Biroul pentru practică profesională internațională

Coordonator: conf.dr.arh. Daniel Comșa

Biroul pentru practică profesională internațională gestionează activitățile aferente schimburilor internaționale de studenți în scopul desfășurării unor stagii de practică profesională în domeniul de studiu, ca activitate integrată educației universitare. Aceste activități se desfășoară prin programul IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) și prin alte programe similare, altele decât Erasmus+.

Training-agreement formular.doc

Stagiul obligatoriu de practica profesionala al studentilor din anul VI Arhitectura se poate desfasura si intr-o organizatie de profil (studio/birou/atelier de arhitectura, centru de cercetare al unei facultati/universitati) pe care acestia o contecteaza direct si unde sunt acceptati.

In vederea recunoasterii complete de catre UAUIM a perioadei petrecute in strainatate, studentul, dupa acceptul de principiu de la organizatia gazda si INAINTE DE PLECAREA LA STAGIU, trebuie sa completeze si sa supuna acordului organizatiei gazda Training Agreement-ul anexat. Dupa ce are acest acord, el va fi prezentat pentru a fi semnat si stampilat de catre Rectorul UAUIM, in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte (Universitate, student, firma).

La terminarea stagiului, studentul va aduce si preda un exemplar din Training Agreement pentru UAUIM, semnat si stampilat de organizatia gazda.

Toate celelate formalitati privind organizarea (cereri, inscrieri, portofoliu final etc.) si recunoasterea practicii profesionale a studentilor din anul VI Arhitectura vor fi reglementate cu cei responsabili cu aceasta activitate.

IAESTE Romania

Internships: https://iaeste.org/internships
Feedback and complaints: https://iaeste.org/feedback-and-complaints

IAESTE

Selecție 2024

Selecție 2023

Conferința IAESTE cu prezentarea locurilor de practică în străinătate pe anul 2023 și a experiențelor studenților din anul 2022 – 21 februarie 2023

Selecție 2022

Conferința IAESTE cu prezentarea locurilor de practică în străinătate pe anul 2022 și a experiențelor studenților din anul 2021 – 22 februarie 2022

Selecție 2021

Conferința IAESTE cu prezentarea locurilor de practică în străinătate pe anul 2021 și a experiențelor studenților din anul 2020 – 23 februarie 2021

Selecție 2020

Conferința IAESTE cu prezentarea locurilor de practică în străinătate pe anul 2020 și a experiențelor studenților din anul 2019 – 17 februarie 2020

Selecție 2019

Conferința IAESTE cu prezentarea locurilor de practică în străinătate pe anul 2019 și a experiențelor studenților din anul 2018 – 21 februarie 2019

Selecție 2018

Conferința IAESTE cu prezentarea locurilor de practică pe anul 2018 și a experiențelor studenților din anul 2017 – marți 20 februarie 2018

Selecție 2017

Selecție 2016


IAESTE.pdf

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) ofera studentilor oportunitatea de a acumula experienta de practica profesionala în strainatate.

iaeste.ro

diploma articol

Fondata în 1948 la Colegiul Imperial din Londra, IAESTE este o asociatie non-politica, independenta si non-guvernamentala, aflata în relatie operationala cu UNESCO si care întretine raporturi consultative cu Consiliul Economic si Social al Natiunilor Unite (ECASOC), Organizatia pentru Dezvoltare Industriala a Natiunilor Unite (UNIDO) si Biroul International de Munca (ILO). De asemenea IAESTE se afla în contact cu Consiliul Economic al Natiunilor Unite pentru Africa (ECA), Organizatia pentru Hrana si Agricultura (FAO), Organizatia Statelor Americane (OAS) si Uniunea Europeana (EU), precum si cu alte organizatii non-guvernamentale din domeniul educatiei.

IAESTE este o asociatie de Comitete Nationale care reprezinta interesele universitatilor, angajatorilor si studentilor. Fiecare membru si institutie colaboratoare este responsabila pentru administrarea schimburilor în propria tara.

Conferinta anuala IAESTE reuneste reprezentantii Secretariatelor si Comitetelor Nationale pentru a decide asupra unor chestiuni de politica generala si pentru a realiza schimbul de ofertele de stagii de practica, împreuna cu institutiile colaboratoare. Inaintea Conferintei, fiecare membru si instritutie colaboratoare colecteaza ofertele angajatorilor dispusi sa primeasca studenti din strainatate pentru stagii de practica profesionala în domeniul de studiu, ca activitate complementara educatiei universitare. Ofertele sunt schimbate cu ceilalti membri si institutii colaboratoare pe baza de reciprocitate.

Prin intermediul universitatilor afiliate lor, membrii si institutiile colaboratoare selecteaza studentii care corespund cerintelor angajatorilor asa cum sunt ele stipulate în ofertele formulate. Detaliile privind studentii selectati sunt trimise apoi angajatorilor pentru aprobare.

Companiile si institutiile ofertante platesc studentilor o alocatie care sa le acopere costurile de subsistenta pe perioada stagiului. Cheltuielile de transport pâna în tara gazda si asigurarea personala pe durata stagiului sunt suportate de catre stagiar. Marea majoritate a tarilor care trimit stagiari percep si un comision de plasare, acesta este stabilit de catre fiecare Comitet National în parte.

IAESTE ROMANIA

Asociatia IAESTE este un ONG creat pentru a continua activitatea sustinuta de Biroul de Relatii Internationale al Universitatii de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu in colaborarea cu IAESTE International timp de 10 ani si care reprezinta Romania in acest program. Incepand cu anul 2008 IAESTE Romania este membru cu drepturi depline in IAESTE International, acesta fiind motivul pentru care a trebuit creat un organism independent care sa ne reprezinte international.

Asociatia IAESTE incearca in fiecare an sa coopteze noi membri pentru a putea extinde paleta de oferte pe toate domeniile tehnice universitare. Numarul de studenti romani care au beneficiat de acest program in anul 2009 a fost de 72, iar pentru anul 2010 speram sa ajungem cat mai aproape de 100 de studenti trimisi.

Membri fondatori

Obiectiv

Activitati IAESTE

Descrieri de experiente practice prin IAESTE:

CONTACT

Full Member
IAESTE Romania

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
Str. Academiei 18-20
010014 București
Tel: +40 21-30 77 113
Fax: +40 21-312 39 54
E-mail: romania@iaeste.org
Coordonator IAESTE UAUIM: conf.dr.arh. Daniel Comșa

Informații suplimentare:

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience