Foto Cerasella Crăciun

Cerasella Crăciun

Dr.arh., habil.urb.
Profesor universitar la dept. Proiectare urbană și peisagistică
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Urbanism

https://www.researchgate.net/profile/Cerasella-Craciun

https://scholar.google.com/citations?user=w5ABjJoAAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55995502200

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-4326-886X

https://publons.com/researcher/2408424/cerasella-craciun/metrics/

https://www.brainmap.ro/cerasella-craciun

http://www.cerasellacraciun.ro

cerasellacraciun@gmail.com

cerasella.craciun@uauim.ro

Proiecte de cercetare

• Cerasella CRĂCIUN – coordonator proiect complex pe specialitățile urbanism, peisaj, arhitectură / key-expert - „MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PODIȘULUI NORD-DOBROGEAN”, în cadrul POIM ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”,  (coord: Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Dakia si societatea ”Progresul Silvic”), 2018-2021, https://apnd.ro/studii-de-fundamentare/
• Cerasella CRĂCIUN – coordonator sectiune urbanism si peisagistica - “Reducing urban heat island effects to improve urban comfort and balance energy consumption in Bucharest“, PN-II-PT-PCCA-2013-4,  UAUIM (Co) - dir.pr: C.Ochinciuc/ANM (P1)/ NEMETSCHEK ROMANIA SALES & SUPPORT S.R.L(P2)/eSolutions Group (P3)/The University of Bucharest (P4), 2014-2017, https://www.uauim.ro/cercetare/redbhi/echipa/,  https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017EGUGA..19.5622C/abstract.
• Cerasella CRĂCIUN – coordonator/sef proiect sectiune peisagistica Studiul: „SPAȚIUL PUBLIC, CALITATEA VIEȚII URBANE ȘI PEISAJUL CA RESURSĂ FRAGILA - Mezzo-peisajul și Peisajul Natural, Antropic și Cultural în Municipiul București”, in cadrul „Strategiei de dezvoltare urbană integrată a Municipiului București și a teritoriului său de susținere și influență - Conceptul Strategic București 2035”, https://editura.uauim.ro/pub/308, (sef pr: C.Enache, manag: L.Ianăși), proiect care a obtinut Premiul Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului , în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură București 2012

Cerasella CRĂCIUN – coordonator/sef proiect complex - Studiu de Cercetare si Proiectare Aplicata „STUDIU METODOLOGIC LA NIVELUL MACRO- SI MEZZO-PEISAJULUI NATURAL ANTROPIC SI CULTURAL” in cadrul „STUDIULUI DE FUNDAMENTARE AMENAJARE PEISAGISTICA  A JUDETULUI BRAILA – Renaturarea pentru Limitarea Efectelor Adverse Microclimatice și Punerea în Valoare a Potențialului Economic și Turistic a Județului Brăila”, CCPEC/UAUIM, 2009-2012, http://cjbraila.ro/dm/portal.nsf/52CD2C517E65FD6EC22580DF004B8CB2/$FILE/Rezumat FINAL ToateFazele CerasellaCraciun.pdf

Cerasella CRĂCIUN – coordonator responsabil proiect UAUIM - P4 - Studiu de Cercetare ’’RECONFIGURAREA STARII ACTUALE A SPATIILOR REZIDENTIALE DIN MEDIILE URBANE DIN ROMANIA SUB EFECTUL SCHIMBARILOR DE MEDIU’’ - ECOLOC, Centrul National de Management Programe (CNMP), Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare, (manag: L.Niculita, UTCB), 2008-2011

Cerasella CRĂCIUN – coordonator sectiune urbanism si peisagistica - Studiu de Cercetare’’SISTEME DE SOLUTII INTEGRATE PENTRU REABILITAREA CLADIRILOR / CARTIERELOR DE LOCUIT’’ - SIR, Centrul National de Management Programe (CNMP),  (manag:  M.Georgescu), UAUIM (Co), CCPEC/UAUIM, 2008-2011

Cerasella CRĂCIUN – autor - STUDIU DE CERCETARE și PROIECT EXPOZIȚIONAL „GRĂDINI PIERDUTE²”, ca urmare a castigarii concursului de proiecte culturale a UAR

Cerasella CRĂCIUN – responsabil secțiune - Studiu ’’DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL TERENURILOR CU FUNCȚIUNE DE SPAȚIU VERDE, ÎN SCOPUL PROTEJĂRII ȘI AMELIORĂRII CONDIȚIILOR DE MEDIU ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI’’, (sef pr: F.Machedon), CCPEC/UAUIM, 2005-2006

Cerasella CRĂCIUN – responsabil secțiune - Cercetare "MODEL CONCEPTUAL ȘI METODOLOGIC PENTRU STABILIREA SISTEMULUI DE RELAȚII SPECIFICE PLANIFICĂRII STRATEGICE REGIONALE  ÎN ROMÂNIA DIN  PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE A ZONELOR FUNCȚIONALE/ METROPOLITANE ȘI A AGLOMERAȚIILOR URBANE" (sef pr: G.Pascariu), Programul AMTRANS, Programul Național de Cercetare – Dezvoltare – Inovare (PNCDI), CCPEC/UAUIM, 2002-2003.

Cerasella CRĂCIUN – responsabil secțiune - Cercetare ‘’ZONE PURTĂTOARE DE DEZVOLTARE’’, (sef pr: Doina Cristea), Programul AMTRANS, CCPEC/UAUIM, 2001-2002.

Cerasella CRĂCIUN – responsabil secțiune - Cercetare: GHID-REGLEMENTARE PRIVIND AMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE, URBANPROIECT, 2001-2002.

