Foto Ionuț Adrian Ibric

Ionuț Adrian Ibric

Dr.arh.

adrian.ibric@uauim.ro

Proiecte de cercetare / educație / dezvoltare instituțională

• 2022-2025, parte a echipei de coordonare pentru aplicația câștigătoare și implementarea proiectului „Transformarea digitală a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu”, Proiect de digitalizare UAUIM PNRR, grant 2.600.000 euro (C15: Educație/ Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitizarea educației / Investiții 16: Universitățile digitale și pregătirea lor pentru profesiile digitale ale viitorului), Acord de grant nr. 14020/16.09.2020, cod proiect 169368083.

• 2022-2024, membru echipa implementare, proiectul de tip ERA-NET (UEFISCDI/COFUND ENUTC) ”CCC / Circular City Challlenge - Crearea unui concurs de generație nouă pentru tineri cu scopul de a integra ideea de circularitate în curicule școlare”, finanțat de UEFISCDI în urma competiției ENUTC 2021, PNCDI III, Programul 3 - Cooperarea Europeană și Internațională, Subprogramul 3.2 - Orizont 2020, Acord de grant nr. PN3-P3-1150/31.12.2021 - https://www.circularcitychallenge.eu 

• 2022-2024, membru echipa de implementare, post doctorat, Future On The Past - De la colecția de fotografie de arhitectură 1900-1940 la baza de date: științe umaniste digitale pentru cultura locală la seism, inundație, incendiu, proiect finanțat de UEFISCDI în urma competiției PCE - Proiecte de Cercetare Exploratorie 2021, prin PNCDI III, sub-programul P4 Cercetare fundamentala si de frontiera, Acord de grant nr. PN-III-P4-PCE-2021-0609 - https://www.uauim.ro/cercetare/future-on-the-past/ 

• 2022, autor aplicație și director de proiect, HUB UAUIM BUSINESS (HUB), Proiect finanțat CNFIS-FDI-2022-0573, Domeniul Strategic de Finanțare 4 ”Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților”, ediția a II-a a proiectului pilot de creșterea competențelor antreprenoriale pentru studenții și absolvenții recenți ai UAUIM - https://www.uauim.ro/cercetare/hub/ 

• 2021, autor aplicație și director de proiect, HUB UAUIM BUSINESS (HUB), Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0520, Domeniul Strategic de Finanțare 4 ”Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților”, proiect pilot de creșterea competențelor antreprenoriale pentru studenții și absolvenții recenți ai UAUIM - https://www.uauim.ro/cercetare/hub-2021/ 

• 2022, co-autor aplicație și membru echipa de implementare, proiect CULTADISER - Dezvoltarea capacității instituționale a UAUIM de cercetare în arhitectură și urbanism prin crearea unei culturi de diseminare a rezultatelor, parte din echipa responsabilă pentru organizarea Conferinței INNOMINCU 2022 și a redactării/editării publicației sinteză asociată evenimentului (a se vedea mai jos proiectul INNOMINCU 2021), proiect finanțat CNFIS-FDI-2022-0450, Domeniul Strategic de Finanțare D6 „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități” - https://www.uauim.ro/cercetare/cultadiser/ 

• 2021, co-autor aplicație și membru echipa de implementare, proiect INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU) Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0508, Domeniul Strategic de Finanțare D6 „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități” - https://www.uauim.ro/cercetare/innomincu/ 

• 2022, membru echipa de implementare, proiect Viitorul Împreună îl Proiectăm 2022 (VIP 2022) Proiect finanțat CNFIS-FDI-2022-0567, Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior” - https://www.uauim.ro/cercetare/vip-2022/ 

• 2021, co-autor aplicație și asistent proiect Acces Viitorul Împreună îl Proiectăm (ACCES VIP) Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0510, Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)” - https://www.uauim.ro/cercetare/acces-vip/ 

• 2020, co-autor aplicație și asistent proiect Viitorul Împreună îl Proiectăm (VIP) Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0622, Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)” - https://www.uauim.ro/cercetare/vip/ 

• 2019-2022, autor aplicație și mentor în echipa de implementare Proiect UAUIM-FA STARRRHI+ ”Studenții arhitecți ai UAUIM: reducerea riscului de abandon și rezultate mai bune în anul 1”, subproiect R.O.S.E. SGNU - https://www.uauim.ro/cercetare/starrrhi/ 

