Foto Lorin Niculae

Lorin Niculae

Dr.arh.
Conferențiar universitar la dept. Bazele proiectării de arhitectură

Proiecte de cercetare

COST Action CA18126 – Writing Urban Places, New Narratives of the European City, working group leader_Methodology (2019-2021), Management Comitee member. https://writingurbanplaces.eu/ ; tutor Ecoweek 2019, Israel https://www.detail-online.com/article/a-small-group-of-students-makes-big-transformations-at-ecoweek-2019-in-israel-34779/

Participări la conferințe

organizare webinar WG3 aprilie 2012, COST Action CA18126 – Writing Urban Places, New Narratives of the European City, working group leader_Methodology (2019-2021), https://writingurbanplaces.eu/wp-content/uploads/WG3webinar_programme_final2.pdf; tutor Ecoweek 2019, Israel https://www.detail-online.com/article/a-small-group-of-students-makes-big-transformations-at-ecoweek-2019-in-israel-34779/

Publicații și articole

https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural Ghiduri Tara Lovistei, Valcea, Gorj, Colinele Tutovei; https://tdh.ro/sites/default/files/2020-03/Ghid grupuri sanitare scoli- Fundatia Terre des hommes_.pdf

Ateliere, workshopuri, concursuri

premii Anuala de arhitectura https://www.anuala.ro/proiecte/2015/091/ ; https://www.anuala.ro/proiecte/2015/067/

Alte informații

columnist Dilema Veche, autorul rubricii "Urbe in vorbe"