Foto Mihaela Lazăr

Mihaela Lazăr

Dr.arh.
Lector universitar la dept. Proiectare de interior și design

mihaela.lazar@uauim.ro

Proiecte de cercetare

- Responsabil investigații/cercetere la proiectul ”Comunitatea academică Școala de Arhitectură”, acronim CASA, UAUIM-FFCSU-2021-005, septembrie- decembrie 2021.

- ”SALVGARDAREA PATRIMONIULUI RURAL PRIN EDUCAȚIE – CU REACTUALIZAREA MESERIEI TRADITIONALE DE PRODUCERE A ȘINDRILEI”- coordonator în cadrul UDV Bucium 2020-2021, în parteneriat cu OAR Alba.- coordonator adjunct Universitatea de vară;

- asistent proiect - "ROSE Consiliere și tutoriat pentru studenți: ARCH-I-MIND" SGN 300, finanțat de Banca Mondială prin Schema de Granturi pentru Universități (SGU) a Ministerului Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEN-UMPFE) Învățământul Secundar, beneficiari: 50 studenți FAI/UAUIM, valoare proiect:186707.46 lei, decembrie 2019- ianuarie 2021;

- „Modernismul în Bucureștiul interbelic. Arhitectul Duiliu Marcu”, în cadrul UAUIM, finanțat de ARCUB în cadrul programului București – Orașul In-Vizibil, iunie-noiembrie 2016 – co-autor;

- „Semicentenarul Duiliu Marcu (1966-2016)”, cu lect. dr. arh. Mariana Croitoru, dr. arh. Dan Adrian Ionescu, stud. Arh. Georgiana Ivan, martie-noiembrie 2016, proiect finanțat de U.A.R.- co-autor;

- Bursa doctorală ”Vasile Pârvan” acordată de Ministerul Afacerilor Externe, Roma 2012.

Participări la conferințe

- ”The Heritage of the Apuseni Mountains from the Perspective of Bucium Summer University”, co-autor Codina Dușoiu, în cadrul conferințelor Universității de Vară Bucium 2021;- co-organizator conferință.

- "PANDEMIC HOME-A SURVEY -ABOUT INTERIOR DESIGN CHANGES IN ROMANIA", prezentare în cadrul PANDEMIC INTERIOR ARCHITECTURE- INTERNATIONAL FORUM ON ARCHITECTURE, co-autori Marlilena Negulescu, Cristia Chira, 2-4 decembrie 2020, UAUIM Bucharest;

- ”Different Meanings of Mapping Vernacular Architecture as Tourist Attraction”, co-autori Cristina Bolog, Codina Dușoiu, Silviu-Florin Fonogea (UBB Cluj), în cadrul conferinței internaționale ”Designing Heritage”- The First Euro-Asian International Forum on Heritage, 29 octombrie, 2019, București, UAUIM;

- Prezentare comunicare "Romanian Women Arhitects în Preserving Cultural Heritage" în cadrul Conferinței Internaționale Momowo Symposium, Mihaela Lazăr și Marilena Negulescu, 13-16 iunie 2018, Torino, Italia.

- Susținerea conferinței „THE NEO-ROMANIAN STYLE AS AN EXPRESSION OF THE SEARCH FOR A NATIONAL DIRECTION IN ARCHITECTURE”, în cadrul Institutului Cultural Român din Stockholm, 28 mai 2015;

- Participarea la conferința internațională „GRAND TOUR DEL TERZO MILLENIO. Sesta Edizione. Richerche di Storia dell’Archittetura di Borsisti e di artisti stranieri a Roma”, Università di Tor Vergata, cu lucrarea “The inner courtyard’s imprint/trace upon the traditional urban tissue”, 8-9 aprilie 2014, Roma;

Publicații și articole

- ”Playing Noughts and Crosses with the Bucharest Architectural Heritage”, co-autor Cristia Chira, în Proceedings: XI Scientific and Professional Conference. Architectural Heritage and Urban planning. Belgrade, 2021, ISBN 978-86-6100-000-3;