Participări la conferințe

• CRĂCIUN, Cerasella, speaker invitat, conferința “PATOLOGIA URBANĂ și TERAPIA prin PEISAJ în timpurile pandemice și post-pandemice”, Secțiunea ”Sănătatea orașelor”, CULTADISER, CNFIS-FDI-2022-0450,  https://www.uauim.ro/cercetare/cultadiser/, 2022
• CRĂCIUN, Cerasella, speaker invitat, conferință  „STRATEGIA DE CERCETARE ca PILON al politicii de dezvoltare urban-teritorială”, in cadrul CONCERN, https://www.uauim.ro/cercetare/uauim-ffcsu-2021/concern/, 2021.
• Cerasella CRĂCIUN - speaker invitat, conferinta  "Centura Verde-Galben-Albastra si Strategia de Macro- si Mezzo-Peisaj a Judetului Braila", Bienala Natională de Arhitectura 2018, Braila, 2018
• Cerasella CRĂCIUN - speaker invitat, conferinta „AGRESAREA PEISAJULUI ca HAZARD COMPLEX. Zone cu potențial de risc și tipuri specifice de hazard și vulnerabilități specifice Peisajului.”, in cadrul conferintei DISASTERPROTECT, https://www.uauim.ro/cercetare/uauim-ffcsu-2021/disasterprotect/, UAUIM-FFCSU-2021-012., 2021

Cerasella CRĂCIUN - speaker invitat, conferință „ GRĂDINA TERAPEUTICĂ – între istorie evolutivă și necesitate contemporană” , in cadrul Workshopului „Respiram împreuna” - Amenajarea Peisagistică a Grădinilor Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, organizat de UAUIM si Urban Landscapes Romania - Dutch-Romanian Partnership for Greener Cities, 2021, https://www.uauim.ro/evenimente/workshop-respiram-impreuna/

Cerasella CRĂCIUN - speaker invitat webinar „ORAȘUL ca ORGANISM URBAN SMART”. Genius loci. Evoluție. Predicții.”, Asociația Română pentru Smart City, 2021.

Cerasella CRĂCIUN - speaker invitat, conferință “VALOAREA PEISAJULUI Urban-Arhitectural și PEISAJUL VALORII. Între Genius Loci, Arhetip, Icon și Valoare determinanta a trecutului către viitor”, Conferințele Eruditio, pe tema: “Valoarea arhitecturii - Arhitectura valorii”, București, ARCUB, 5 iunie 2018

Cerasella CRĂCIUN - speaker invitat, conferință "PEISAJ ȘI PATRIMONIU. Proiectul de Peisaj - de la Concept, la necesitatea de integrare în Strategiile Verzi Locale și Teritoriale", la Congresul National al Patrimoniului Arhitectural, UAR, Palatul Cotroceni, 2015.

Cerasella CRĂCIUN, speaker invitat conferință “MOBILITATEA ȘI CRONO-METABOLISMUL URBAN. SUBSISTEMUL SPATIILOR VERZI, IN SISTEMUL COMPLEX AL PEISAJULUI.” și “MOBILITATEA INTELIGENTA SI STRUCTURAREA UNUI MODEL EXTINS AL ORGANISMULUI URBAN REZILIENT”, B4: „Crono-accesibilitatea și Crono-urbanismul”, Conferința națională Academia de Științe Tehnice a României, 2014. 

Cerasella CRĂCIUN - speaker invitat conferință "PEISAJUL, CA INSTRUMENT AL MEMETICII SI METAETICII IN SOCIETATEA CUNOASTERII“, Centrul pentru studii complexe sub patronajul UNESCO, Bucuresti, 11 noiembrie 2013.

Publicații și articole

• CAP. „RÂUL DÂMBOVIȚA - AX INTEGRAT TRANSDISCIPLINAR STRUCTURANT, SENSIBIL, STRATEGIC ȘI CREATIV. P.U.Z. Dâmbovița – Axă structurantă și Conceptul Strategic București 2035.”, (pag.99-116), în Cartea "Dâmbovița, apă grea", (coord: E.B. Popescu, A.M. Dabija, ed: dr. C. Hostiuc), ISBN 978-973-720-863-7, Ed. AGIR, https://www.agir.ro/carte/dambovita-apa-grea-123993.html, 2022
• CAP. ”INTEGRATED LANDSCAPE Concept in the Society of Consciousness” (pag.131-145), în Cartea „Heritage, Landscape and Restoration of Historical Gardens”  (ed: M. Boștenaru-Dan), ISBN 978-3-7369-7583-5,  Ed.Cuvillier Verlag Göttingen, https://cuvillier.de/uploads/preview/public_file/12741/20220302_9783736975835_Bostenaru_Buch1_Inhaltsverzeichnis.pdf, 2022
• CAP. ”EFECTELE ȘI BENEFICIILE SPAȚIILOR VERZI“ (pag.63-89), în Secțiunea “Strategii salutogene”, din cartea “Safe Spaces/Spații Sigure 2(m)-020” (ed. R. Buzdugan), ISBN 978-973-0-33517-0, http://www.vsa.ro/PDF-Flip/index.html, 2021 - cartea a obținut Premiul (în colectiv) în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură 2021, Secțiunea „Publicații de Arhitectură”,oferit de Revista„Arhitectura”, https://www.uar-bna.ro/2021/proiecte/123/, 2021

CAP. “MANIFEST PENTRU O SCHIMBARE DE PARADIGMĂ ÎN EDUCAȚIA TRANSFORMAȚIONALĂ CONȘTIENTĂ A VIITORULUI” (pag.276-288/322-334) și CAPITOLUL “GRĂDINILE PIERDUTE ALE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Peisaj și Evoluție Spațial-Temporală, între Genius Loci, Mesaj și Metodologie Aplicată”, în  Mentoring Project – „Calitatea Vieții. Tehnologie în retroumanism. Viitorul cu puterea Comunităților” – Caiet Documentar 5 (ed: M.Stoian, M.Csibi, G.Mihăilescu), ISBN 978-606-94561-7-0, Vol I - ISBN 978-606-94561-8-7,  Ed. Club România, http://www.mentoringproject.ro/editura-club-romania-lanseaza-cel-de-al-5-lea-caiet-documentar-intitulat-calitatea-vietii/, 2020

CARTE (în colectiv) “COMPENDIUM DE SOLUȚII ȘI PRINCIPIII ARHITECTURALE ȘI DE RECONFIGURARE URBANĂ ȘI PEISAGERĂ CU SCOPUL DE A REDUCE IMPACTUL INSULELOR TERMICE URBANE”, autor al componentelor de specialitate urbanistica si peisagistica, (coord: C.Ochinciuc), ISBN 976-606-638-165-9, https://editura.uauim.ro/pub/396, Editura Universitara “Ion Mincu”, 2018.

