Liviu Gligor

Conferențiar universitar la dept. Științe tehnice

Proiecte de cercetare

"Grant de cercetare anual CNCSIS, în cadrul UAUIM - Metal in arhitectură- coordonator de proiect - faza I, 1997;
Grant de cercetare anual CNCSIS, în cadrul UAUIM - Metal in arhitectură- coordonator de proiect - faza II, 1998;
Grant de cercetare anual CNCSIS, în cadrul UAUIM - Metal in arhitectură- coordonator de proiect - faza III, 1999;
Grant de cercetare anual CNCSIS în cadrul UAUIM – Metal / Banatul montan- fazelel I,II,III, membru în colectiv, 2004-2006;
Grant de cercetare anual CNCSIS în cadrul UAUIM – Metal / Reabilitare locuințe colective - faza I, membru în colectiv, 2007.

Participări la conferințe

"1. 2022 Sibiu, Atelierele de la Sibiu - Transparențe, prelegere: „Practici ale edificării bisericilor parohiale din Mărginimea Sibiului care ... transpar”;
2. 2019 București, U.A.U.I.M., DESIGNING HERITAGE, prelegere: ”About Contemporary Cconservation Options on some Church Buildings“;
3. 2019 Mariestadt, Suedia, Bienala de conservare-restaurare, prelegeri: „Old Oorthodox Village Church Adaptive Repair Cases in South Transilvania”, ”Conservation Options on some Saxon Fortified Churches in Transilvania”, „Iron in Romanian Architecture during late 19TH & early 20TH Centuries”;
4. 2018 București, Romania, Arhitectură - Restaurare -Arheologie - Anul patrimoniului: România încotro? I.N.A., prelegere: „Despre acțiune și (re)acțiune privind patrimoniul arhitectural din Mărginimea Sibiului: Un punct de vedere”;
5. 2018 Berlin, Germania, Bisericile fortificate în peisajul cultural din Transilvania prelegere:
„Despre practica întreținerii adaptată biseicilor fortificate săsești din Transilvania”;
6. 2018 Sibiu, România, Atelierele de la Sibiu,prelegere: „Despre patologia bazei din beton armat a Crucii de pe Caraiman”;
7. 2011 Alma Vii, jud. Sibiu, Seminar „Dezvoltare comunitară durabilă” Fundația Mihai Eminescu Trust și Forumul Democrat al Germanilor din România Sibiu, prelegere: „""„Patru modele de intervenție pentru conservarea și valorificarea patrimoniului construit din județul Sibiu”;
8. 2005, Venezia, Italia: Fifth Workshop of European Network of Schools of Architecture, prelegere: Experiencing the Process”;
9. 2005_București, România, Conferința internațională AEEA : Diversitatea-resursă pentru învățămâtul de arhitectură, prelegere cu titlul „Exersând arhitectura”;
10. 2005 Halle, Germania, Simpozion IBA Stadt Umbau, prelegere: „Proiectul GTZ Sibiu”;
11. 2005 Iași, România, Al 3-lea seminar PRO PATRIMONIO dedicat Conservării Așezărilor Istorice – Orașul istoric în transformare, prelegere: „Proiectul GTZ Sibiu”.

Publicații și articole

1. Carte : „Fierul în arhitectura românească - Ipostaze structurale ale fierului pudlat, fontei și oțelului în arhitectura civilă de pe teritoriul României, în perioada 1850-1944 : Un ecou al creației internaționale” eitura ION MINCU, 2004, București,
2. Broșura ghid îndrumar : Case tradiționale din Mărginimea Sibiului – îndrumar practic de restaurare și întreținere, coautor, Editura Honterus, Sibiu, 2011;
3. Capitol în carte Arhitectura românească în detalii, Editura Ozalid, București 2012;
4. Articol în revista „Arhitectura” 1-4/1996 - Cronica unui început;
5. Articol: carte : „Arta feroneriei /articol în Capitolul: Rendez-vous cu fierarul „Pasiunea bate rațiunea”, Editura Pro Patrimonio, Bucuești, 2017;
6.Articol în revista Arhitectura 1/ 2000, pp.4-7. Fier și arhitectură „la perfectul simplu”;
7. Articol în revista Transilvania nr. V/2002, „Arhitectură în miezul orașului”;
8. Articol în revista Arhitext Design, 12/2003, „Ceasurile Sibiului”;
9. Articol în revista Arhitext Design „ Perspective profesionale – focalizarea obiectivelor Institutului pentru Studii Avansate de Arhitectură din York, Anglia”, traducere din engleză după John Worthington, director al IoAAS – „Sharpening the professional futures” din revista „ASPECT” a IoAAS York, Anglia în Arhitext Design, 5/1997
10. Articol în revista Euforion, mai, 2008„Despre scoala si conservare de arhitectura la Sibiu”;
11. Articol în revista Arhitext Design 9-10/1999, „Metal în arhitectură - Gara din York, Anglia”;
12. Articol în revista Denkmalpflege in Niederösterreich, Band 60 – Das Bürgerhaus / Wohnen und Arbeiten, Mitteilungen aus Niederösterreich, Nr.3/2019 – Zum sanierung der Altstadt in Sibiu (Hermannstadt);

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. Schoenberg Live Studio 2 - Școala de vară, Dealu Frumos,, jud. Sibiu, UAUIM 2022, cadru didactic coordonator;
2. Schoenberg Live Studio1 - Școala de vară, Dealu Frumos,, jud. Sibiu, UAUIM 2021, cadru didactic coordonator;
3. Expoziția anuală de proiecte A U.AU.I.M. - Facultatea de arhitectură - Cilcul de studii de licență 3 ani, Specialitatea: conservare-restaurare -Sibiu 2012-2021, curator;
4. Atelier studențesc, Reabilitarea ușii de acces în biserica ortodoxă din satul Vale, jud. Sibiu, sediul UAUIM, 2019-2020, cadru didactic coordonator,
5. Atelier conservare-instruire studențesc - iulie, Sibiu, Sediul UAUIM, Turnul Trompetilor Mediaș / ELEMENT OROLOGERIE în cooperare cu CNM Brukenthal, Sibiu, 2017-2018, cadru didactic coordonator;
6. Atelier conservare-instruire studențesc - iulie, Sibiu, Sediul UAUIM, Turnul Trompetilor Mediaș / Statuia Turre Pitz / 4 Fleuroane în cooperare cu CNM Brukenthal, Sibiu, 2015, cadru didactic coordonator;
7. Atelier conservare-instruire studențesc - Sibiu, Sediul UAUIM Reconstituire modenatură din ipsos imobil str. Andrei Saguna nr. 6 în cooperare cu CNM Brukenthal, cadru didactic coordonator;
8. Premiul 3, Tabăra de pictură în acuarelă - OAR satul VALE, jud. Sibiu, 2009;
9. Premiul MTCT în cadrul Proiectului GTZ – Sibiu, (colectiv), 2004;
10 Premiul Ministerului Culturii cu proiect GTZ – Sibiu, (colectiv), 2003;
11. Premiul pentru restaurare al revistei " Arhitext Design " pentru proiectul mânăstirii Floresti, Vaslui (in colectiv) 1993,
12. "Ginduri despre casa poporului " cu lucrarea : "Casa din noi " mențiunea artistilor plastici (colectiv), 1991;

Studiile absolvite

Institutul de arhitectură „ION MINCU”, Facultatea de arhitectură, 1981-1987

Parcursul academic

Conferențiar universitar din anul 2004, doctor în arhitectură din anul 2002,

lector universitar din anul 2006,

asistent universitar din anul 1990, Departamentul Științe Tehnice.

Proiecte de arhitectură / restaurare

1. 2022 Reabilitare Casa Armurierilor din Mediaș, jud. Sibiu, șef de proiect;
2. 2020 Reabilitare, conservare și punere în valoare - Casa Episcopilor, Rășinari, jud. Sibiu, șef de proiect;
3. 2019 Lucrări de reabilitare-reparații fațade Turnul Trompeților
și reparații pardoseala curte biserica; Mediaș, jud Sibiu, șef de proiect;
4. 2018 Restaurare, reabilitare, conservare si amenajare spatiu expozitional pentru monumental eroilor (Crucea) de pe varful Caraiman”, proiectant de specialitate;
5. 2018 Consolidare și modernizare pavilioane din cazarma 429 Buruești- Muzeul Aviației din România, proiectant de specialitate;
6. 2016 Restaurarea și valorificarea turistică a Bisericii Aziluilui din Sibiu, proiectant de specialitate;
7. 2016 Reabilitare, conservare, restaurare în vederea punerii în valoare a ansamblului bisericii fortificate și a sediului episcopal din Biertan, județul Sibiu – sit UNESCO", șef de proiect ex equo;
8. 2016 Modrenizare sediu BRD Sibiu, șef de proiect;
9. 2013 Reabilitarea fațadelor și cursivei din curtea interioară - Maison Ille et Villaine - Centrul Cultural Francez, Sibiu, str Konrad Haas nr.14, ASOCIAȚIA SOLIDARITE 35 ROUMANIE, șef de proiect;
10. 2012 Interventie de urgenta la acoperisul bisericii, plansee, bolti, Piata Huet, Sibiu, judetul Sibiu, Biserica parohiala evanghelică "Sf. Maria" Sibiu, proiectant de specialitate;
11. 2005 Reabilitarea Muzeului Hidrotehnicii Sibiene, C.H.E. Sadu I, Sadu, jud. Sibiu, proiectant de specialitate
12. 2000-2007 Proiectul româno-german de reabilitare a centrui istoric al orașului Sibiu, arhitect consultant.