Foto Beatrice-Gabriela Jöger

Beatrice-Gabriela Jöger

Dr.habil.arh.
Profesor universitar la dept. Proiectare de interior și design
Cadru didactic afiliat la Școala Doctorală de Arhitectură

Proiecte de cercetare

2016 - Grant de organizare manifestare Științifică din partea ANCSI-MENCS (Autoritatea națională de cercetare științifică și inovație), director de proiect: Prof.dr.arh. Zeno Bogdănescu – Coordonator al aplicației și manager de proiect (https://eurau2016.uauim.ro/)

2011 – Grant de cercetare pentru "Arhitectura Mexicului" din partea Ministerului de Externe a Statelor Unite Mexicane (4 luni); Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ciudad de Mexico, Mexico – Director de proiect

2001-2002 - Bursă de cercetare pentru doctorat obținută prin Ministerul Educației și Cercetării din partea AECI (Agencia Española para Cooperación Internacional) (5 luni); Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid, Spania – Director de proiect

2000-2001 - Grant de cercetare științifică al CNCSIS (2000-2001), în cadrul programului „Bancă de date cu utilizatori multipli”, Centru de cercetare - sinteză și bancă de informații în construcții, arhitectură și urbanism - "BICAU", finanțat de Banca Mondială și Guvernul României (1997-2002); director de proiect: Prof.dr.arh. Marius Smigelschi - Responsabilă pentru capitolul Design, Arhitectură de interior

1997 - Bursă guvernamentală Italiană de cercetare în design, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, Torino, Italia – Director de proiect

Participări la conferințe

1. EURAU (European Symposium on Research in Architecture and Urban Design) 2016 – Organizator, Membru în Comitetul Științific (https://eurau2016.uauim.ro/); 2018 (https://eurau.ua.es/; DOI: 10.14198/ eurau-ALICANTE, ISBN: 978-84-1302-082-2, D.L.: A 168-2020) și 2020 (https://www.eurau2020.co.uk/) - Membru în Comitetul de Organizare, Comitetul Științific și Comitetul Editorial

2. Organizator al 15FAI – Serie de evenimente organizate cu ocazia celei de a 15-a aniversări a Facultății de Arhitectură de Interior: Sesiune Internațională de Comunicări Științifice, Expoziții, Workshop-uri, concerte, oct.-nov. 2018

3. Keynote Speaker (Conferencia Magistral Internacional) - “Tradición y creatividad en los textiles para interiores” (Tradiție și creativitate la textilele de interior), la 4° Congreso Internacional de Diseño, Arte y Arquitectura - Diálogo Creativo: El Desafío de las Ideas, 14-16 Octombrie 2016, Tlaxcala, Mexic

4. ICAR (International Conference on Architectural Research ) 2012, 2015 – Co-organizator, Membru în Comitetul Științific

5. Organizarea și coordonarea pentru România a manifestării culturale Danon Etxea - Casa Comun, săptămână dedicată Culturii și istoriei românești (expoziții și conferințe de arhitectură, prezentare istorie, prezentare personalități culturale, fotografie, concerte, proiecții de filme românești adaptări după opere clasice ale literaturii române, mese rotunde) - Durango, Spania, octombrie-noiembrie 2004

6. ICAR (International Conference on Architectural Research ) 2012, 2015 – Co-organizator, Membru în Comitetul Științific, Participant cu lucrare

7. Education Through Cultural Travelling (Educația prin Călătoria Culturală), la 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spania, 4-5 iulie 2011– Participant cu lucrare

8. Una mirada sobre la arquitectura de Mexico (O privire asupra arhitecturii mexicane), la Primul Congres al Studenților Postuniversitari, , UNAM, Ciudad de Mexico, Mexic, 19-20 mai 2011– Participant cu lucrare

9. Covoare românești - Romanian Carpets, la Poster Section la al XI-lea ICOC (International Conference on Oriental Carpets) - Istanbul, aprilie 2007 (vezi site-ul ICOC, http://www.icoc-istanbul.org/AcademicProgram.htm) – Participant cu lucrare

10. Manifestarea culturală ”Danon Etxea - Casa Comun”, Săptămâna Culturii și Istoriei Românești la Durango (expoziții și conferințe de arhitectură, prezentare istorie, prezentare personalități culturale, fotografie, concerte, proiecții de filme românești adaptări după opere clasice ale literaturii române, mese rotunde) - Durango, Țara Bascilor, Spania, octombrie-noiembrie 2004 - Organizator și coordonator pentru România, conferențiar

