Foto Matei Cocheci

Matei Cocheci

Dr.urb.

Proiecte de cercetare

1. Proiect UAUIM-FFCSU-2021-008 Schimbări Climatice: explorare metode analitice pentru procese de proiectare Urbană și planificare Teritorială (SCOUT). Manager de proiect. https://www.uauim.ro/cercetare/uauim-ffcsu-2021/scout/

2. Proiect Erasmus+ 2020-1-EL01-KA203-078946 - Integrating climate resilience in EU Higher Education (InCLIMATE) – 2020 – 2022. Manager de proiect din partea UAUIM. https://inclimate.eu/

3. Proiect Erasmus+ 2017-1-RO01-KA203-037161 - Inclusive coastal landscapes: activating green and blue infrastructure for sustainable development of the urban-land interface (CO-LAND) – 2017 – 2020. Membru în echipa de proiect UAUIM (contribuții Intensive course și Intensive Study Programmes, CO-LAND Guidance Report). https://www.coland.eu/resources.html

4. Proiect Horizon 2020 ID: 664573 Centre for Excellence in Territorial Management and Cadastre (CENTRIC) – 2015 – 2016. Contribuție livrabil CENTRIC research and innovation landscape. https://lirias.kuleuven.be/1739591?limo=0

5. Proiect POIM 2014-2020 Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean (MiPoNoDo) – 2018 – 2021. Contribuție livrabile Analiza socio-economică și culturală a comunităților și evaluarea amenajării teritoriului. https://apnd.ro/studii-de-fundamentare/

6. Proiect South-East Europe 2007-2013 Strategic Territorial Agendas for ”Small and Middle-Sized Towns” and Urban Systems – 2012 – 2014. Editare publicație proiect. https://www.researchgate.net/publication/302142526_STRATEGIC_TERRITORIAL_AGENDAS_FOR_SMALL_AND_MIDDLE-SIZED_TOWNS_AND_URBAN_SYSTEMS

Participări la conferințe

1. XXXII Congresso Geografico Italiano, Roma, 7-9 iunie 2017. Prezentare The Impact of Europeanization on National Planning Systems – a Comparison of Spatial Planning Processes in Italy and Romania (co-autor: Angela D’Orazio) și moderator sesiune Europeanization of Spatial Planning Systems. https://www.ageiweb.it/eventi-e-info-per-newsletter/pubblicazioni/atti-xxxii-cgi-lapporto-della-geografia-tra-rivoluzioni-e-riforme/

2. Forumul CAESAR – România în 3D: Democratică, dezvoltată, demnă – Grup de lucru Dezvoltare urbană și regională, București, 18 decembrie 2015. Speaker - prezentare Planificare teritorială în medii restrictive. Parteneriate pentru dezvoltare în areale cu medii degradate. https://www.fundatiacaesar.ro/raportul-final-romania-in-3d-forumul-caesar/

3. 44th IUFA Annual Conference, Brașov 25 iunie 2014. Speaker - prezentare Strategic Urban Agendas – an Instrument in defining an Urban Governance Framework in Small and Middle-Sized Cities in Romania.

4. Expoconferința RIFF 2012 (București, 19 noiembrie 2012). Speaker – prezentare: Dimensions of the sustainable city – Examples of achieving sustainable development objectives through urban planning solutions

5. Workshop exploratoriu Planificare integrată și cercetarea interdisciplinară pentru dezvoltarea urbană durabilă și competitivă a României (București, 26-27 septembrie 2012) în cadrul conferinței Diaspora în cercetarea științifică și învățământul superior. Speaker - prezentare Expansiunea urbană în zonele metropolitane – impact și metode de gestiune

Publicații și articole

Cocheci, R.M., (2020), Geografie urbană. Sinteze pentru viitori specialiști în amenajarea teritoriului și urbanism, Editura Universitară ”Ion Mincu”, București, ISBN 978-606-638-205-2. https://editura.uauim.ro/pub/437

Cocheci, R.M., (2017), Modele de planificare teritorială în medii restrictive, Editura Universitară, București, ISBN 978-606-28-0687-3. https://www.editurauniversitara.ro/pamantul_-_casa_noastra-8/modele-de-planificare-teritoriala-in-medii-restrictive.html

Ianoș, I., Cercleux, A.L., Cocheci, R.M., Tălângă, C., Merciu, F.C., Manea, C.A. (2021). Smart City Needs a Smart Urban-Rural Interface: An Overview on Romanian Urban Transformations în Augusto, J.C. (ed), Handbook of Smart Cities, Springer Nature, Switzerland, ISBN 978-3-030-69697-9, https://doi.org/10.1007/978-3-030-69698-6

Berbecar, V.T., Cocheci, R.M., Acasandre, A., Ismail, G., Mircescu, G. (2020). Quality of living assessment in rural Romania. An analysis of settlements with low accessibility to medical services. Journal of Urban and Regional Analysis, XII(2), 165-180, https://doi.org/10.37043/JURA.2020.12.2.3.