Participări la conferințe

• Membru în echipa de organizare și moderator ziua 3 Arhitectură, Conferința Zilele sustenabilității și ale cercetării în UAUIM, 4-8 octombrie 2021, în cadrul proiectului INNOMINCU - stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar - https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-innomincu-2021/ 

• Oportunități de finanțare a cercetării pentru patrimoniu, prezentare Conferința Dezbaterea PLUS Cultural - Actualizarea sub-pilonilor strategici de cercetare în UAUIM cu privire la Patrimoniul Cultural, noiembrie 2021

• Architectural Interfaces as Local Ecosystemic Tools of the Built Environment, susținere prezentare la Conferința Internațională ”RRRC 2016 - Risk Reduction for Resilient Cities, International Conference, Bucharest November 3-4, 2016 - http://www.rrrc.ro

• Circular Economy Stakeholders Conference, Bruxelles, 9-10th March 2017, Comisia Europeană, participare la conferința și la grupurile de lucru tematice care au pus bazele European Circular Economy Stakeholder Platform.

Publicații și articole

• Ibric, A., 2016, ”Architectural Interfaces as Local Ecosystemic Tools of the Built Environment”, susținere prezentare și rezumat articol în RRRC 2016, Panait, Andra (ed.) - ”RRRC 2016 - Risk Reduction for Resilient Cities, International Conference, Abstracts, Bucharest November 3-4, 2016” București, Ed. Univ. ”Ion Mincu”, noiembrie 2016, PRINT– ISBN 978-606-638-154-3, DVD – ISBN 978-606-638-155-0 - http://www.rrrc.ro

• Ibric, A., Manea, C., 2017, ”Interfețe inteligente ale cladirilor - inovații sustenabile”, Iași 2017, Articol în Vol. Simpozionului Internațional ”Universul Științelor ed. VIII”, Ed. PIM Iași 2017, ISSN 2285-8407, ISBN 978-606-576-722-5.

• Ibric, A., iunie 2021, ”Bula arhitectului pasionat de ecologie”, Volumul IGLOO nr. 202 Climate Change, Secțiunea Dosar

Ateliere, workshopuri, concursuri

• ”Soluții pentru infrastructuri verzi în arhitectură”, prezentare/trainer pentru participanții la workshopul „Low-carbon & resource efcicient solutions, circular economy, nZEB - SMART4NZEB”, noiembrie 2021 - https://www.pro-nzeb.ro/articol-pro-nzeb/training-pe-temele-low-carbon-circular-economy-nzeb/ 

• Ibric, Adrian – Prezentare ”Filling Voids is Making Money”, Workshop maratonul de 24 de ore ”Ecomobility in a Smart, Green City” organizat de grupul Better, asociat Climathon, octombrie 2016.

• Implementare si finalizare prototip ECOMODUL – Modul inovator cu rol de studio foto-video vlogging / birou în natură, inclusiv cu o componentă de anvelopantă ecosistemică, Breaza, mai 2020.

• Premiul pentru un Mediu Curat, Secțiunea Companii pentru proiectul TUBATECT, București, la Gala organizată de ECOTIC/Ministerul Mediului - www.tubatect.eu, Laborator de dezvoltare-inovare, orientat către design inovativ și responsabil față de mediu - mobilier de birou, inclusiv 100% din materiale reciclate, decembrie 2016 - https://www.ecotic.ro/stiri/gala-premiilor-pentru-un-mediu-curat-2016-interviu-tubatect/ 

• Propunere concurs ”Showcase Măgurele - enLightening Laser Valley 2035” pentru ”Laser Valley – Land of Lights International Competition 2016, în echipă cu arh. Cristache Florin, Vlădescu Andrei. Imaginea (randare) propusă pentru cartierul de afaceri a fost selectată ca imagine de copertă a albumului de promovare din anul 2017 a inițiativei ”Laser Valley – Land of Lights - De la Viziune la Acțiune”, decembrie 2016 - http://www.laservalley.ro/Home_files/BrosuraLV.pdf 

Alte informații