Ionuț Anton

Dr.arh.
Conferențiar universitar la dept. Bazele proiectării de arhitectură

https://www.idz.ro/

https://www.facebook.com/atelier.ionut.anton

https://scholar.google.com/citations?user=T22EXYwAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Ionut-Anton/

Proiecte de cercetare / educație / dezvoltare instituțională

2021 – VRtransFORM - „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul UAUIM prin introducerea noi-lor media de Realitate Virtuală în expunerea rezultatelor inovative ale cercetării prin proiect din Depar-tamentele Bazele Proiectării de Arhitectură și Sinteza Proiectării de Arhitectură a UAUIM”, acronim VRtransFORM, selectat pentru finanțare în urma competiției Cercetare UAUIM 2021 (UAUIM-FFCSU-2021-003) – arhitect în echipa de implementare a proiectului - https://www.uauim.ro/cercetare/uauim-ffcsu-2021/vrtransform/
2016 – 2018 – „CUSTOMCRAFT – Stimularea cercetarii si inovarii in cadrul sc Digital Craft srl prin implementarea unui proces de lucru digital de creatie si fabricatie a bijuteriilor personalizate”, POC 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 1, Acțiune 1.2.1, Tip proiect - Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off - https://customcraft.instance.ro/en/– cercetător
2021 – SCHOLAR ARCHITECT 2021 – Creșterea calității științifice și didactice în învățământul de arhitectură – finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0069 - https://www.uauim.ro/cercetare/scholarh-2021/ – arhitect în echipa de implementare a proiectului
2022 – SCHOLAR ARCHITECT 2022 – Cercetarea și implementarea unor tendințe, inovații și experimente în învățământul de arhitectură și conex – finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională, Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice. Proiect finanțat prin CNFIS-FDI-2022-0075 - https://www.uauim.ro/cercetare/scholarh-2022/ – arhitect în echipa de implementare a proiectului
2021 - InstruLab Mincu - Creșterea calității resursei umane apte să genereze cercetare științifică prin INSTRUirea pentru folosirea echipamentelor din dotarea LABoratoarelor Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion MINCU” - https://www.uauim.ro/cercetare/uauim-ffcsu-2021/instrulab/ – arhitect în echipa de implementare a proiectului
2022 - „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50, activitatea ”Servicii de expertiză pentru auditarea și revizuirea sistemului de reglementări tehnice”, Universitatea Tehnică de Construcții București - https://utcb.ro/auditarea-si-revizuirea-sistemului-de-reglementari-tehnice/ - expert arhitect în echipa de implementare a proiectului

Participări la conferințe

2021 - Susținere lucrare la conferință internațională: ”Arhitectul computațional o abordare hands-on”, ”SHARE Bucharest 2021 - ARCHITECTURAL INTELLIGENCE | The second digital turn: Artificial Intelligence in Architecture”, 14 Decembrie 2021, București, (coautor)
2015 – Susținere lucrare la conferință internațională ”Informed Geometries. Parametric Modelling and Energy Analisys in Early Stages of Design”, ”EENVIRO 2015”, 18-20 Noiembrie 2015, București, (coautor)
2015 – Prelegere in cadrul Universității Tehnice de Construcții București, ”Structuri parametrice: explorări arhitecturale și structurale”, sem 2 an universitar 2015-2016, (autor)
2015 – Susținere lucrare la conferință internațională ”Digital Design Process”, ICAR 2015 – re[search] through architecture, 26-29 Martie 2015, București, (coautor)
2015 – Susținere lucrare la conferință internațională ”Research Through Digital Making”, ICAR 2015 – re[search] through architecture, 26-29 Martie 2015, București, (coautor)
2014 – Comunicare științifică “Computational Design and the Generated Form” la conferința internațională “On Form and Pattern”, organizată de Alexander von Humboldt Foundation, 29-31 mai 2014, București (coautor)
2012 – Comunicare științifică “Către meșteșug digital” la conferința internațională “Artiști în industrie”, 1-2 noi 2012, UAUIM București (coautor)
2012 – Sutinere lucrare „Parametric and algorithmic design” 25 octombrie 2012, in cadrul Bienalei de Arhitectura Bucuresti 2013, sectiunea „IT in Arhitectura”
2012 – Susținere lucrare ”De la design parametric la design algoritmic”, 18-20 Mai 2012, la conferința ICAR 2012: (Re)writing history, International conference on Architectural Research, București
2010 - Susținere prelegere “Dt. Arch.Lab: Arhitectura parametrică” în cadrul Anualei de Arhitectura București, 7 iunie 2010, Sala Dalles, București, Romania

