Foto Raluca-Maria Trifa

Raluca-Maria Trifa

Dr.arh.
Asistent universitar la dept. Științe tehnice

Proiecte de cercetare

Proiectul Catalog București - Inventarul celor 98 de Zone Construite Protejate din Capitală, inițiat de către ARCEN; coordonator colectare date, cercetare și redactare Sinteze ZCP, 2017-prezent;

(https://catalogbucuresti.info/)

Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural șiurbanistic al municipiului București – etapa a II-a/2009, faza de proiectare 1b. Studiu istoric de fundamentare a P.U.Z. – Zona Protejată Nr. 10 – "Dorobanți", elaboratori UAUIM –

CCPEC,Quatro Design, în calitate de coautor, aprilie 2011;

(https://pmb.ro/servicii/urbanism/proiecte/files/124/ps/A. Studiu istoric de fundamen.PDF)

Participări la conferințe

Trifa R. (Speaker), Bucharest, the Vulnerable City, Understanding Risk Europe Conference, Innovate for resilience - Assessing and Managing Risk to Cultural Heritage: Preserving the Past for the Future, eveniment organizat de Banca Mondială, Palatul Parlamentului, 27–29 noiembrie 2019, București;

Trifa R. (Speaker), Patrimoniul construit al Bucureștiului: între salvare și suprimare, Simpozionul ARA -Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie, ed. 20, „A moșteni. a risipi. a dărui. Istorii actuale despre patrimoniu“, Mai 2019, București;

Trifa R.(Speaker), Sustainable Urban Development and Cultural Heritage: A Possible Symbiosis?, Questions - International Conference - Architecture Technology and the City Workshop, FAU Cluj-Napoca, Octombrie 2018, Cluj-Napoca;

Trifa R. (Speaker), #Catalogbucurești - A Project for the Future of Bucharest Cultural Identity, Courants du Monde - “Cultural Institutions in the Service of Urban and Territorial Development”, Ministerul Culturii din Franța, Iunie 2018, Paris;

Trifa R.(Speaker), Regenerarea prin cultură a patrimoniului industrial, Patrimoniul industrial: conservare, promovare culturală și reutilizare inteligentă (ediția I), București, Decembrie 2014, organizatori Asociatia Profesionala a Geografilor din Romania (APGR), Universitatea București.

Publicații și articole

Studii detaliate (analize, sinteze și recomandări) privind evaluarea culturală a zece zone

construite protejate din București, elaborate în cadrul proiectului „Catalog București” -

ARCEN, sub îndrumarea dr. habil. arh. Hanna Derer, disponibile online (extras) pe platforma

catalogbucuresti.info (https://catalogbucuresti.info/cb/sinteze-zone-protejate/), 2019-2020:

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 01 Calea Moșilor

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 06 Elisabeta-Kogălniceanu,

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 12 Lascăr Catargiu

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 13 Dacia

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 19 Traian

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 21 Jean-Louis Calderon – Polonă

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 29 Nicolae Iorga

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 32 Vasile Conta

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 33 Thomas Masaryk,

• Studiu privind Zona Construită Protejată nr. 40 Icoanei

Trifa R., What Future for the Past? Contemporary Issues in Urban Heritage Preservation, in

“Conservation-Demolition”, European Association for Architectural Education (EAAE)

Thematic Network on Conservation, EAAE și Faculty of Architecture CTU Prague, 2020;

(https://www.eaae.be/wp-content/uploads/2021/08/EAAE-Conservation-Demolition-Prague-2019-published-2021.pdf)

Trifa R., Patrimoniul industrial la răscruce. Despre o (re)considerare a arhitecturii industriale istorice din Timișoara, Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, Revista Transsylvania Nostra, nr. 48-60, ediția 3/2020;

(https://www.epa.hu/03100/03141/00031/pdf/EPA03141_transsylvania_nostra_2020_3_048-060.pdf)

Trifa R., Preservation and Transformation: The Role of Industrial Heritage in Urban

Regeneration, Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, Special Issue–

International Conference- Architecture Technology and the City, Vol. 61, nr. 3, 2018, Editura

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca UTPRESS, ISSN 1221-5848;

(https://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/download/special/2018-10/ATN2018(3)_14.pdf)

Trifa R., Sustainable Urban Development and Cultural Heritage: A Possible Symbiosis?, Acta Technica Napocensis: Civil Engineering & Architecture, Special Issue – International

Conference- Architecture Technology and the City, Vol. 61, nr. 3, 2018, Editura Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca UTPRESS, ISSN 1221-5848;

(https://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/download/special/2018-10/ATN2018(3)_8.pdf)

Trifa R., Crossing Boundaries. A New Methodological Model for the Evaluation of Industrial Heritage, Acta Technica Napocensis Civil Engineering & Architecture, Special Issue - International Workshop in Architecture and Urban Planning, Vol. 59 No. 3, 2016, Editura Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca UTPRESS, ISSN 1221-5848;

(https://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/download/special/questions_2016/04_City/08 C Trifa Raluca_ Crossing Boundaries_A New Methodological Model for the Evaluation of Industrial Heritage EN.pdf)

Trifa R., Structure, De-structure, Re-structure. The Second Life of Industrial Heritage, Acta

Technica Napocensis Civil Engineering & Architecture, Special Issue - International Workshop in Architecture and Urban Planning, Vol. 58, Nr. 4, 2015, Editura Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca UTPRESS, ISSN 1221-5848;

(https://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng/download/special/4_TRIFA Raluca_Structure Destructure Restructure_The Second Life of Industrial Heritage EN.pdf)

Ateliere, workshopuri, concursuri

Participare Seminar Regional pentru promovarea Convenției-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Convenția de la Faro), 14-15 octombrie 2021, organizat în cadrul proiectului The Faro Way: enhanced participation in cultural heritage, susținut de Consiliul Europei în cooperare cu Uniunea Europeană, coorganizator Intitutul Național al Patrimoniului, București;

Participare Workshop Internațional „Conservation/Demolition” organizat de către EAAE

Thematic Network on Conservation, Facultatea de Arhitectură CTU Praga, 25-28 septembrie

2019;

Participare program „Courants du Monde”,seminar internațional “Cultural Institutions in the

Service of Urban and Territorial Development”, Ministerul Culturii din Franța, 4-14 Iunie 2018,

Paris;

Co-organizator Universitatea de Vară ediția 11, „Refabricăm orașul!”, organizator ATU, OAR

Sibiu, UAIUM, Sibiu, August 2015.