CAP. ”THE NATURAL, ANTHROPOGENIC AND CULTURAL LANDSCAPE BETWEEN SPACE AND TIME. CASE STUDY: THE LOST GARDENS OF BUCHAREST” (pag.19-34), în cartea ”Space and time visualisation”, ISBN 978-3-319-24940-7, eBook ISBN: 978-3-319-24942-1, Earth Sciences & Geography (ed: M. Boștenaru-Dan, C.Crăciun), Ed. Springer, 2016.

CARTI - material și instrument didactic: ”METODE ȘI TEHNICI DE CERCETARE”,(51 pag), ISBN: 978-606-28-0356-8,  ”ECO-DEZVOLTARE ȘI PEISAJ ”, ISBN: 978-606-28-0355-1, "PEISAGISTICĂ”, (51 pag),  ISBN: 978-606-28-0374-2, Ed. Universitară București, 2015

CAP. „PEISAJUL URBAN ȘI CULTURAL - METODOLOGIE ȘI ”SEMN” IDENTITAR COMUNITAR PARTICIPATIV” (pag. 76-85), în cartea „Bucuresti – Locuri Reinventate”, ISBN 978-606-638-127-7, https://editura.uauim.ro/pub/356, (ed. C. Hostiuc), Ed. Universitară "Ion Mincu", București, 2015

CAP. “ PLURIDISCIPLINARITY, INTERDISCIPLINARITY AND TRANSDISCIPLINARITY - METHODS OF RESEARCHING THE METABOLISM OF THE URBAN LANDSCAPE” (pag.3-14), în cartea “PLANNING AND DESIGNING SUSTAINABLE AND RESILIENT LANDSCAPES”, ISBN 978-94-017-8535-8, Springer Geography, (ed: C.Crăciun, M.Bostenaru-Dan), https://www.springer.com/gp/book/9789401785358, https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-8536-5, Ed. Springer, 2014,

CAP. “THE VULNERABILITY OF FRAGILE LANDSCAPE AND COMPLEX HAZARDS. Areas with Potential Risks and Specific Types of Hazards and Vulnerabilities of the Natural, Anthropic and Cultural Landscape in Braila County, Romania” (pag.67-81), in cartea "Earthquake hazard impact and urban planning”, Environmental Hazards, ISBN 978-94-007-7980-8, Ed. Springer, (editori: M.Bostenaru-Dan, I.Armaș, A.Goretti), 2014, https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-7981-5

CARTE: “METODE DE ABORDARE ȘI CERCETARE EXPLORATORII ÎN URBANISM ȘI PEISAGISTICĂ. Epistemologia și Transdisciplinaritatea - Instrumente de cercetare a Peisajului Natural, Antropic și Cultural.”, (106 pag), ISBN 978-606-638-042-3, https://editura.uauim.ro/pub/258, Ed. Universitară "Ion Mincu", Bucuresti, 2012.

CAP. ”LANDSCAPE, AMBIENT AND ENVIRONMENT MANAGEMENT IN RESIDENTIAL URBAN AREAS ”- Proiect ECOLOC (pag.79-89), in cartea ”Landscape-Architecture-Technology-Ambient”, (coordonator arh. A.M.Dabija), ISBN 978-606-638-011-9, https://editura.uauim.ro/pub/227, Ed. Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, 2011.

CAP. „GRADINA IN LUMEA ARHETIPALA SI SEMNIFICATIA COSMICA – Sens filosofic si estetic, teorii cosmologice si arhetipurile gradinii”, (pag.163-180), in cartea „Peisaj Cultural si Dezvoltare” (editor: C.Sârbu), ISBN 978-973-1884-85-1, https://editura.uauim.ro/pub/?page=17, Ed. Universitara „Ion Mincu”, Bucuresti, 2011

CAP. „CONVENȚIA EUROPEANĂ A PEISAJULUI ȘI IMPORTANȚA PEISAJULUI CULTURAL ÎN ORAS, ÎN CONTEXT REZIDENȚIAL”, in „Reabilitarea Complexa a Ansamblurilor de Cladiri de Locuit: Context, Directii si Criterii” (pag. 35-44), destinat Simpozionului National S.I.R. (Solutii Integrate de Reabilitare), publicat ca numar special in Analele Arhitecturii, nr.2/2009, Bucuresti, iunie 2009, ISSN 1842-7723 (Cod CNCSIS: 257).

CARTE: „ARTA ÎN SPAȚIUL PEISAGISTIC. ELEMENT DE COEZIUNE AL VIEȚII COMUNITARE”, (coordonator editor si autor a 54 pag), Ed. Universitară “Ion Mincu”, (125 pag), ISBN 978-973-1884-44-8, https://editura.uauim.ro/pub/156, București, 2009.