Publicații și articole

2022 – Reglementare tehnică, coautor, NP015-2022 – Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora, Ionuț Anton (coord.), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
2022 – Reglementare tehnică, coautor, NP021-2022 – Normativ privind proiectarea de dispensare și policlinici pe baza exigențelor de performanță, Ionuț Anton (coord.), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
2021 - Capitol carte, coautor, ” Unelte digitale” în SCHOLAR ARCHITECT 2021, editata de Editura ”Ion Mincu”, București, 2021, ISBN 978-606-638-231-1
2021 - Capitol carte, coautor, ” Abordări contemporane” în SCHOLAR ARCHITECT 2021, editata de Editura ”Ion Mincu”, București, 2021, ISBN 978-606-638-231-1
2019 – Publicare carte, editor, ”Conversie. Provocări viitoare. Proiecte ale studenților anilor 4-5 la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București”, editata de Conspress, ISBN 978-973-100-490-7
2015 – Capitol carte, coautor, ”Computational Design and the Generated Form” în On Form and Pattern, ed. C.Vasilescu, M. Flonta, I. Crăciun, 2015, Pag. 435–448, editata de Editura Academiei Române, ISBN 978-973-27-2531-3
2015 – Capitol carte, coautor, idz arhitectură în ”Inventând locuri. Practici și proiecte inovative din Romania”, editata de Zeppelin, ISBN 978-973-0-20130-7
2012 - Publicare carte, autor unic, „Arhitectură și algoritmi”, editura Tracus Arte, ISBN 978-606-664-054-1
2019 – Publicare articol, coautor, Microfabricație digitală, Revista Igloo, nr 191 august – septembrie 2019
2017 – Publicare articol, coautor, ”Parametricism – hands on” în Igloo #179 august – septembrie, publicat de editura Igloo Media
2015 – Publicare articol, coautor, ”Informed Geometries. Parametric Modelling and Energy Analisys in Early Stages of Design” în Energy Procedia, Volume 85, January 2016, Pages 9–16, editata de Elsevier, ISSN: 1876-6102 - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215029343

Ateliere, workshopuri, concursuri

"2019 – Premiu la Anuala de Arhitectura București București 2019, ediția a XVII-a, secțiunea Arhitectură publică, pentru proiectul Centrul de Oncologie Sanador, coautor
2019 – Premiu la Anuala de Arhitectura București București 2019, ediția a XVII-a, la secțiunea „Arhitectura spațiului interior / design de obiect”, cu lucrarea, „Bijuteriile i{n}stance”, coautor
2015 – Nominalizare la Anuala de Arhitectura București București 2015, ediția a XIII-a, secțiunea Arhitectura temporara, pentru proiectul Robotic Pixels - parte din expoziția Connected, Things about future, cities and people, colaborator
2014 – Nominalizare la categoria „Design de obiect”, cu lucrarea, „QUAD_LIGHT”, coautor, la Anuala de Arhitectura București 2014, ed. a XII-a Sala Dalles, București, Romania
2013 – Nominalizare la categoria „Carte de arhitectură”, cu lucrarea, „Arhitectură și algoritmi”, autor unic, la Anuala de Arhitectura București 2013, ed. a XI-a, 17-28 iulie 2013, Sala Dalles, București, Romania
2019 – Expunerea obiecte de design, bijuteriile i{n}stance - la SIERAAD International Jewellery Fair - 2019, 7-10 noiembrie 2019, Amsterdam, Olanda, (coautor)
2019 – Expunerea obiecte de design, corp de iluminat AGGREGATE CELLS - la Romanian Design Week București 2019 – Expoziția centrală: Design de produs, 18-26 mai 2019, Clădirea BCR Piața Universității, București, Romania, (coautor)
2019 – Expunerea obiecte de design, bijuteriile i{n}stance - la Autor 2019, 20-21 aprilie 2019, Teatrul Național București, Romania, (coautor)
2015 – Expunerea obiecte de design, colecțiile de bijuterii DIGITAL_SILVER și CELL_AGGREGATION - la Romanian Design Week București 2014, 15-24 mai 2015, Hanul Gabroveni, București, Romania, (coautor)
2014 – Expunere instalație robotică ROBO_PIXELS în cadrul expoziției interactive internaționale „Connected. Despre viitor, orașe și oameni”, 1 octombrie-12 noiembrie 2014, MNAC, București, Romania, (coautor)

