Foto Ioana Elena Zacharias Vultur

Ioana Elena Zacharias Vultur

Dr. arh.

ioana.vultur@uauim.ro

Scurt CV:

Ioana Zacharias Vultur (1983) lucrează din 2008 în cadrul Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu” din UAUIM. Este de asemenea arhitect cu drept de semnătură (2011), editor al revistei Zeppelin (2010), coordonator științific al Centrului CSAV și publicației CSAV Journal (2012) și director executiv al Rendercity (2019). 

Din 2006 organizează workshop-uri, prelegeri, webinarii și conferințe în țară și străinătate, curatoriază și participă la expoziții, colaborează la proiecte de cercetare naționale și internaționale în domeniul arhitecturii. În 2009 a susținut online o serie de 10 cursuri de arhitectură online pentru copii din diaspora din Luxemburg, Franța și Olanda în cadrul Școlii Românești de la Haga. 

A primit numeroase recunoașteri și distincții la concursuri de artă și arhitectură, naționale și internaționale, din care menționăm Brevetul de Excelență acordat de către juriul RIBA pentru proiectul de diplomă (2008). A fost bursier european cu stagiu doctoral la ENSAPLV și ENSAPM Paris (2012), bursier YES - Young Educator Scholarship la Universita degli Studi di Firenze, Laboratorul de Restaurare (2022), membru în juriul Bienalei Naționale de Arhitectură la secțiunea „Revitalizarea rurală” (2021) și a Concursului „Orașe durabile” organizat de Ambasada Franței în România și CCIFER pentru secțiunea „Patrimoniu și reconversie urbană” (2021). 

În colaborare cu Institutul Francez București și cu Ambasada Franței a organizat o suită de webinarii franco-române (transmise live pe Facebook) dedicate patrimoniului cu specialiști invitați, sub titlul „Le patrimoine comme outil de développement territorial. Approches franco-roumaines” care au abordat diferite aspecte: teritorial, ca instrument de dezvoltare economică, sustenabilitate și ecologie, și în relație cu instrumentele digitale (în pregătire). 

A organizat în cadrul echipei de proiect de cercetare SCHOLARH (2020, 2021), două webinarii și un workshop dedicate patrimoniului arhitectural, de la formele sale analoage la cele digitalizate (și născute digital), cu invitați internaționali (Versailles, Franța și Lund, Suedia).  Într-o amplă echipă de oameni și parteneri culturali precum Institutul Național al Patrimoniului, a fost coordonatorul științific al școlilor de vară Schönberg 2021 și Schönberg 2022, dedicate tehnicilor de dulgherie și fierărie pentru patrimoniu vernacular, la Centrul CSAV și Casa Verde din Dealu Frumos, Sibiu, un proiect cultural susținut de Ordinul Arhitecților din România și Fundația Prințul de Wales: https://www.uauim.ro/evenimente/schoenberg-live-studio/ și https://www.uauim.ro/evenimente/imuau-summer-school-schoenberg-2022/

A colaborat cu biroul de arhitectură DSBA (2008-2010) pentru trei concursuri de arhitectură internaționale, din care două finalizate cu premii III și I. 

Arii de interes: 

Relația între evoluția tehnologiei și  istoria arhitecturii, limbaj arhitectural, patrimoniu,  istoria artei. 

Activități didactice:  

IT-3 - Limbaj arhitectural (1)

https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/arhitectura/discipline-obligatorii/it-3/    

IT-6 - Limbaj arhitectural (2) 

https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/arhitectura/discipline-obligatorii/it-6/ 

IT-3E - Architectural Language (1) - UAUIM și UMFST

https://architecture.uauim.ro/curricula/compulsory-courses/it-3e/ 

IT-6E - Architectural Language (2)

https://architecture.uauim.ro/curricula/compulsory-courses/it-6e/

IT-47 - Limbaj Arhitectural - repere teoretice (FAI)

https://www.uauim.ro/facultati/interior/interior/discipline-obligatorii/it-47/

CP-49 - Proiect conservarea monumentelor istorice

https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/arhitectura/discipline-la-alegere//cp-49/

CSAV & CSAV Journal

www.csav.ro & https://www.uauim.ro/cercetare/dealufrumos/ 

Publicații:

Prezent - 2012 - Coordonarea volumelor CSAV Journal, DTP și autor de articole în anumite ediții. Publicație selectată la edițiile Bienalei Naționale de Arhitectură din 2014, 2016 și 2018:  www.csav.ro 

2021 - SCHOLAR ARCHITECT 2021 - „Creșterea calității științifice și didactice în învățământul de arhitectură”, Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0069, articol în volumul colectiv „Scholar Architect 2021 https://editura.uauim.ro/pub/462, https://doi.org/10.54508/9786066382311, cu articolul „Digital heritage. Patrimoniu digitizat și digital”, pp. 193-217, https://editura.uauim.ro/pub/eim-462-98.pdf 