CARTE (de autor), ’’METABOLISMUL URBAN. O ABORDARE NECONVENȚIONALĂ A ORGANISMULUI URBAN’’ (366 pag), Ed. Universitară “Ion Mincu”, ISBN 978-973-1884-14-1, https://editura.uauim.ro/pub/126, București, 2008. Cartea a fost selecționată de un juriu internațional la Bianuala de Arhitectură București, 2008, Secțiunea „Publicații” și a fost prezentată în cadrul „Abordări transdisciplinare privind evoluția Planetei Pământ. Consecințe științifice și socio-economice”, la Academia Oamenilor de Știința din România, 2009 și în Romanian Book Review, nr.2/martie 2013, Institutul Cultural Român 

Ateliere, workshopuri, concursuri

• Workshopuri si ateliere sau activitati de voluntariat initiate, indrumate si/sau coordonate pe tema „Grădinilor Terapeutice”: Grădina terapeutică și senzorială a secției de oncopediatrie din cadrul Institutului Oncologic Fundeni „prof. dr. Alexandru Trestioreanu”, Restaurare parc de sănătate aferent Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „dr. Carol Davila”, Strategia de sănătate a orașului balneo-climateric Breaza – „Terapie prin aer și apă pentru trup și suflet”,  Strategia de peisaj natural antropic și cultural al orașului balneo-climateric Breaza, Grădina terapeutica vindecatoare - Spital Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „dr. Victor Babes”, Amenajare grădină terapeutică - Centrul de Recuperare Oncologica – Clinica Nera, Workshop „Respirăm împreuna” - Amenajarea peisagistică a grădinilor Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Restaurare parc de sănătate aferent Spitalul Clinic de psihiatrie „prof. dr. Alexandru Obregia”, 2005-2022, https://www.uauim.ro/evenimente/expozitie-gradini-terapeutice/
• Participare in calitate de autor/co-autor, la Bienala Națională de Arhitectură 2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021, la Secțiunile „Publicații de Arhitectură”, „Cercetare prin Arhitectura”, „Clădiri socio-culturale (educație, sănătate, cult)”, „Arhitectura Verde și Energii Alternative”, ”Arhitectura Spațiului Public și Urbanismul”.
• Coordonare workshop si expozitie proiecte indrumate „Concursul de soluții pentru proiectul “RoMândria – Stejarii României – Parcul Memoriei Naționale – 100 de ani de istorie și demnitate”– Marasesti, Jud. Vrancea”, in cadrul expozitiei organizate de CJ Vrancea, Focsani, 2018

Participare in calitate de co-autor, la Bienala Națională de Arhitectură – România 2021, Ediția a XIV-a, cu Tema „ACUM”, la Secțiunea „Publicații de Arhitectură”, cu cartea “Safe Spaces / Spații Sigure 2(m)-020”, ca autor al capitolului ”EFECTELE ȘI BENEFICIILE SPAȚIILOR VERZI“ (pag. 63-89), în Secțiunea “Strategii salutogene” (editor Raluca Buzdugan), publicație e-book, Vlad Simionescu&Asociații Arhitecți, ISBN 978-973-0-33517-0, http://www.vsa.ro/PDF-Flip/index.html, iunie-noiembrie; cartea a castigat Premiul (in echipa) la Bienala Națională de Arhitectură – România 2021, Ediția a XIV-a, cu Tema „ACUM”, la Secțiunea „Publicații de Arhitectură”, premiul oferit de Revista Arhitectura, https://www.uar-bna.ro/2021/proiecte/123/, octombrie 2021.

Participare (în echipă), la Bienala Națională de Arhitectură – România 2021, Ediția a XIV-a, cu Tema „ACUM”, în cadrul Secțiunii „Clădiri socio-culturale (educație, sănătate, cult)”, cu „Imobil mixt IBSB”, ca autor al Proiectului de Amenajare Peisagistică Grădina Educaționala „INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST” și spatiu semi-public aferent acesteia, sef proiect de specialitate peisagistica, ”Cerasella Crăciun BIA”, octombrie 2021; (coordonator proiect arhitectură - SC MonoConcept SRL/ arh. Alexandra Monoranu); https://www.uar-bna.ro/2021/proiecte/252/

Participare (în echipă), la Anuala Națională de Arhitectură 2021, Ediția a XIX-a, în cadrul Secțiunii “Arhitectura Publică” la Anuala de Arhitectură 2021, Editia XIX, organizată de OAR, cu „Imobil mixt IBSB”, ca autor al Proiectului de Amenajare Peisagistică Grădina Educaționala „INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST” și spatiu semi-public aferent acesteia, sef proiect de specialitate peisagistica, ”Cerasella Crăciun BIA”, noiembrie 2021; (coordonator proiect arhitectură - SC MonoConcept SRL/ arh. Alexandra Monoranu); https://www.anuala.ro/proiecte/2021/002/

Participare la Anuala de Arhitectura 2020, Editia XVIII, in cadrul Sectiunii „Cercetare prin Arhitectura / Carte de Arhitectura 2020”, cu cartea ”Space and Time Visualisation”, (editori: Boștenaru-Dan, Maria, Crăciun, Cerasella), ISBN 978-3-319-24940-7, eBook ISBN: 978-3-319-24942-1, Seria: Earth Sciences & Geography, Editura Springer, 2016, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-24942-1, ca editor coordonator si autor al capitolului ”The Natural, Anthropogenic and Cultural Landscape Between Space and Time. Case Study: The Lost Gardens of Bucharest” (16pag/19-34), eveniment organizat de Filiala Bucuresti a Ordinului Arhiotectilor din Romania, Bucuresti, noiembrie 2020

Participare (in echipa UAUIM) la Expozitia Internationala PIRANESI PRIX DE ROME - Convegno Internazionale di Architettura per L’Archeologia”, cu proiectul "THE GREAT VILLA ADRIANA. DESIGNING THE UNESCO BUFFER ZONE" – Tivoli, expozitie cu proiectele finaliste si Premiu 2 la votul studentilor, consultant de specialitate peisagistica în echipa UAUIM, (coordonatori echipa UAUIM: prof. dr. arh. Marius Marcu Lapadat, lect. dr. arh. Oana Diaconescu, asist. dr. arh. Daniel Nicolae Armenciu, arh. Danilo Vespier), Milano, 2019

