Master Peisaj și Teritoriu

Studii de masterat, 2 ani, 120 de credite ECTS

Admitere 2022

Toate informațiile privind admiterea la masterele organizate de Facultatea de Urbanism se află pe site-ul https://admitere.uauim.ro

Programa

Repartizare locuri subvenționate

Vezi anunțul din 2 noiembrie 2022: Repartizarea locurilor subventionate la Facultatea de Arhitectură în anul universitar 2022-2023

Susținere disertație

Regulament sustinere disertatie mastere FU UAUIM 2022.doc

Calendar master septembrie 2022.pdf

Decizie comisii master.pdf

Prezentarea Masterului „PEISAJ ȘI TERITORIU”

Programul de doi ani (120 credite ECTS) al Masterului „PEISAJ ȘI TERITORIU”, organizat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu București, singurul master în domeniul PEISAJULUI recunoscut în prezent pentru obținerea dreptului de semnătură de către Registrul Urbaniștilor din România (RUR), se adresează nu numai absolvenților urbaniști peisagiști, urbaniști și arhitecți, ci și celor care lucrează în administrația publica (centrală, județeana sau locală), precum și următoarelor categorii de absolvenți:

 • ecologie și mediu - pentru absolvenții de licență interesați de problematica mediului cvasi-/semi-natural și construit urban inteligent de tip smart, a zonelor protejate naturale și a protecției și restaurării patrimoniului natural și antropic eco-sustenabil și rezilient;
 • horticultură - pentru absolvenții de licență interesați de amenajarea și planificarea peisajului, la nivelul macro-, mezzo- și al peisajului inteligent de tip smart (cvasi-/semi- natural, antropic/construit urban și cultural), precum și de problematica peisajul agricol și rural;
 • geografie - pentru absolvenții de licență interesați de amenajarea si planificarea teritoriului, a mediului natural și construit, la nivelul macro- și mezzo-peisajului, precum și al dezvoltării teritoriale inteligente de tip smart;
 • silvicultură - pentru absolvenții de licență interesați de peisajul silvic și importanța sa în dezvoltarea teritoriului și a localităților urbane și rurale;
 • economia mediului și turism - pentru absolvenții de licență interesați de problematica economiei urbane smart si a peisajului, precum și de susținerea turismului ecologic durabil și rezilient;
 • istorie, antropologie, etnografie și etnologie - pentru absolvenții de licență interesați de evoluția istoriei peisajului urban și al antropologiei urbane, de protecția, conservarea și restaurarea patrimoniului antropic construit urban și arhitectural, precum și al peisajului cultural material, oral și imaterial;
 • management și marketing - pentru absolvenții de licență interesați de managementului urban și al peisajului inteligent de tip smart in localitățile contemporane urbane și rurale;
 • drept - pentru absolvenții de licență interesați de problematica complexă a dreptului urbanistic specific peisajului urban în oraș și teritoriu;
 • sociologie - pentru absolvenții de licență interesați de hărți mentale, sociologia urbană și problematica comunităților smart în teritoriu și peisaj;
 • psihologie - pentru absolvenții de licență interesați de psihologia spațiului construit / a peisajului antropic, cultural sau natural, precum și de grădinile cu valențe terapeutice și vindecătoare;
 • jurnalistică, litere și comunicare - pentru absolvenții de licență interesați de a scrie și a susține problematica actuală urbană legată de spațiul public, peisagistică, mediu și spații verzi, peisaj și teritoriu inteligent de tip smart.

Masterul „PEISAJ SI TERITORIU”, își propune formarea de absolvenți din diferite domenii conexe arhitecturii, urbanismului și peisagisticii, astfel încât să se poată forma echipe transdisciplinare de specialiști, pentru a lucra în proiectarea de specialitate, în studii, cercetări și proiecte europene, precum și în administrația publică (centrală, județeană sau locală), precum și în ONG-uri.

Regulamentul admiterii la Masterul „PEISAJ ȘI TERITORIU”, alături de celelalte programe de master, organizate în acest an universitar de Facultatea de Urbanism din UAUIM, se găsește postat la linkul: https://admitere.uauim.ro/

Toate detaliile legate de înscriere, desfășurarea concursului de admitere, numărul de locuri, conținutul tematic și bibliografia, etc., se găsesc în Regulamentul de Admitere si Anexele acestuia. Subiectele propuse candidaților vor fi comentate din perspectiva și prin prisma profesiei de bază în care este licențiat candidatul înscris la admitere.

Informații suplimentare se pot obține la Secretariatul Facultății de Urbanism - tel. 0213077180 sau 0213077181 și la Coordonatorul Masterului „PEISAJ ȘI TERITORIU”: prof. dr. arh. habil. urb. Cerasella CRĂCIUN - 0723254204, cerasellacraciun@gmail.com, cerasella.craciun@uauim.ro