2020 - SCHOLAR ARCHITECT - „Perfecționarea și creșterea calității științifice în învățământul de arhitectură”, Proiect finanțat CNFIS-FDI-2020-0655, articol în volumul colectiv intitulat „Metode și tehnici specifice de cercetare”, cu capitolul „Abordarea istorică”, pp. 41-55 : https://www.uauim.ro/cercetare/scholarh/Brosura%20digitala%20SCHOLARH.pdf

2018 - HCNY - Heritage and the City, New York, Official Conference Proceedings, articolul „Bucharest: Towards a Rethinking of the Urban Heritage”, ISSN: 2434-5903, accesibil în format tipărit și online: https://papers.iafor.org/wp-content/uploads/papers/hcny2018/HCNY2018_44556.pdf 

2018 - revista ARHITECTURA nr.4-5 / 2018 (676-677), „Centrul de Studii de Arhitectură Vernaculară Dealu Frumos. O lecție vie de patrimoniu.” / The Centre for Vernacular Architecture Studies in Dealu Frumos. A Living Example of Heritage”, pp.150-160, https://arhitectura-1906.ro/2019/02/centrul-de-studii-de-arhitectura-vernaculara-dealu-frumos-o-lectie-vie-de-patrimoniu/ și versiunea engleză https://arhitectura-1906.ro/2019/02/centrul-de-studii-de-arhitectura-vernaculara-dealu-frumos-o-lectie-vie-de-patrimoniu-2/ 

2018 - revista Zeppelin nr.148, dec.2017-feb.2018, „The Architecture of pleasure. Speaking with Anne Lacaton about dwelling, designing, reinventing and transformation. / Arhitectura plăcerii. De vorbă cu Anne Lacaton despre locuire, proiectare, reinventare și despre transformare”, format tipărit și online, pp.21-38: https://www.lacatonvassal.com/data/documents/20190705-1143571712_Zeppelin_148.pdf 

2015, octombrie - revista Arhitext nr.5/2015, „Forme ale locuirii rurale între extincție și apariție”, pp. 47-51, articol prezentat la Școala de Vară Arhitext 18-26 iulie 2015: https://www.arhitext.com/ 

2014, ianuarie 15 - ``The Journal of Sciences and Travel. A review of the 1947-1949 editions``, articol publicat în revista sITA – Studies in History & Theory of Architecture, cu titlul ediției Printed in Red - Architectural Writings during Communism, publicație a Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu” cu sprijinul OAR, ISSN 2344-6544, ISSN-L 2344-6544, https://sita.uauim.ro/article/1-vultur-the-journal-of-sciences 

Cercetare: 

2021 - SCHOLAR ARCHITECT 2021 - „Creșterea calității științifice și didactice în învățământul de arhitectură”, Proiect finanțat CNFIS-FDI-2021-0069 compus din prelegere online („Digital Heritage webinar” -15 septembrie 2021, https://www.uauim.ro/evenimente/digital-heritage/ ), workshop în format hibrid (20-24 septembrie 2021, https://www.uauim.ro/evenimente/digital-heritage-lab/) și culegere de articole „Scholar Architect 2021 https://editura.uauim.ro/pub/462, https://doi.org/10.54508/9786066382311, cu articolul „Digital heritage. Patrimoniu digitizat și digital”, pp. 193-217, https://editura.uauim.ro/pub/eim-462-98.pdf 

2020 - SCHOLAR ARCHITECT - „Perfecționarea și creșterea calității științifice în învățământul de arhitectură”, Proiect finanțat CNFIS-FDI-2020-0655 compus din prelegeri online (300 participanți), workshop online și publicație în volumul colectiv intitulat „Metode și tehnici specifice de cercetare”, cu capitolul „Abordarea istorică”, pp. 41-55 : https://www.uauim.ro/cercetare/scholarh/Brosura%20digitala%20SCHOLARH.pdf

2018 - VVITA Erasmus Plus, „Modernizing Learning and Teaching for Architecture through Smart and Longlasting Partnerships leading to sustainable and inclusive development strategies to Vitalize heritage Villages through Innovative Technologies”, cooperare universitară între UAUIM, UNICT (Italia) și NTNU (Norvegia) materializată prin workshop internațional, expoziție și publicație - 2017-1-RO01-KA203-037314, 2017-2019, https://www.uauim.ro/en/events/vvita/ 

2017 - PUG București - „Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului București” executat de Asocierea Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză si Consulting & Arnaiz Arquitectos S.L.P. & S.C. AECOM Ingenieria SRL & S.C. Intergraph Computer Services SRL & S.C. Compania de Consultanță și Asistență Tehnică SRL & S.C. Synergetics Corporation SRL, lider de asociere - Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting - membru în echipa de studiu istoric. 

2011 - Studiu de Fundamentare ZP.10 - Dorobanți - „Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București” – etapa a II-a/2009 – UAUIM – CCPEC/QUATRO DESIGN, aprilie 2011.