Compartimentul de relații internaționale al UAUIM

Coordonator: conf.dr.arh. Daniel Comșa

Compartimentul de relații internaționale al UAUIM are ca misiune menținerea și dezvoltarea cooperării academice cu universități, asociații și personalități în domeniu din toata lumea, cu scopul promovării imaginii externe a UAUIM și schimbului de idei referitoare la educația și formarea în domeniul arhitecturii și urbanismului.

Compartimentul de relații internaționale gestionează încheierea de acorduri bilaterale și acțiunile organizate în cadrul acestor acorduri, relațiile UAUIM cu asociațiile internaționale și europene la care este afiliată, precum și organizarea unor evenimente internaționale pe care le găzduiește UAUIM. De asemenea Compartimentul de relații internaționale menține legătura cu profesori și arhitecți consacrați din străinătate, care în timp au devenit prieteni ai UAUIM, participă constant la jurizarea proiectelor de diplomă și susțin conferințe în cadrul universității.

Structura Compartimentului de relații internaționale cuprinde:

Contact

dep.international@uauim.ro

Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu"
str. Academiei 18-20
București, 010014
Tel: +40 21-30 77 113
Fax: +40 21-312 39 54

Organizație Persoana de contact
EAAE / AEEA
European Association for Architectural Education / Association Européenne pour l'Enseignement de l'Architecture
ACE / CAE
Architects' Council of Europe / Conseil des Architectes d'Europe
EAU
European University Association
IAU
International Association of Universities
IAESTE
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
ELIA
European League of Institutes of the Arts
R.Del Bianco
Fondazione Romualdo Del Bianco
Contracte bilaterale
Evenimente internaționale în UAUIM
Doctori HC, Profesori HC, Bene Merenti
  • Daniel Comșa
ALUMNI
ENACA
European Network of Architectural Competent Authorities
CIRCA
Communication & Information Resource Centre Administrator - EU
IIE (SUA)
Institute of International Education
UNISCAPE
European network of Universities for the Implementation of the European Landscape Convention
  • Vlad Thiery
ECLAS
European Council of Landscape Architects
  • Cristina Enache
  • Maria Boștenaru