Claudiu RUNCEANU
Decan
conf.dr.arh. Claudiu RUNCEANU
Prodecan
lect.dr.urb. Eugen Marinescu

Structură și orar

Programe de studiu

LicențăMaster

În cadrul Galei de decernare a premiilor anuale, în data de 10 iunie 2013 Romania Green Buiding Council a acordat Facultății de Urbanism a UAUIM Premiul pentru Inițiativa Educațională din domeniul Clădirilor Verzi a Anului.

Universitatea noastră este membră a European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) din anul 2013. Sub coordonarea conf.dr.arh. Cristina Enache, UAUIM participă anual la evenimentele organizației prin implicarea cadrelor didactice și a studenților din cadrul Facultății de Urbanism (Departament Proiectare Urbană și Peisagistică, program licență Amenajarea și Planificarea Peisajului și program Master Peisaj și Teritoriu).

Premii obținute:
2013 - Outstanding Student Award – Bachelor : stud.urb. peis. Adina Matroz
2014 - Outstanding Educator Award : conf. dr. arh. Angelica Stan
2019 - Outstanding Student Award – Bachelor : stud.urb. peis. Codruț Papina

Informații generale

Facultatea de Urbanism a fost înființată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, fiind singura instituție de învățământ superior din Romania care pregătește urbaniști, profesie nou apărută în țara noastra.

Este reprezentată la nivel European prin apartenența la AESOP – Association of European Schools of Urban Planning și REA – Reseau des Ecoles d’Architecture, Urbanisme et Paysage de la France, Europe Centrale et Orientale.

Absolvenții Facultății de Urbanism sunt pregătiți pentru a se integra în colective de cercetare-proiectare, sau în administrație implicându-se în soluționarea problemelor specifice din domeniul amenajării teritoriului, urbanism și amenajare peisagistică. Facultatea de Urbanism are un număr de cca. 400 de studenți în ciclul I (licență) și cca. 100 în ciclul II (master). Cele două specializări (urbanism și peisagistică) funcționează pentru cele doua cicluri de învățământ în grupe diferite, pe curricule academice separate.

Titluri:

LICENȚĂ

MASTER:
master în urbanism – specializările:

Programa de învățământ rezervă un loc important pregătirii de arhitectură socotind că tradiția românească precum și tendințele actuale în planul formației în domeniul urbanismului și amenajării peisajului implică stăpânirea spațiului cu mijloace specifice. În același timp în programa analitică sunt incluse cursuri și activități care pregătesc absolvenți pentru lucrul în echipe multidisciplinare pentru cunoașterea problemelor specifice (demografie, statistică, topografie, echipare tehnico–edilitară, sisteme informatice geografice, sisteme informaționale, economie urbană, sociologie, drept urban, etc.).

Sistemul de credite transferabile permite absolvenților Facultății de Urbanism (specializările Proiectare și Planificare Urbană și Amenajarea și Planificarea Peisajului) ca, în condiții bine precizate în Regulament, să-și echivaleze unele activități, pentru a urma dupa licență cursurile Facultății de Arhitectură și a obține, fără funcție complementară, și diploma de arhitect.

Masterele de urbanism (ciclul II) sunt deschise atât licențiaților în urbanism cât și specialiștilor din domenii conexe (arhitectură, inginerie, transporturi, economie, geografie, sociologie, istorie, horticultură) în vederea dobândirii competențelor și abilităților necesare pentru obținerea dreptului de semnătură și înscrierea în cadrul Registrului Urbaniștilor din România (RUR). De altfel, Facultatea de Urbanism reprezinta principala instituție de învățământ superior din România care formează specialiști în domeniul urbanismului.

Planurile de învățământ

Sistemul de evaluare este bazat atat pe note, asociate creditelor (inter și intra-transferabile) în conformitate cu sistemul european al creditelor transferabile (ECTS).

Planul de învățământ este structurat în concordanță cu cele două cicluri de studiu (8 semestre ciclul I - Licență, 4 semestre ciclul II- Master). Cele 8 semestre din ciclul I sunt dedicate cunoștințelor de baza, generale (teorie și proiectare), în relație strânsă cu cele ale Facultății de Arhitectură.

În paralel, formația se concentrează pe cele două specializări: Planificare Urbană și Amenajarea și Planificarea Peisajului

Procesul educațional este orientat către proiectarea și planificarea urbană și de peisaj, în consecință dezvoltarea unor aptitudini specifice de cercetare, tehnică și concepție devine foarte importanta. Principalul mijloc este lărgirea orizontului de înțelegere a spațiilor urbane, peisajului și a teritoriului prin abordări multidisciplinare (din perspectivă istorică, geografică, socială, tehnică, demografică, culturală, economică, etc).

