Foto Sorina-Georgiana Rusu

Sorina-Georgiana Rusu

Dr.urb., dr.șt.mil.
Lector universitar la dept. Proiectare urbană și peisagistică

rususorina2004@yahoo.com

Proiecte de cercetare

Director proiect: INovarea ca Necesitate, Oportunitate și Marcă ÎNregistrată a Cercetării Universitare (INNOMINCU) Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0508, Domeniul Strategic de Finanțare D6 „Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități”:
https://www.uauim.ro/cercetare/innomincu/

Director proiect: „Acces Viitorul Împreună îl Proiectăm” (ACCES VIP) Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0510, Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)”:
https://www.uauim.ro/cercetare/acces-vip/

Director proiect: „Viitorul Împreună îl Proiectăm” (VIP) Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2020-0622, Domeniul Strategic de Finanțare D1 - Echitate & Acces „Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)”:
https://www.uauim.ro/cercetare/vip/

Membru echipa elaborare - Studiu de fundamentare privind amenajarea peisagistică a judeţului Brăila. Renaturarea pentru efectele adverse microclimatice şi punere în valoare a potenţialului economic şi turistic, Faza III, Faza IV, Faza V – 2011 , prof.dr.arh. Cerasella Crăciun:
http://cjbraila.ro/dm/portal.nsf/52CD2C517E65FD6EC22580DF004B8CB2/$FILE/Rezumat FINAL ToateFazele CerasellaCraciun.pdf, respectiv https://www.uar-bna.ro/2018/proiecte/94/

Membru echipa elaborare - Studiu de fundamentare în vederea configurării sistemului urban Brăila-Galați și determinării profilului teritorial și a proiectelor majore de dezvoltare, 2012- 2014, prof.dr.arh. Tiberiu Florescu, conf.dr.urb. Andreea Popa;
https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/studii-lucrari/

Participări la conferințe

Organizator și moderator principal Conferința Zilele sustenabilității și ale cercetării în UAUIM, 4-8 octombrie 2021, în cadrul proiectului INNOMINCU - stimularea performanțelor în activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și îmbunătățirea abilităților de cercetare ale principalilor actori ai mediului universitar:
https://www.uauim.ro/evenimente/conferinta-innomincu-2021/

Speaker invitat - International Conference Strategies XXI, „Complex and Dynamic Nature of the Security Environment” 7-8 decembrie 2017, prezentare Smart City – New Concept in Civil-Military Planning
https://www.strategii21.ro/A/2017-12. THE COMPLEX AND DYNAMIC NATURE OF THE SECURITY ENVIRONMENT/CONF CDSSS EN/PROCEEDINGS CDSSS.pdf

Speaker invitat - The international scientific conference strategies XXI “Strategic changes in security and international relations” - 5-6 noiembrie 2015, prezentare New Military Spatial Planning Trends under the Influence of Revolution in Military Affairs and Globalisation;
https://www.strategii21.ro/A/2015-04. STRATEGIC CHANGES IN SECURITY AND INTERNATIONAL RELATIONS/Strategii XXI 2015 - FSA vol. 1 .pdf

Speaker invitat - The 11th International Conference Strategies XXI, „Technologies – Military Applications, Simulations and Resources”, 6 noiembrie 2015, prezentare The Relationship between the Military Objectives and the Urban Settlements 
https://www.strategii21.ro/A/2015-04. TECHNOLOGIES - MILITARY APPLICATIONS SIMULATION AND RESOURCES/Extrase_volum 2/RUSU S_THE RELATIONSHIP.pdf

Speaker invitat - Science for Future - K.Šešelgis Readings, Vilnius, Lituania, 2012, prezentare Landscape ways of intervention used in reconversion of disused old defense structures
https://www.proquest.com/openview/7b532547d9a5bd0e359077a1370aab03/1?pq-origsite=gscholar&cbl=686354

Publicații și articole

Rusu, S.G, (2018), Planificarea și proiectarea obiectivelor destinate apărării în orașul inteligent, Ed. Paralela 45, Pitești, (carte de autor), ISBN 978-973-47-2841-1:
https://www.edituraparalela45.ro/produs/planificarea-si-proiectarea-obiectivelor-destinate-apararii-in-orasul-inteligent/