Participare la Expozitia Bienalei Naționale de Arhitectură 2018, în cadrul Secțiunii „Arhitectura Verde și Energii Alternative” cu 3 proiecte: Studiu de Cercetare si Proiectare Aplicata - Studiu Metodologic la Nivelul Macro- si Mezzo-Peisajului Natural Antropic si Cultural, ca autoare/sef proiect complex, in cadrul „Studiului de Fundamentare Amenajare Peisagistica a Judetului Braila – Renaturarea pentru Limitarea Efectelor Adverse Microclimatice și Punerea în Valoare a Potențialului Economic și Turistic al Județului Brăila”, CCPEC/UAUIM http://cjbraila.ro/dm/portal.nsf/52CD2C517E65FD6EC22580DF004B8CB2/$FILE/Rezumat FINAL ToateFazele CerasellaCraciun.pdf; ”Studiul de Fundamentare privind Protectia, Managementul si Amenajarea Peisajului Municipiului Galati”, ca autoare/sef proiect specialitate peisagistică, in cadrul proiectului PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) Galați, (șef proiect: prof. dr. arh. Tiberiu Florescu, coordonator proiect: conf. dr. urb. Andreea Popa), UAUIM/CCPEC; „Studiului de Amenajare Peisagistica a Teritoriului de Nord al Periurbanului Municipiului Braila” ca autoare/sef proiect specialitate peisagistică, in cadrul proiectului “Strategia de dezvoltare a teritoriului de Nord al periurbanului Municipiului Brăila şi regulamentul – cadru de urbanism pentru acest teritoriu”, integrat în “Planul de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) periurban al Municipiului Brăila”(sef proiect: prof. dr. arh. Catalin Nicolae Sârbu).

Participare la Expozitia Bienalei Naționale de Arhitectură 2018, în cadrul Secțiunii „Publicații”, cu cartea ”Space and Time Visualisation”, (editori: Boștenaru-Dan, Maria, Crăciun, Cerasella), ISBN 978-3-319-24940-7, eBook ISBN: 978-3-319-24942-1, Seria: Earth Sciences & Geography, Editura Springer, 2016, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-24942-1 , ca editor coordonator si autor al capitolului ”The Natural, Anthropogenic and Cultural Landscape Between Space and Time. Case Study: The Lost Gardens of Bucharest” (16pag/19-34)

Participare (în echipă) la Expozitia Concursului Internațional Piranesi Prix de Rome, cu tema „Designing The Hadrian’s Villa UNESCO Buffer Zone. International Call for Projects for the Grand Villa Adriana”, concurs pentru profesionisti arhitecți-profesori universitari aparținând școlilor de arhitectură, (coordonatori echipa UAUIM: prof. dr. arh. Marius Marcu Lapadat, lect. dr. arh. Oana Diaconescu, asist. dr. arh. Daniel Nicolae Armenciu, arh. Danilo Vespier), organizat de Academia Adrianea di Architettura e Archeologia și l’Istituto Autonomo di Cultura di Villa Adriana e Villa d’Este, Roma, Casa dell’Architettura, iunie - august 2018.

Coordonare Scoala de vara tip Workshop, sustinere publica si expozitie cu lucrarile studentilor cu privire la Concursul de soluții pentru proiectul “RoMândria – Stejarii României – Parcul Memoriei Naționale – 100 de ani de istorie și demnitate”– Marasesti, Jud Vrancea, proiect de CJ Vrancea, impreuna cu Sectia Amenajarea si Planificarea Peisajului, din Facultatea de Urbanism, UAUIM, iulie 2018

Coordonare workshop și Machetă – Instalație in cadrul Programului European INTERREG, DTP1-249-2.2 - Danube Transnational Programme, ca si coordonator al Clusterului 4 (WP4-UAUIM) – Cross-border Urban & Cultural Landscape Heritage: THE DANUBE RELATED CULTURAL LANDSCAPE, din cadrul proiectul de cercetare DANUrB, (director proiect: conf. dr. arh. Angelica Stan), cu tema ”Danube Urban Brand: a regional network building through tourism and education to strengthen the Danube cultural identity and solidarity”, din cadrul EUROPEAN STUDENT WORKSHOP: The Different DANUBE: URBAN - REGIONAL and LANDSCAPE PLANNING at Giurgiu-Ruse cross-border territory. Thematic research on Danube's cultural brand aferent Workshopului, 28 noiembrie 2017. https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb, https://www.uauim.ro/cercetare/danurb/, https://editura.uauim.ro/pub/417

Studiile absolvite

• Absolventă a Institutului de Arhitectură “Ion Mincu” – București, Facultatea de Arhitectura (6 ani), intre 1989-1995 - Media Generală de Licență: 9,07/10 (Media probelor examenelor de licență: 10/10, Proiect (lucrare) de diplomă: 9,55/10; Media Examenului de Licență: 9,77/10) și Media Generala de promovare a anilor de studii: 8,38/10
• Absolventă a programului de Studii Aprofundate în Urbanism (echivalent Master), Universitatea de Arhitectură și Urbanism ‘’Ion Mincu’’ București, Specializarea “Formă Urbană – Arhitectură, Oraș, Teritoriu” (Media generala de promovare: 9,75/10; Media Generală de Absovire: 9,73/10 Diploma: 9,66/10)
• Absolventă a Programului Doctoral în Domeniul Urbanism, 2008, cu Teza de doctorat ’’Metabolismul Urban. O abordare neconvențională a Organismului Urban’’, Universitatea de Arhitectura și Urbanism ‘’Ion Mincu’’ , București
• Atestat De Abilitare, în Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat IOSUD a Universității de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» București, 2018,  in vederea Indrumării de Doctorat in cadrul „Școlii Doctorale de Urbanism” (S.D.U.), pentru Domeniul Fundamental „URBANISM”,  Subdomeniul de Specializare „PEISAJ SI PEISAGISTICĂ”
- Domeniul Tematic 1: ISTORIA PEISAJULUI, PATRIMONIU NATURAL SI PROIECTARE PEISAGISTICĂ: Istoria Peisajului și a Peisagisticii. Identitate și Memorie. Patrimoniu Natural și Peisaj Cultural. Proiectare Inovativă și Sustenabilă in Peisagistică și Amenajarea Peisajului (Semi/Cvasi - Natural, Antropic - Urban, Arhitectural si Cultural) la diferite Scări de Abordare (Macro- si Mezzo-Peisaj, Peisaj de Detaliu). Clusteri de Peisaj Integrat.
- Domeniul Tematic 2: OPERAȚIUNI ÎN METABOLISMUL ȘI PATOLOGIA URBAN-TERITORIALĂ: Metabolismul Urban. Calitatea Vieții și Patologia Urbană. Restaurare, (Re)Naturare, (Re)Vitalizare  și (Re)Abilitare a Peisajului. Amenajarea, Planificarea și Managementul Integrat al Peisajului Sustenabil și Rezilient. „Smart Landscape” / „Smart Territory” / „Smart Cities”
- Domeniul Tematic 3: METODE TRANSDISCIPLINARE DE STUDIU, CERCETARE ȘI EVALUARE ÎN PEISAJ: Metodologii, Metode, Tehnici și Instrumente Creativ-Euristice Transdisciplinare de Studiu, Cercetare și Evaluare în Peisaj. Etica, Meta-Etica si Educația Multidimensională în Peisajul Contemporan în Raport cu „Societatea Cunoașterii” - Către o viitoare „Societate a Constiinței”.

Parcursul academic

• PROFESOR UNIVERSITAR, doctor arhitect (din 2018), Habilitat îndrumare doctorat în Domeniul „Urbanism” (din 2018), în Departamentul “PROIECTARE URBANĂ ȘI PEISAGISTICĂ” din FACULTATEA DE URBANISM, UAUIM – Titular din Octombrie 1999, până în prezent (între 1996-1999 / Colaborator Plata cu Ora)
• Membră în Senatul Universitar al UAUIM și a Comisiei permanente pentru Resurse Umane a acestuia (din 2016, până în prezent), precum și a Comisiei de Etica (din 2020, până în prezent)
• Prodecan Facultatea de Urbanism, din UAUIM (între 2013-2016)
• Director Departament Proiectare Urbană și Peisagistică (între 2011-2013), în cadrul Facultății de Urbanism, din UAUIM
• Membră în Consiliul Facultății de Urbanism, din UAUIM (între 2008-2012)
• Coordonator Program Masteral: PEISAJ ȘI TERITORIU (2008-prezent), în cadrul Facultatii de Urbanism, din UAUIM
• Coordonator Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului, din Facultatea de Urbanism (2005-2013)
• CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, doctor arhitect (2009-2018), LECTOR UNIVERSITAR (2001 - 2009), ASISTENT UNIVERSITAR (1999 - 2000), PREPARATOR UNIVERSITAR in cadrul IAIM, Catedra de Urbanism, cu ore la Facultatea de Urbanism (Sectia Urbanism si Sectia Peisagistica), Facultatea de Arhitectura si Colegiul de Urbanism (1996 - 1999)
• Arhitect Diplomat, colaborator Plata cu Ora a IAIM cu ore la Catedra de Urbanism, Facultatea de Arhitectura, Colegiul de Urbanism (1995–1999)
• Student arhitect, colaborator al Catedrei de Urbanism, din IAIM in cadrul proiectelor de cercetare si activității de proiectare din IAIM (1992–1995)

TITULAR DISCIPLINE (în prezent):
• PROGRAM DE LICENȚĂ și MASTER INTEGRAT, Facultatea de Arhitectură - titular din 2000, pana in prezent:
- Curs ”Peisagistică” Anul 5FA - curs obligatoriu (intre 2000-2017), curs la alegere (intre 2018 -pana in prezent)
- Proiectare de peisagistică – la alegere Anul 5FA (intre 2016-pana in prezent) / proiect obligatoriu Anul 5 (intre 2000-2016)
- Proiectare de peisagistică – obligatoriu Anul 5FAI (intre 2000-2016)
• PROGRAM DE LICENȚĂ, Facultatea de Urbanism (4 ani / 240 ECTS – Ciclul I Bologna) – titular din 2000, pana in prezent:
- Curs ”Peisagistică” (Anul 5FA și Anul 3U)
- Curs ‘’Protecția si Restaurarea Patrimoniului Natural’’ (Anul 3P)
- Curs ’’Istoria Grădinilor” (Anul 3P)
- Proiectare de peisagistica (Anul 3P, 4P)
• PROGRAM MASTERAL UAUIM, Facultatea de Urbanism (2 ani / 120 ECTS – Ciclul II Bologna) – titular și / sau coordonator activitate din 2008, pâna în prezent:
- Curs ”Cercetare, Scenografie și Artă în Peisaj” (Anul 2MPT)
- Proiect integrat 1: ”Proiectarea Peisajului și Problematica Mezzo- Peisajului” (An1MPT); 
- Proiect integrat 2: ”Proiectarea Peisajului și Sistemul Verde la Nivelul Macro-Peisajului” (Anul 1MPT)
- Proiect Dizertație (Anul 2MPT)

PROGRAM MASTERAL INTERDISCIPLINAR - Dezvoltare Teritorială Inteligentă (organizat de Universitatea București - Facultatea de Geografie, in parteneriat cu UAUIM - Facultatea de Urbanism, (Program Căștigător al Marele Premiu al Senatului Universității din București, pentru „Cel mai inovator Program Universitar / Post-Universitar”) – titular din 2017, pana in prezent:

• ȘCOALA DOCTORALĂ a UAUIM (Ciclul III Bologna) - titular:
- Curs ”Metode de Cercetare Creative si Euristice Transdisciplinare” (SDU - Școala Doctorală de Urbanism si SDA - Școala Doctorală de Arhitectură / modul opțional – din 2016)
- Curs ”Metode de Cercetare Exploratorii în Peisajul Natural, Antropic și Cultural” (SITT – ”Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – intre 2013-2016) 

Titular DISCIPLINE (între anii universitari 2008-2010):

