Dana Milea, Monica Rădulescu, Gabriel Pascariu Editura Universitara Ion MIncu 2020 ISBN 978-606-638-197-0

▪ Metodologie de reconfigurare a bazei spațiale a planurilor de amenajarea teritoriului în vederea integrării în Uniunea Europeana – Situarea problematicii amenajării teritoriului din România în raport cu principiile, strategiile și politicile de dezvoltare spațială din țările Uniunii Europene, Editura Universitară Ion Mincu 2006 ISBN 973-7999-54-1 membru în colectivul de elaborare

▪ Metodologie de reconfigurare a bazei spațiale a planurilor de amenajarea teritoriului în vederea integrării în Uniunea Europeana – Mutații produse de abordarea strategică asupra configurației spațiale la scara teritoriului european, regional și infra-regional. Corelații între politicile de dezvoltare spațială durabilă și structura spațială aferentă la scară regională și infra-regională Editura Universitară Ion Mincu 2005 ISBN 973-7999-43-6 membru în colectivul de elaborare

Ateliere, workshopuri, concursuri

▪ Expert în cadrul competiției pentru desemnarea câștigătorului, coautor al manualului de Formare și coautor pentru designul sesiunii de formare AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, 28-29.03.2019 împreună cu Simona Elena Munteanu, Pentru SC International Consulting Expertise Srl - contractul subsecvent 1/21/19.01.2018 având ca obiect „Servicii de instruire specializată pentru dezvoltarea abilităților tehnice și generale pentru personalul din cadrul Autorității de Management, Organismelor Intermediare și beneficiarilor Programului Operațional Regional 2014-2020”

▪ Metodologie privind locuirea și habitatul insalubru, beneficiar MDRT, Responsabil de tema pentru UAUIM CCPEC 2013-2014

▪ Metodologie – cadru pentru elaborarea documentelor de planificare strategică teritorială la nivel national si regional, potrivit practicilor europene în domeniu, beneficiar MDRL, Director de proiect pentru UAUIM, 2009

▪ Locul 2 la competitia pentru realizarea analizei urbane in vederea regenerarii urbane Ferentari, Bucuresti, pentru SC International Consulting Expertise Srl, 2015-2016

▪ Locul 2 la competitia pentru granturi tip A CNCSIS 2005 granturi tip A proiecte noi cu proiectul METODOLOGIE DE RECONFIGURARE A BAZEI SPATIALE A PLANURILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI IN VEDEREA INTEGRARII IN UE Director proiect prof.dr.arh.Doina Elena Cristea, membru in echipa de lucru si realizarea cerere finantare proiect, 94.67 puncte din 100 sursa https://uefiscdi.gov.ro/UserFiles/File/Competitii derulate/IERARHIE_A_2005_NOI.pdf

CV-Monica-Radulescu.pdf