Master Peisaj și Teritoriu

Studii de masterat, 2 ani, 120 de credite ECTS

Programa

Susținere dizertație

Prezentare

Programul de doi ani al Masterului „PEISAJ SI TERITORIU” se adreseaza nu numai absolventilor de peisagistica, urbanism si arhitectura, ci si urmatoarelor categorii de absolventi:

  • jurnalistica, litere, comunicare - ptr cei interesati de problematica actuala urbana (spatiu public, peisagistica, mediu si spatii verzi, peisaj si teritoriu)
  • sociologie - ptr cei cei interesati de problematica sociologiei urbane
  • psihologie - ptr cei interesati de problematica psihologiei spatiului construit/peisajului antropic sau natural
  • drept - ptr cei interesati de problematica dreptului urban
  • management, marketing - ptr cei interesati de problematica managementului urban
  • constructii, geografie - ptr cei interesati de problematica urbana, a amenajarii teritoriului, a mediului natural si construit, la nivelul micro, mezzo si al macropeisajului
  • horticultura - ptr cei interesati de problematica peisagisticii (la nivel micro si macroteritorial, peisaj cultural, peisaj natural si peisaj antropic, etc)
  • silvicultura - ptr cei interesati de problematica rezervatiilor si a zonelor protejate, protectia si restaurarea patrimoniului natural, etc
  • economia mediului, stiinte politice si administratie publica - ptr cei interesati de problematica urbana, a amenajarii teritoriului, a mediului natural si construit, la nivelul micro, mezzo si al macropeisajului
  • istorie, antropologie, etnografie - ptr cei cei interesati de problematica istoriei si antropologiei urbane, a evolutiei si protejarii patrimoniului natural si antropic, precum si a peisajului cultural

Dorinta noastra este de a forma absolventi din diferite domenii, conexe arhitecturii, urbanismului si peisagisticii, astfel incat sa se poata forma echipe multidiciplinare pentru cercetari si proiecte europene.

Subiectele propuse pe una din temele afisate, trebuie comentate din perspectiva profesiei in care este licentiat candidatul.

Informatii la Secretariatul Facultatii de Urbanism (tel. 021/3077180 - dupa 25 august 2010) sau la Coordonatorul Sectiei Amenajarea si Planificarea Peisajului: conf.dr.arh. Cerasella Craciun (0723 254 204, www.cerasellacraciun.ro)