Aceste activități aparent distincte - cursuri, seminarii, dezbateri, exerciții, studii în atelier, etc - sunt canalizate spre legarea planificării și proiectării urbane de conceperea proiectului urban.

Conceptul și curricula Facultății de Urbanism sunt elaborate de către Departamentele de Urbanism, care coordonează atelierele de profil și pregătirea lucrării de licență.

Cele 4 semestre ale ciclului II vizează specializarea într-unul dintre domeniile specifice programului de master : Proiectare Urbană, Management Urban, Amenajarea teritoriului, Mobilitate, Amenajarea și Planificarea Peisajului, și urmează curricule distincte.

Examenul de admitere în ciclul I (Licență)

Se da o probă de admitere ce testează cunoștințele generale, capacitatea de întelegere și de sinteză a problemelor specifice legate de cultura și viața urbană, cât și capacitatea de a exprima grafic, prin desen, aceste cunoștințe, probă specifică Facultății de Urbanism, pentru ambele specializări.

În concordanță cu reglementările Ministerului Educației și Cercetării candidații de peste hotare nu au obligația de a da acest examen; este necesar totuși un interviu. Înscrierile pentru acești candidați se încheie pe data de 15 septembrie. Pentru toți candidații este necesară o Diplomă de Bacalaureat recunoscută internațional.

Examenul de admitere în ciclul II (Master)

Se da o probă scrisă, specifică fiecărui domeniu de specializare în parte, pe baza unui breviar de probleme și a unei bibliografii orientative puse la dispoziția candidaților pe site-ul Universității, urmat de un interviu.

Informații utile

Toate cursurile obligatorii sunt în limba română. Este posibil ca unele cursuri opționale, seminarii, ateliere experimentale, workshop-uri sau unele proiecte să fie conduse în afara de limba română și în limbile engleză și franceză.

Calendar

Anul universitar începe la 1 octombrie și durează până în iulie. Sunt doua semestre de câte 14 săptămâni, cu vacanțe de Craciun, în februarie (între semestre) și de Paște. La sfârșitul fiecărui semestru are loc o sesiune de examinare. În cursul anului universitar, la ciclul I, se desfasoară un stagiu de practică profesională, la toți anii de studiu, conform graficului activităților didactice. Susținerea licenței are loc în sesiunea din vară, iar susținerile de dizertație în toamnă.

Înscriere și burse

Există locuri subvenționate și plătite, atât pentru studenții români cât și pentru cei din alte țari. În plus, există un număr de locuri cu taxă, stabilite anual de Senatul Universității.

Ghid

Ghidul studentului la Facultatea de Urbanism 1902250725.pdf

Regulamente Facultatea de Urbanism

Regulament proiectare FU 170616.pdf

Precizări cu privire la modul de desfășurare a activităților didactice:
Desfasurare activitati FU.pdf

Regulamente valabile pentru toate facultățile

Procedură operațională privind desfășurarea activităților didactice cu studenții în anul universitar 2022-2023:
Procedura cadru desfasurare activitati didactice 2022-2023.pdf

Regulament cămin:
Regulament de functionare al caminelor UAUIM.pdf
Metodologie repartizare in camin 2023-2024 Decizie 524 din 14.06.2023.pdf
Cerere cazare 2023-2024 an 1.pdf
Cerere cazare 2023-2024 ani 2-6, 2 master, doctoranzi.pdf
Cont cazare camin C1 Tei 2023-2024.pdf
Anexa nr. 2 la contractul de cazare 2023-2024 PV bunuri individuale si inventar camera.pdf
Cerere de mutare in alta camera.pdf
Cerere de retragere din camin.pdf
Formular solicitare modificare, completare, lucrare camera camin.pdf

Regulament burse:
Regulament de acordare a burselor.pdf
Ordin MEN burse studenti ani terminali.pdf
Completare Regulament burse - studenti ani terminali.pdf
Completare regulament burse Senat 13.12.2019.pdf
Ordin 4436-08.06.2023 modificare criterii burse medicale.pdf
Ordin 3392-2017 criterii acordare burse.pdf

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament discipline în afara planului 2018-2019.pdf
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Fișe lichidare pentru retragerea de la studii sau eliberarea actelor de la dosar în vederea efectuării de copii legalizate:
Fisa lichidare eliberare diploma 24-48 ore.docx
Fisa lichidare retragere studii si eliberare acte dosar.docx
Fisa lichidare eliberare acte dosar.docx

Regulament ocupare locuri finantate de la bugetul de stat 2018-2019.pdf

Regulament general privind activitatea profesionala a studentilor UAUIM 2023-2024.pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate formative 2020-2021.pdf

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf

Regulament privind rezolvarea contestațiilor studenților UAUIM la examenele scrise:
Regulament contestatii scrise.pdf

Regulament de folosire a rețelei informatice:
Regulament utilizare retea informatica v1.1.pdf