Cocheci, R. M., Ianoș, I., Sârbu, C. N., Sorensen, A., Saghin, I., Secãreanu, G. (2019): Assessing environmental fragility in a mining area for specific spatial planning purposes. Moravian Geographical Reports, 27(3): 169–182. Doi: 10.2478/mgr-2019-0013. 

Cocheci, R.M., (2016), Analysis of Restrictive Environments in the South-West Oltenia Development Region, Urbanism. Architecture. Constructions, 7(4): 321-340, https://www.proquest.com/openview/ce52169948925b50b4c8f9c2bccda140/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030415

Cocheci, R.M., Dorobanțu, R.H., Sârbu, C.N., (2015), Environmental degradation in rural areas with high anthropic pressure – impact and planning models, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10(3): 25-36, https://www.cjees.ro/viewTopic.php?topicId=545

Ateliere, workshopuri, concursuri

Premiul de Excelență ”Mihai Alexandru” pentru tineri cercetători în urbanism – ediția a IV-a (2019) – oferit de către Asociația Profesională a Urbaniștilor din România și Registrul Urbaniștilor din România. https://www.apur.ro/castigator-premiu-2019/

Participare concurs de soluții Plan Urbanistic Zonal Sopor Masterplan 2019. Responsabil de detalierea propunerilor de operaționalizare a reglementărilor Planului Urbanistic Zonal. https://www.oar.archi/ro/concursuri/proiect/masterplan-sopor/581

Dezbatere ”Planificare participativă pentru Dâmbovița” organizată de către Asociația Profesională a Urbaniștilor din România în noiembrie 2017. Organizator și facilitator sesiune de lucru. https://www.apur.ro/minuta-planificare-participativa-pentru-dambovita/

Bienala Națională de Arhitectură 2016 – premiul secțiunii (ex aequo): Publicații de arhitectură – Revista Urbanismul – serie nouă. https://www.uar-bna.ro/2016/proiecte/112/

Studiile absolvite  

Doctor în geografie, Universitatea din București, Facultatea de geografie, 2013 -2016.

Master Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București, Facultatea de urbanism, 2011 – 2013.

Master Evaluarea integrată a stării mediului, Universitatea din București, Facultatea de geografie, 2011 – 2013.

Licență Proiectare și planificare urbană, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București, Facultatea de urbanism, 2007 – 2011.

Licență Geografia mediului, Universitatea din București, Facultatea de geografie, 2007-2011.           

Parcursul academic

Asistent universitar (cadru didactic asociat – plată cu ora), Departament Planificare urbană și dezvoltare teritorială, octombrie 2013 – iunie 2018.

Asistent universitar, Departament Planificare urbană și dezvoltare teritorială, din octombrie 2018.

Discipline predate (selecție): Curs Geografie și ecologie urbană (din octombrie 2017), Curs Elemente de GIS (din octombrie 2015), Curs Planificare strategică și dezvoltare teritorială (din octombrie 2018), Proiectare de urbanism (anul 2 Proiectare și planificare urbană, 2013 – 2015, 2018-prezent), Proiectare de urbanism – planificare urbană (2013 – 2015, 2018-prezent), Intervenții de amenajare a teritoriului (din 2013), Fundamentare licență (2018, 2020), Sinteze teritoriale (din 2015), seminar Tehnici de comunicare (2013 – 2014, 2016 – prezent).

Proiecte de arhitectură

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Suceava, UAUIM-CCPEC, 2018-prezent, membru în echipa de proiect (proiect în avizare).

Planul de Amenajare a Teritoriului Intercomunitar – stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila, Civitta Strategy & Consulting, 2018-2019, expert cheie urbanism – planificare și management urban (proiect în avizare).

Studiu de fundamentare în vederea actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea IV: Rețeaua de localități, UAUIM-CCPEC, 2014-2015, membru în echipa de proiect (proiect aprobat).

Reactualizare Plan Urbanistic General Municipiul București, UAUIM-CCPEC, 2014, membru în echipele de elaborare ale studiilor „Locuirea” și „Relația cu PATN” (studii recepționate).

Plan Urbanistic General Municipiul Râmnicu Vâlcea, UAUIM-CCPEC, 2012-2013, membru în echipa de elaborare (proiect aprobat).

Plan Urbanistic Zonal Calea Moților – Calea Mănăștur – Str. Uzinei Electrice – Str. Mărginașa, mun. Cluj-Napoca, SC FIP CONSULTING SRL, 2018-2021, coordonator documentație urbanism (proiect aprobat).

Plan Urbanistic Zonal imobil de clouințe Aleea Căuzași nr. 49-51, sector 3, Mun. București, SC NOD ARCHITECTS SRL, coordonator documentație de urbanism (proiect aprobat).

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului București 2035, World Bank, 2019-2021, elaborare capitol analiză Utilități publice.

Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov, World Bank, 2018-2020, elaborare capitole Mediu și schimbări climatice, utilități publice (proiect aprobat).

Studiu pentru actualizarea documentelor strategice pentru Polul de Creștere Cluj-Napoca în perioada 2014 – 2020, Urbasofia SRL, 2015, expert geograf (proiect aprobat).