Studiile absolvite

2005 - 2011
Diploma de Doctor în Arhitectură
Teză de doctorat: Arhitectură și algoritmi
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București

2010 - 2012
Diplomă de certificare nivelul I și nivelul II
Pedagogie, psihologia educației, didactica.
Universitatea Națională de Arte București

1999 - 2005
Diploma de Arhitect (nota 9,55)
Arhitectura, Urbanism, Restaurare
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București

Parcursul academic

2020 - Prezent
Conferețiar universitar
Atelier de proiectare, curs opțional Proiectare Parametrică și curs opțional Fabricație digitală
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, Bucuresti

2013 - Prezent
Sef de Lucrari / Lector
Atelier de proiectare, curs opțional Proiectare Parametrică
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, Bucuresti

2011 - 2013
Asistent universitar
Atelier de proiectare
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, Bucuresti

2011 - Mai
Profesor in mobilitate
Atelier de proiectare
London South Bank University, Faculty of Architecture

2008 – 2011
Asistent universitar si doctorand fara frecventa
Cercetare doctorat, atelier de proiectare
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu”, Bucuresti

Proiecte de arhitectură / restaurare

2021 – prezent – ”Menținere, restaurare, consolidare, refuncționalizarea, reconfigurare pod prin mansardare imobil str. Clemenceau”, Restaurare, consolidare și intervenții clădire monument istoric, proiectare, coordonare specialități, proiectare BIM (coautor)
2021 – prezent – ”Intervenții monument istoric Hala FORD”, consultanță de specialitate cu privire la intervenții pe monument istoric Hala FORD, asistență tehnică pe șantier, coordonare specialități (consultanță)
2020-2023 – ”Amenajare spații clinica medicală SANADOR în spații OT Etaj 2”, Ilustrare de temă, asistență tehnică pe șantier, coordonare specialități, consultanță BIM (coordonator)
2020-2022 – „Extindere Corp B la etaj 8 cu spații tehnice pentru săli de operații, recompartimentări etaj la construcția existentă Spital SANADOR”, Extindere clădire de servicii medicale, proiectare, coordonare specialități, proiectare BIM (coordonator)
2018 – 2019 – „LOCUINTA S+P+3E+4ER”, Consolidare și supraetajare cu 2 nivele a imobilului de locuit existent in zona protejata, proiectare, coordonare specialități, proiectare BIM (sef proiect si coautor)
2018 – 2019 – „Extindere SANADOR – Centrul de oncologie”, Extindere cladire de servicii medicale, proiectare, coordonare specialități, proiectare BIM (coautor)
2016 – 2018 – „EEKELS Headquarters Romania”, Sediu birouri, fabricație și depozitare, proiectare, coordonare specialități, proiectare BIM (sef proiect si coautor)
2015 - ” SWING - Surfing Wave INdoor Ring”, proiectare, coordonare specialități, proiectare BIM, sistem artificial de surf (coautor)
2013 – 2015 - „CERSOL. Centru de cercetare pentru dezvoltarea si ameliorarea de soiuri autohtone de seminte de legume”, proiect finanțat prin intermediul Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), Axa prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare-dezvoltare și inovare” (POS CCE – CD), proiectare, coordonare specialități, proiectare BIM (șef proiect și coautor)
2012 – Reabilitare, modernizare și schimbare fațate corp cladire R2, complex Regie, proiectare, coordonare specialități, proiectare BIM (șef proiect și coautor)