- ”Patrimoniul Apusenilor din perspectiva Universității de vară Bucium”, co-autor Codina Dușoiu, Ștefana Bianu, apărut în Lucrările Simpozionului Internațional ”Monumentul- Tradiție și viitor”, Ediția a XX-a, Iași, 2018, volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter și Aurica Ichim, Ed. Doxologia, Iași, 2019, pg. 337-354;

- coautor articol prezentare proiect: "Reciclabile, reinterpretare de mobilier tradițional", catalogul proiectelor și evenimentelor desfășurate sub egida 2018 Anul european al patrimoniului cultural, #Europa For Culture, coautori:Mihaela Lazăr și Marilena Negulescu, Editura Patrimonia European, pag.128, București, 2018, ISBN online 978-606-94656-5-3;

- coautor articol conferință Momowo Symposium Women's Creativity since the Modern Movement (1918-2018): Toward a New Perception and Reception, Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Momowo Symposium 2018 Programme and Abstract of the Internațional Conference/ pg. 311-320, Mihaela Lazăr and Marilena Negulescu, edited by Caterina Franchini and Emilia Garda, first e-edition, ZRC SAZU, France Stele Institute of Art History, Zalozba ZRC, Ljubljana, 2018, ISBN 978-961-05-0106-0;

- ”Il Palazzo Cantacuzino. Storia di una rovina”, în I limiti dell’intervento. L’orizzonte oikologico dell’architettura ediție îngrijită de Federica Visconti și Oana Diaconescu, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, ISBN 978-88-495-3170-1;

- Co-autor al cărții “Augmented Reality în spațiile de tranziție. (Pasaje, ganguri, curți interioare). Recuperarea patrimoniului cultural din București”, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, noiembrie 2013, ISBN 978-606-638-0081-2;

- “DESPRE INFLUENȚA INCENDIILOR ASUPRA ORAȘULUI BUCUREȘTI/ ABOUT OF INFLUENCE OF FIRES ON THE CITY OF BUCHAREST”, bilingv, în volumul “Peisaj Cultural, Arhitectură, Tendințe- 120 de ani de învățământ superior de arhitectură/ Cultural Landscape, Architecture trends- 120 years of higher education in architecture”, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, ISBN 978-606-638-047-8, PG. 131-148;

Ateliere, workshopuri, concursuri

- Participarea la Universitatea de vară de la Bucium, 31 iulie- 15 august 2021, organizată de RpeR- Romania în parteneriat cu OAR Alba și UAUIM- coordonator adjunct;

- Participarea la workshop-ul “Schimbări in stilul de viață: trenduri, realități aduse de pandemie - provocări pentru design și oportunități pentru producători”, UAUIM 5-6 martie 2021- coordonator ateliere;

- Participarea la Atelierul internațional de Arhitectură: Câmpulung Muscel: Cadru natural. Istorie. Arhitectură. Tradiție, în cadrul aniversării a 15 ani de la înființarea Facultății de Arhitectură de Interior a UAUIM, 1-4 noiembrie 2018, Câmpulung Muscel- îndrumător;

- Participarea la concursul pentru Bienala de Artă din Veneția cu proiectul “Spații ale comunicării/ Spaces for communication”, noiembrie 2014, co-autori: Alexandra Titu, Burhan Marius Ovidiu, Lazăr Mihaela Cecilia, Dan Adrian Ionescu pentru spațiul din Noua galerie a I.R.C.C;

- Participarea la workshop-ului internațional “Intervention limits, the oikologic horizon of architecture” ce s-a desfășurat la București în perioada 9-19 mai 2015;

- Participarea la atelierul franco-român, octombrie 2010- iulie 2011, “Culele din România”, realizat în colaborare cu Școala de restaurare de la Chaillot;