Foto Andreea Acasandre (Pene)

Andreea Acasandre (Pene)

Dr.urb, soc.
Asistent universitar la dept. Proiectare urbană și peisagistică

Proiecte de cercetare

1. Asistent manager în cadrul proiectuliui: ROSE SGCU – „Reducerea riscului de abandon și creșterea calității rezultatelor studenților urbaniști din anul I din UAUIM”, acronim STUdURB++ – acord de grant nr AG 380/SGU/SS/III/15.09.2020

Perioada: 2020-prezent

2. Expert urbanism și sociologie: „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv specific 4.1. – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și fecarecrea ecosistemelor degradate.

Perioada: 2018-2021

3. Asistent manager în cadrul priectului: LABORATOR BRĂILA - Abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraș cu creșterea stagnata (B-LAB)” finanțat din Granturi SEE – Programul de Promovare a diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European, prin contractul de finanțare nr. PA17RO13-LP41 din data de 07.04.2015.

Perioada: 2015-2016

Participări la conferințe

2020-2021

1. Sarajevo, HURBE Conference, 4-5 Octombrie 2021

Lucrarea: Facing dystopia. Teaching landscape urbanism in an ever-changing society

Autori: urb. dr. sociolog Andreea Acasandre, conf. dr. arh. Cristina Enache

2018-2019

1. Tulcea, al VI-lea Simpozion Internațional cu tema “Conservarea patrimoniului natural și peisagistic – premisă a dezvoltării durabile”, 26-28 septembrie 2019

Lucrarea: “Peisajul natural ca parte a factorului identitar local. Studiu de caz: Comuna Izvoarele, județul Tulcea/ The natural landscape as part fo the local identity. Case study: Izvoarele, Tulcea County” – autori: Andreea Acasandre, Raluca Duică

2015-2016

1. București, Romexpo, Conferința de Design Urban BIFE, 19-20 Septembrie 2015.

Moderator – Secțiunea „Provocări arhitecturale”, Explore Imagination/Explore Creativity

2. Târgoviște, Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values, 12-14 Noiembrie 2015.

Lucrarea: „The right to the landscape” and „the landscape right”. Landscape as a tool of meta-ethic and multidimensional education in the knowledge society” – autori: Cerasella Crăciun și Andreea Acasandre

3. Târgoviște, Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values, 12-14 Noiembrie 2015.

Lucrarea: „Opportunities, risks and ethical values in the integration of a sensitive natural area in a difficultly urbanized landscape zone – Case Study: Văcărești Natural Park” – autori: Andreea Acasandre și Cerasella Crăciun

Publicații și articole

Cărți

- „Vulnerabilități contemporane pentru comunitățile de aromâni și meglenoromâni din mediul rural al Județului Tulcea” – Editura Etnologică, București, 2021

- „Sociologie și demografie urbană” – anul II, Facultatea de Urbanism – Editura UAUIM, 2019

Articole

- Acasandre, A. (2021). COMMUNITY QUALITY OF LIFE. A CASE STUDY OF THE NEW POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV. Quality of Life (1018-0389)/Calitatea Vietii, (4).

- Berbecar, V. T., Cocheci, R. M., Acasandre, A., Ismail, G., & Mircescu, G. (2020). Quality of Living Assessment in Rural Romania. an Analysis of Settlements with Low Accessibility to Medical Services. Journal of Urban and Regional Analysis, 12(2), 165-180.

- Acasandre, A., & Bancov, D. (2020). Investigating Age and Gender Stereotypes. Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies, 6(1), 59-71.

Ateliere, workshopuri, concursuri

Membru în echipa de elaborare a soluției câștigătoare - Concurs de soluții – Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu – locul I

Perioada: 2020

Asociația: SC DAEDALUS PROIECT SRL, UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM „Ion Mincu” – CCPEC, SC INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL