Foto Toader Popescu

Toader Popescu

Lect. dr. arh.

toaderpopescu@uauim.ro

Scurt CV

Toader Popescu (n. 1980, București) este arhitect licențiat, master în urbanism și, din anul 2012, doctor în arhitectură. Este lector universitar în cadrul DITACP - UAUIM, alumnus al Colegiului Noua Europă (NEC), arhitect și urbanist practicant (în cadrul biroului Point Zero, pe care l-a fondat în anul 2005) și cercetător în domeniul istoriei arhitecturii și orașului. Este membru al Comisiei de Istorie a Orașelor din România din cadrul Academiei Române. Este editor asociat al revistei sITA – studies in History and Theory of Architecture și membru în colegiul de redacție al revistei Historia Urbana. Autor de cărți de autor, traduceri și articole științifice, publică în noiembrie 2014 volumul Proiectul feroviar românesc (1842-1916), distins cu mai multe premii, între care premiul „Cartea de știință a anului”, decernat de Asociația Editorilor din România.

Arii de interes

Activități didactice

IT-7 – Arhitectură – Locuire – Oraș (curs obligatoriu, anul II, Facultatea de Arhitectură)

IT-20 – Istoria așezărilor în Europa (curs obligatoriu, anul I, Facultatea de Arhitectură)

IT-40 – Istoria așezărilor în România (curs opțional, anul IV, Facultatea de Arhitectură)

IT-14 – Practică documentară (activitate obligatorie, anul IV, Facultatea de Arhitectură)

CP-28 – Proiect inserții în zone construite protejate (proiect opțional, anul V, Facultatea de Arhitectură)

Publicații (selecție)

Proiectul feroviar românesc (1842-1916), București: Ed. Simetria, 2014, volum distins cu premiile „Publicație de arhitectură” (UAR, Bienala de Arhitectură, 2016), „Cartea de știință a anului” (Asociația Editorilor din România, Gala „Bun de Tipar”, 2015), „Carte de arhitectură” (OAR București, Anuala de Arhitectură, 2015) și „Premiul de excelență în domeniul feroviar pentru păstrarea tradiției” (Asociația „Club Feroviar”, 2014)

„Urbanism și serviciu public în România interbelică. Cincinat Sfințescu și activitatea sa în administrația bucureșteană”, în Servitorii Statului: Funcționari, funcții și funcționarism în România modernă (1830-1948), Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2022

„Noi planuri rusești privitoare la orașul București și împrejurimile sale (1828, 1830, 1849–1850)”, în Historia Urbana, vol. XXIX, 2021 (co-autor, cu L. Rădvan și M. A. Ciobanu)

“The Historicity of Modernism”, în sITA – studies in History and Theory of Architecture vol. 7, 2019

„Planurile de sistematizare ale orașelor din România înainte de al Doilea Război Mondial”, în Confluențe arhitecturale, București: Ed. Ozalid, 2018

“On the Nation's Margins. Territorial and Urban Policies during the Romanian Administration of Southern Dobrudja (1913-1940)”, în sITA – studies in History and Theory of Architecture vol. 4, 2016

Cincinat Sfințescu. Începuturile urbanismului românesc, București: Ed. Universitară „Ion Mincu”, 2015 (co-autor, cu A. Udrea, I. Calotă, I. Constantinescu)

„Introduction: Behind the Big Picture”, în sITA – studies in History and Theory of Architecture, vol. 2, 2014

„Gările tip în stil C.F.R. (1869-1916). Premise și clasificare tipo-morfologică”, în Revista Monumentelor Istorice, an LXXX, nr. 1-2/2011-2014

„Căile ferate și planificarea urbană în București (1869-1919)”, în Historia Urbana, vol. XXI, 2013

„Un aller simple pour la modernité. L’urbanité roumaine sous le signe de la voie ferrée (1859-1918)”, în New Europe College Yearbook, 2009-2010, București: Colegiul Noua Europă, 2012

La mémoire des murs – L’esprit français dans l’architecture roumaine, București: Ed. I.C.R., 2006 (co-autor, cu I. Popescu-Criveanu, A.M. Zahariade, M. Criticos ș.a.)

Cercetare (selecție)

Co-autor (scenariu, texte, prezentare) serial documentar România construită (TVR, 10 episoade x 50 min.), 2020

Membru în echipa proiectului Cărți Fundamentale pentru Arhitecți - consultant științific și co-autor traduceri New Yorkul în delir (autor: Rem Koolhaas), București: Ed. Universitară „Ion Mincu”, 2018; Lecția Las Vegas (autori: R. Venturi, D. Scott Brown, S. Izenour), București: Ed. Universitară „Ion Mincu”, 2017; Arhitectura modernă. O istorie critică (autor: Kenneth Frampton), București: Ed. Universitară „Ion Mincu”, 2016

Membru în echipa proiectului de cercetare Cincinat Sfințescu, întemeietor al urbanismului românesc, 2014 (finanțare OAR / UAR, prin Asociația pentru Tranziția Urbană)

Bursier (fellow) NEC / Colegiul Noua Europă – Institut de studii avansate, București (incl. stagiu de cercetare, Institute for Railway Studies and Transport History, York, Marea Britanie), cu tema Un aller simple pour la modernité. L’urbanité roumaine sous le signe de la voie ferrée (1859-1918), 2009-2010

Membru în echipa proiectului de cercetare ACUM – Artă, Comunități Urbane, Mobilizare – Reinserția socială a proiectului artistic și arhitectural, 2006-2008 (finanțare CNCSIS-Consorțiu nr. 23/2006)

Alte date de contact

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”, UAUIM, str. Academiei nr. 18-20, 010014, București, România

Tel. +40.21.307.71.78

toaderpopescu@uauim.ro, toaderpopescu@yahoo.com

CV-Toader-Popescu.pdf