Publicații și articole

1. ”Materialele textile în arredamento - Surse și istorie”, Editura Universitară „Ion Mincu”, București 2006, ISBN (10) 973-7999-71-1; ISBN (13) 978-973-7999-71-9 - volum de autor

2. ”Arredamento și textile în secolul XXI - România. Mode, tendințe și inovații”, Editura Universitară „Ion Mincu”, București 2007, ISBN 978-973-7999-87-0 – volum de autor

3. ”Textile Space – Versatile Space”, în Argument 13/2021. Versatility of the built space, Editura Universitară „Ion Mincu”, București 2021, ISSN (print): 2067-4252, ISSN (online): 2501-6334, ISSN-L: 2067-4252, https://doi.org/10.54508/Argument.13

4. ”Designing the Designer: What ""an Architect"" means Today?” în The 22nd DMI: Academic Design Management Conference Proceedings, 3-7 August 2020, Virtual Format, www.dmi.org/admc, Design Management Institute, Cambridge, MA, USA, ediție digitală, ISSN – 2640-4702

5. ”The Architectural Object and Its Historical Context. Case Study: Mexico”, în Postprints of the 6th International Conference ”Emerging Technology and Innovatin for the Conservation of Cultural Heritage” held in Sibiu, Romania, 11-13 September 2019, ASTRA Centre for Heritage, Dumbrava Sibiului, Editura Oscar Print, București 2019, ISBN 978-973-668-503-3

6. ”Textile Materials for the Future (Accessible) Architecture”, în Proceedings ICAR2015: re[search] through architecture, 26-29 martie 2015, Editura Universitară ”Ion Mincu”, București 2015, ISSN 2393 - 4425 ISSN-L 2393 – 4425, IC-080_1-10, Section 2, pg.125-134 - Coautor

7. ”Textilele în Arhitectura de Interior”, în revista Cibinium nr.1/2014, ISSN 1842-0249 - Autor

8. ”Redefining the Interior Space: Mexican Prehispanic Architecture”, în Proceedings ICAR2012: (Re)writing History, Editura Universitară „Ion Mincu”, București 2012, ISBN 978-606-638-023-2 - Autor

9. ”Al 5-lea Atelier de Arhitectură Româno-Spaniol, Constanța, Sulina, București,9-18 Iulie 2010”, Editura Universitară „Ion Mincu”, București 2011, ISSN 2066-7604 - Autor capitol, Co-editor, traducător, design grafic și editare computerizată

10. ”Tradiție și modernitate în utilizarea materialelor textile în arhitectură”, în Argument. Studii și cercetări științifice de arhitectură și urbanism, Editura Universitară Ion Mincu 2010 ISSN 2067-4252 – Autor

Ateliere, workshopuri, concursuri

1. Concursul ”Piranesi Prix de Rome - Proiectarea zonei buffer UNESCO pentru Villa Adriana, Tivoli”, 2018, Proiect selecționat - Membru în echipa UAUIM

2. Concursul internațional: Piranesi Prix de Rome 2012-2018, organizat de Accademia Adrianea de Archittetura e Archeologia, Roma-Tivoli, Italia (https://lnx.premiopiranesi.net/) și ”Itinerant Master's Degree Program in Architecture, Archaeology and Museum Design - Innovative Design an Management of Archaeological Heritage: Roosevelt Island, NYC”, organizat de Accademia Adrianea Onlus și Pratt Institute, New York, SUA, ian.2019 - Membru în jurii

3. ARCINTEX’15 Symposium and Tectile Workshops; ”Pedagogy of Eledctronic Textiles - How to Teach Interactivity”, la College of Art, Design & the Built Environment al Nottingham Trent University, februarie 2015 - Participant

4. Nominalizare la premiul secțiunii Publicații, la Anuala de Arhitectură București 2008, volumul ""Arredamento și textile în secolul XXI - România. Mode, tendințe și inovații"", Editura Universitară „Ion Mincu”, București 2007 - volum de autor

5. Atelierele de Arhitectură Hispano-Române, o colaborare a Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”-București și Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2006-2018 (12 ediții) - Co-organizator și conferențiar

6. Conferința Danubius Design și Workshop-ul „Textilele ca comunicare” (design textil pentru un restaurant național) la Facultatea de Arte Aplicate din Belgrad, Serbia și Muntenegru, octombrie 2005 - Participant

7. ”Seminar de management în artă și al persoanelor”, la The Amsterdam-Maastrich Summer University, Amsterdam, Olanda, 2000 - Participant