- Curs ’’Patrimoniul Urban și Valoarea Peisajului’’ (în cadrul Modulului 7: ’’Orașul Contemporan și Peisajul’’, Master Peisaj și Teritoriu),

- Curs ’’Grădina urbană și Individuală” (Anul 3 - Sectia Amenajarea și Planificarea Peisajului

- Curs ”Arta în Spațiul Peisagistic” (Anul 5 - Sectia Proiectarea și Planificarea Peisajului – curs obligatoriu, Anul 5 – Specializarea Urbanism și Anul 5 Facultatea de Arhitectura – curs opțional – în perioada 2003-2008)

- Proiectare de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Peisagistică (Anul 5 - Program Master Peisaj și Teritoriu; Anul 3, 4 si 5 - Facultatea de Urbanism, Secția Proiectarea și Planificarea Peisajului; Anul 5 - Facultatea de Urbanism, Secția Proiectarea și Planificarea Peisajului, precum și Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Arhitectură de Interior)

- Elaborare teme - proiecte / schițe / lucrări practice / practică, pentru Facultatea de Urbanism, Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului;

- Coordonator Module, Master Peisaj și Teritoriu: ’’Metode de Analiză și Proiectare Integrată în Peisaj’’ (Modul 4), ’’Orașul Contemporan și Peisajul’’ (Modul 7), ’’Cercetare Indrumată’’ (Modul 9)

- Elaborare teme proiecte / schițe / lucrări practice de peisagistică pentru Facultatea de Arhitectura și Colegiul de Urbanism (până la desființarea acestuia);

- Asistare proiecte de urbanism, management urban și amenajarea teritoriului, examinări, lucrări parțiale și lucrări practice, în cadrul Facultății de Urbanism (atât în Departamentul Catedrei de Proiectare Urbana și Peisagistica, cât și în cadrul Departamentului de Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială – între 2000-2007), precum și a Colegiului de Urbanism (1995 - pana la desfiintarea acestuia);

Premii, diplome și distincții 

"PREMII, NOMINALIZĂRI, SELECTĂRI ȘI SELECȚIONĂRI, DIPLOME ȘI DISTINCȚII:
• 2021 – Premiu (in echipa) la Bienala Națională de Arhitectură 2021, Secțiunea „Publicații de Arhitectură”, oferit de Revista Arhitectura pentru cartea “Safe Spaces / Spații Sigure 2(m)-020”, ca autor al capitolului ”EFECTELE ȘI BENEFICIILE SPAȚIILOR VERZI“ (pag. 63-89), în Secțiunea “Strategii salutogene” (ed.R.Buzdugan), ISBN 978-973-0-33517-0, http://www.vsa.ro/PDF-Flip/index.html, https://www.uar-bna.ro/2021/proiecte/123/, 2021.
• 2021 – Selectată (în echipă), la Bienala Națională de Arhitectură 2021, Secțiunea „Clădiri socio-culturale (educație, sănătate, cult)” și la Anuala Națională de Arhitectură 2021, Secțiunea “Arhitectura Publică” cu „Imobil mixt IBSB”, ca autor al Proiectului de Amenajare Peisagistică - Grădina Educaționala „INTERNATIONAL BRITISH SCHOOL OF BUCHAREST” (SC MonoConcept SRL/ arh. A.Monoranu); https://www.uar-bna.ro/2021/proiecte/252/; https://www.anuala.ro/proiecte/2021/002/
• 2020 – Câștigătoare Locul I (în echipa CCPEC-UAUIM, ca sef proiect specialitate peisagistica – Concept Dezvoltare Durabilă Sistem de Spații Verzi și Centura Verde-Galben-Albastră Eco-Sustenabilă), CONCURS DE SOLUȚII ȘI PROPUNERE CONCEPTUALĂ pentru
Viitoarea dezvoltare – P.U.G. MUNICIPIUL SIBIU, Primăria Municipiului Sibiu
• 2018 – Câștigătoare (autor concept și coordonator echipă) - Winner Award of the “FORT JAMES BEACH CLUB ANTIGUA 5*” Concept Contest - Caribbean Islands, Antigua and Barbuda Island State, Antilles Archipelago, organizat de GFS International Trading LTD
• 2018 – Câștigătoare (in echipă, ca sef proiect de specialitate peisagistica), INTERNATIONAL PROPERTY AWARD WINNERS, EUROPEAN 2018 AWARD, “Architecture Multiple Residence”, cu “Luxuria Domenii Residence – Bucharest, Romania”, sef proiect complex: VS&A (V.Simionescu, R.Buzdugan), Royal Lancaster, Londra
• 2018 – Câștigătoare Premiul III (ca autor), CONCURSUL PARCULUI CENTENARULUI, cu Conceptul: PARCUL COMEMORATIV AL REÎNTREGIRII NEAMULUI ROMANESC / Motto: „Pe Aici Nu Se Trece !”, concurs organizat de ALPAB si Primaria Municipiului Bucuresti
• 2018 – Selectată (ca autor/șef proiect complex) la Bienala Națională de Arhitectură 2018, Secțiunea „Arhitectura Verde și Energii Alternative” cu proiectele: 1-""Studiu de Cercetare și Proiectare Aplicată - Studiu Metodologic la Nivelul Macro- si Mezzo-Peisajului Natural Antropic și Cultural""- „Studiul de Fundamentare Amenajare Peisagistică a Județului Brăila – Renaturarea pentru Limitarea Efectelor Adverse Microclimatice și Punerea în Valoare a Potențialului Economic și Turistic al Județului Brăila”; 2-”Studiul de Fundamentare privind Protectia, Managementul si Amenajarea Peisajului Municipiului Galati”, în cadrul proiectului P.U.G. Galați, (șef pr. T.Florescu, coord: A.Popa); 3-„Studiul de Amenajare Peisagistică a Teritoriului de Nord al Periurbanului Municipiului Brăila”, în cadrul “P.A.T.Z. periurban al Municipiului Brăila”(sef pr: C.Sârbu), UAUIM/CCPEC
• 2018 - Selectată (ca autor si editor) la Bienala Națională de Arhitectură 2018, Secțiunea „Publicații”, cu cartea ”Space and Time Visualisation”, (ed: M.Boștenaru-Dan, C.Crăciun), ISBN 978-3-319-24940-7, eBook ISBN: 978-3-319-24942-1, Seria: Earth Sciences & Geography, Ed. Springer, 2016, ca editor coordonator si autor al capitolului ”The Natural, and Cultural Landscape Between Space and Time. Case Study: The Lost Gardens of Bucharest” (pag 19-34)
• 2018 – Selectionare Proiecte Finaliste si Premiu 2 la votul studentilor (consultant de specialitate peisagistica în echipa UAUIM), la Concursul Internațional Piranesi Prix de Rome, „Designing The Hadrian’s Villa UNESCO Buffer Zone. International Call for Projects for the Grand Villa Adriana”, concurs pentru profesionisti arhitecți-profesori universitari aparținând școlilor de arhitectură, (coord: M.M.Lapadat, O.Diaconescu, D.Armenciu, D.Vespier), Academia Adrianea di Architettura e Archeologia și l’Istituto Autonomo di Cultura di Villa Adriana e Villa d’Este, Roma, Casa dell’Architettura, 2018.
• 2017 - Câștigătoare (in echipă) a Marelui Premiu al Senatului Universității din București, pentru „Cel mai inovator Program Universitar /Post-Universitar”, acordat Programului de Master „Dezvoltare Teritorială Inteligentă”, pentru „Contribuția excepțională în Anul Universitar 2016-2017 la îndeplinirea misiunii Universitătii din București”, program organizat de Facultatea de Geografie, în parteneriat cu Facultatea de Urbanism din UAUIM.
• 2016 - Câștigătoare (în echipa) a Secțiunii ”Arhitectura Spațiului Public și Urbanismul”, în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură 2016, cu tema ”Recuperarea Reperelor”, ca sef proiect specialitate peisagistică pentru Studiul de Peisaj, integrat in cadrul proiectului PUG Galați, (șef pr: T.Florescu, coord: A.Popa), UAUIM/CCPEC, București.
• 2015 - Nominalizare pentru Romania si Selecționare Premiu International (ca autor în cadrul proiectelor care au reprezentat România), la ”2015 European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies Van der Rohe Award” din partea Fundació Mies van der Rohe Barcelona, cu Landscaping Project Promenade Mall - TowerScape-LandScape / ”Archetypal Cosmic Garden”- Bucharest, Romania, Barcelona, Spania
• 2014 - Câștigătoare (ca autor) a Secțiunii ”Arhitectura Spațiului Public și Urbanismul”, în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură 2014, cu tema ”Dilemele și provocările spațiului arhitectural - România 2013-2014”.”, cu Proiectul de Amenajare Peisagistică – Grădină Terasă Promenada Mall, „TowerScape-LandScape / Grădina Cosmică Arhetipală”.
• 2013 - Nominalizare pentru România, din partea UAUIM - FU, pentru „Outstanding Educator Award”, la Premiile European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), ca recunoastere a eforturilor depuse pentru participarea la infiintarea, coordonarea si stabilirea curriculei universitare pentru programele sectiei “Peisagistică”, respectiv: Licenta ""Amenajarea si Planificarea Peisajului"" si Master ""Peisaj si Teritoriu""

2013 - Nominalizare pentru România, din partea UAUIM - FU,  pentru „Outstanding Educator Award”, la Premiile European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), ca recunoastere a eforturilor depuse pentru  participarea la infiintarea, coordonarea si stabilirea curriculei universitare  pentru programele sectiei “Peisagistică”, respectiv: Licenta "Amenajarea si Planificarea Peisajului" si Master "Peisaj si Teritoriu"

2013 - Premiul (în colectiv), în domeniul sustenabilității pentru “Inițiativa Educațională din domeniul Clădirilor Verzi ale Anului”, acordat Facultății de Urbanism din UAUIM, oferit de Romania Green Building Council.

2012 - Premiul (în colectiv), ca autoarea a Secțiunii: Spațiul public, calitatea vieții urbane și Peisajul ca resursă fragilă - Mezzo-peisajul și Peisajul Natural, Antropic și Cultural în Municipiul București, Bienala Națională de Arhitectură București 2012, din cadrul „Strategiei de dezvoltare urbană integrată a Municipiului București și a teritoriului său de susținere și influență - Conceptul Strategic București 2035”, https://editura.uauim.ro/pub/308 (sef pr: C.Enache, manag:. L.Ianăși), cu "Diploma pentru contribuție la fundamentarea și dezvoltarea planificării strategice urbane și teritoriale", acordată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

2011 - Diploma de Onoare “Honor of Understanding Performance and Dedication” - “Best Gardens Designer Exhibition – 'Le Notre' Jardins a la francaise”, organizat de Chateau de la Huardiere, Franța, 2010-2011.

2008 - Premiul de Peisagistică (în colectiv), al Registrului Urbaniștilor din România, pentru „Protecția Parcurilor din București – Herăstrau, Cișmigiu și Carol”.

2008 - Selecționare (ca autor) de un juriu internațional pentru Sectiunea Publicații, la Bianuala de Arhitectură 2008, cu cartea de autor ’’Metabolismul urban. O abordare Neconvențională a Organismului Urban”, https://editura.uauim.ro/pub/126, Editura Universitară ”Ion Mincu” București.

Alte informații

A fost implicată în decursul activității, în coordonarea de EXPOZIȚII ȘI INSTALAȚII DE ARTĂ NECONVENȚIONALĂ ÎN SPAȚIUL PUBLIC, in PROIECTE DE STRATEGIE și GRAFICA PUBLICITARA, DECORAȚIUNI INTERIOARE și DESIGN VESTIMENTAR, SCENOGRAFIE și COSTUM, DESIGN DE BIJUTERIE.

CV-Cerasella-Craciun.pdf