Rusu, S.G, (2017), Transformarea ,,peisajului structurilor de apărare” în context urban, Ed. Paralela 45, Pitești, (carte de autor), ISBN 978-973-47-2672-;
https://www.edituraparalela45.ro/produs/transformarea-peisajului-structurilor-de-aparare-in-context-urban/

Rusu, S.G, (2018), Procesul de planificare a obiectivelor destinate apărării în localitățile urbane, Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Ed. Universității Naționale de Apărare „Carol I”,Vol.5, Nr.1 (2018), București, pp.52-57, ISSN online 2065-8281:
https://revista.unap.ro/index.php/revista/article/view/398;

Rusu, S.G, (2018), Cerințe militare și civile în procesul de planificare a obiectivelor destinate apărării în localitățile urbane, în revista Gândirea Militară Românească, Ed. Statul Major al Apărării, Nr.1-2 (2018), București, 2018, pp.70-79, ISSN print 1454-0460, ISSN online1842-8231:
https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/arhiva GMR/2018 gmr/1-2 2018 gmr/GMR 1-2-2018.pdf;

Rusu, S.G, (2018), Sinergiacondiție esențială a succesului în procesul planificării spațiale civil-militare în orașul inteligent, în Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Ed. Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Nr.2 (2018), București, ISSN online 2065-8281:
https://revista.unap.ro/index.php/revista/article/view/416

Rusu, S.G, (2020), Influența urbanizării asupra domeniului securității și apărării, (capitol carte), în Managementul capabilitatilor si capabilitatea manageriala in cadrul sistemelor de infrastructuri critice, ISBN 978-973-153-375-9, Ed. Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu,
https://www.armyacademy.ro/editura_carti.php

Rusu, S.G, (2012), Landscape Ways Of Intervention Used In Reconversion Of Disused Old Defense Structures, Mokslas : Lietuvos Ateitis; Vilnius Vol. 4, Iss. 2, (2012): n/a. DOI:10.3846/mla.2012.28,
https://www.proquest.com/openview/7b532547d9a5bd0e359077a1370aab03/1?pq-origsite=gscholar&cbl=686354

Ateliere, workshopuri, concursuri

PREMIUL II Concursul Internațional de Soluții ”Amenajarea Parcul Est Cluj-Napoca” 2021– Proiect nr. 107 - OS4996 – Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V și Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” - membru echipă proiect:
https://www.oar.archi/ro/concursuri/rezultate/parc-est

Nominalizare pentru Premiul General de brigadă Constantin Hîrjeu, destinat sectiunii Managementul resurselor pentru apărare, pentru cartea de autor Rusu, S.G, (2018), Planificarea și proiectarea obiectivelor destinate apărării în orașul inteligent, Ed. Paralela 45, Pitești - Premiile Gandirea Militara Romaneasca 2019:
https://www.facebook.com/gmr.mapn.ro/posts/2872117446145381/

Coordonator Workshop INNOSCAPES: Cercetare prin proiecte experimentale în UAUIM și realizare pereți verzi experimentali, în cadrul proiectului INNOMINCU (2021), cu scopul dezvoltării, în universitate, a cercetării aplicate prin proiect:
https://www.uauim.ro/cercetare/innomincu/

Inițiativa Greening Mincu (2021) în colaborare cu Urban Landscapes Romania - Dutch-Romanian Partnership for Greener Cities - Scopul proiectelor realizate în cadrul inițiativei este de a promova activarea peisajului urban, din România, prin exemple de soluții durabile de amenjare peisagistică;
https://www.uauim.ro/evenimente/modern-meeting-at-uauim-respiram-impreuna

Coordonator echipa română - First place at international student workshop “Conservation of immovable cultural heritage, Balchik” organized by Landscape architects from Chamber of Architects in Bulgaria, 2012;

Alte informații

Inițiator și administrator al Platformei educaționale a universității UAUIM-ALLBIM, Acord parteneriat nr. 6900/26.10.2020