Departamentul de informare și documentare

Director: Cosmina Grafu

Departamentul Informare-Documentare (D.I.D.) este parte a structurii administrative a UAUIM, subordonată Senatului Universității.

D.I.D. a fost creat în anul 2002, pentru a răspunde cerințelor de informare, studiu și cercetare ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din învățământul superior de arhitectură și din domenii conexe, participând astfel la îmbunătățirea și dezvoltarea activității didactice și la promovarea informațiilor și a documentelor specifice profilului universitar.

Personalul D.I.D. este specializat în colecționarea, stocarea, prelucrarea, publicarea și diseminarea informației și a documentelor științifice de arhitectură, urbanism și design prin metode și mijloace specifice de editare, tipărire, multiplicare, prelucrare, arhivare, expunere și difuzare.

D.I.D. reunește în prezent compartimentele:

Organigrama-DID.pdf

Orar – toate facultățile
ORAR_S2_20-21 - v1.4_0304.pdf
Tur virtual
architecture.uauim.ro
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/