8. Concurs design grafic pentru Fabrica SAITT, San Marino, Italia - organizat la UAUIM, 1998 - Autor - Câștigător

9. Concurs de arhitectură - Locuințe și săli de sport, Cabinet Alain Manoilesco, Paris 1993 - Membru în echipă

10. ”Al 5-lea Atelier Internațional de Restaurare a Clădirilor Istorice”, Mânăstirea St. Antoine en Dauphine și ”Stagiu Teoretic pentru Patrimoniu”, Versailles, Franța, organizate de Jeunesse et Patrimoine - Youth and Heritage, Ministere de la Culture, de la Communication; Ministere de la Jeunesse et des Sports, Franța; Commission Economique Europeene; Conseil Regional Rhone'Alpes,C.G. d'Isere, iulie 1992 - Participant

Studiile absolvite  

2020 – Abilitare conducere doctorate în domeniul Arhitectură,  Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București

2000-2006 - Doctor în Arhitectură (PhD),  Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București

1987-1993 - Arhitect Diplomat (M.A.), Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” – București (actuala Universitate de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București), Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Parcursul academic

2017 – prezent Profesor Universitar, Departamentul de Proiectare de Interior și Design

2008-2017 Conferențiar universitar, Departamentul de Proiectare de Interior și Design

2002-2008 Lector universitar, Departamentul Proiectare de Interior și Design

1996-2002 Asistent universitar, Catedra Studiul Formei și Ambient Arhitectural

1994-1996 Preparator universitar, Catedra Studiul Formei

Șef atelier / Membru în colectivul de atelier, disciplina Proiectare/Atelier arhitectură, la diferiți ani de studii Arhitectură de Interior/Colegiul de Arhitectură de Interior/Arhitectură

Îndrumător de diplome (din 2005)

Membru în juriile de proiecte și schițe

Membru în Comisii de Concurs pentru posturi cadre didactice (din 2005)

Membru în Comisia de Diplome și Disertații la: Facultatea de Arhitectură de Interior (din 2004), Colegiul Arhitectură de Interior (2000, 2002)

Membru în Comisia de Examen de Admitere (din 2002)

Membru în Comisiile de Selecție a studenților pentru programele ERASMUS și IAESTE (din 2004)

Membru-referent oficial și Președinte al Comisiilor de Doctorat (din 2008)

Titular al cursurilor de la Facultatea de Arhitectură de Interior: 

Materialele Textile în Arredamento (din 2009); 

Design Interior - Evoluție și Tendințe (din 2004);

Arhitectura Spațiului Interior (2002-2015)

 Proiecte de arhitectură

1. Amenajări interioare și exterioare Palatul Odeon, Splaiul Unirii, București 2014, executat - Co-autor

2. Pensiune turistică (cazare și restaurant) și centru SPA la Josenii Bîrgăului, Bistrița-Năsăud, Studiu de fezabilitate și anteproiect, Proiect câștigător finanțare europeană 2009 - Co-autor

3. Imobil de locuințe ANL, Șomcuța Mare, Maramureș – 2009 - proiect câștigat și realizat - Co-autor

4. Arhitectură și design interior pentru o locuință unifamilială, Măgurele, 2006-2013, executat - Autor

5. Amenajarea interioară a Sediului FEB (Electrocentrale București), București 2006, autorizat - Autor

6. Locuință unifamilială, București, 2005, autorizat - Autor

7. Locuință unifamilială, Buftea, Ilfov, 2004, executat - Autor

8. ”Așezământul Românesc de la Ierihon” - biserică și complex monastic, Ierihon, Israel pentru Patriarhia Română, Reprezentanța Bisericii Ortodoxe Române la Locurile Sfinte 1999-2014; Șef proiect.prof.dr.arh. Sorin Vasilescu - membru în echipă

9. Revitalizare centru istoric si Masterplan Hebron, Studiu de fundamentare, 1997 - Co-autor

10. Gimnaziu pentru 600 de elevi, Sarcelles, Franța 1993-1996, executat - membru în echipă

Alte informații

Visiting Profesor la: HIT Holon Institute of Technology, Israel 2018; Pantheon Institute, Roma 2017; Universidad Nacional Autonoma de Mexico și Universidad Autonoma de Tlaxcala, Mexic 2016; University of Liechtenstein  2016; ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid), Spania 2013, 2015; Technische Universität Berlin, Germania 2012; University of Sheffield School of Architecture, UK 2010; Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Belleville, Paris, Franța 2009; ETSAV (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Vallés), Spania 2008; Southbank University, Londra, UK 1997; Architectural Association School of Architecture, Londra, UK 1995;  

CV-Beatrice-Gabriela-Joger.pdf