Foto Mariana Eftenie

Mariana Eftenie

Dr.arh.
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Urbanism

Proiecte de cercetare

-‘Studiu de altimetrie pentru zona centrala a orasului Galati’ (colaborator) CCPEC - UAUIM

- ‘Modernizarea Invatamantului Profesional si Tehnic la nivel Regional’ -Consortiul regional consultativ al Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala – initiat prin Proiectul multianual Phare TVET 2001-2007( colaborator din partea UAUIM)

- “Reabilitarea marilor ansambluri rezidențiale cu locuințe colective din România .” – Cercetare în cadrul CNCSIS - MEC - director de proiect - tip A Consorțiu contract nr.6 Tema 1.

- “ Doctoratul in Scoli de Excelenta” - evaluarea calitatii cercetarii in Universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica – panelul de experti romani (PO) III- coordonator pentru panelul Arhitectura si Urbanism ( comisia nr.7 Arte si Arhitectura in cadrul Proiectului

- ‘PUG Municipiul Bucuresti’ - co-autor pentru Studiul de altimetrie si Silueta.

Participări la conferințe

- “La ville- apparence et signification. Observations analitiques concernant la ville de Bucarest ” (autor și referent) EALR Montpellier, Franta

- “Argumentation objectiv-urbanistique pour l’etude d’emplecement. (Essai methodologique) “ (autor și referent) EALR Montpellier ; Marseille-Luminy, Franta

- “Cãtre noi Scoli de Arhitecturã “(coautor și referent) ( AEAA) Bucuresti, Romania

- “La ville de Constantza, l’expression architectural – urbanistique de l’histoire et d’influence mediterraneenne au bord de la Mer Noire” (autor și referent) Colocviu internațional EALR Montpellier, Franta

- “Le processus de la formation en architecture par l’approche concertee et systemique, architectural-urbanistique du projet” (autor și referent) Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy, Franta

- “L’etude urbanistique comme le fondement du concept du projet d’architecture”(autor și referent) Seminar Internațional UAUIM, București, Romania

- “ Le projet urbain – les limites permeables” (autor și referent) Colocviu Internațional) Moscova, Rusia

Publicații și articole

- “Le processus de la conception – projection en urbanisme par la consideration de l’usager - recepteur comme facteur de reference “ (synthese – resume de la these de doctorat ) la editura Editions de l’Esperou EALR din Montpellier și centrul cultural al ambasadei Frantei din Bucuresti ( 74 pag. )

- “Arta construirii orașelor. Urbanismul dupã principiile sale artistice” de Camillo Sitte, apãrutã la Editura Tehnicã Buc. ISBN 973-31-0378-0 (traducere în colectiv) – autor al prefaței și notelor

- “Note de curs – Breviar “ Ed. UAUIM (16 pag)

- “Conceptie si proiectare in urbanism prin considerarea utilizatorului- receptor ca factor de referinta” ( teza de doctorat) ed. Uauim Bucuresti ; isbn 973-85623-3-3 (162 pag.)

- “Psihologia spatiului construit urban” – curs, ed. Universitara ‘ion mincu” buc. Isbn – 973-7999-15-0 ( 147 pag)

- „ Arhitectura evolueaza in dinamica ei temporala, istorica si culturala” Articol in cartea „Contemporani in mileniul III” ( autor Liliana Popa) ISBN 978-606-15-1048

- “Le doctorat en architecture et urbanisme – nouvelle etape de la collaboration entre les ecoles d’architecture de Bucarest et de Montpellier” - Revue internationale d’architecture et d’urbanisme Vice-Versa No.1 )

Ateliere, workshopuri, concursuri

- “La ville de Constantza, l’expression architectural – urbanistique de l’histoire et d’influence mediterraneenne au bord de la Mer Noire” (autor și referent) Colocviu internațional EALR Montpellier, Franta

- “Le processus de la formation en architecture par l’approche

- “L’etude urbanistique comme le fondement du concept du projet

- d’architecture”(autor și referent) Seminar Internațional UAUIM, Buc.Romania - “ Le projet urbain – les limites permeables” (autor și referent) Colocviu Internațional

Alte informații

Participarea la unele activități în cadrul institutional național și internațional ca reprezentant al UAUIM. Presedinta Comisiei de specialitate în cadrul CNATDCU , ( 2008 - 2016); Expert permanent pentru domeniile Arhitectură și Urbanism în cadrul ARACIS; membră în comisii de specialitate -profesională și / sau de învățământ.( MEC. CNCSIS)

CV-Mariana-Eftenie.pdf