Facultatea de Arhitectură

Foto Horia Moldovan
Decan
conf.dr.arh. Horia Moldovan
Foto Radu Pană
Prodecan
conf.dr.arh. Radu Pană
probleme de educație și profesionale
Foto Horia Dinulescu
Prodecan
lect.dr.arh. Horia Dinulescu
probleme administrative și relația cu studenții
Foto Lorin Niculae
Prodecan
conf.dr.arh. Lorin Niculae
management operațional și internaționalizare
În 1998, 2001, 2007, 2012 și 2017 Facultatea de Arhitectură a trecut prin mai multe evaluări periodice efectuate de echipe de specialiști ai RIBA (Royal Institute of British Architects); ultima evaluare din noiembrie 2012 a reconfirmat, fără nici o condiționare, validarea calificării conferite.
CE
În septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură a fost evaluată cu succes de către Grupul de coordonare-experți pentru calificările profesionale din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectură, medicină, avocatură) a Consiliului Europei, având drept consecință recunoașterea calificării conferite și libera circulație a absolvenților săi în spațiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Configurația actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecți este rezultatul sintezei dintre tradiția istoricei Școli de Arhitectură bucureștene și modernitatea asumată în prezent, în consonanță cu învățământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a învățământului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a avut colaborarea constantă cu școlile europene de arhitectură dar și cu școli din afara spațiului european, precum și cu organizații profesionale naționale (OAR, UAR) și internaționale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc)

UAUIM School of Architecture.pps (11 MB)

Specializări în cadrul Facultății de Arhitectură

Specializarea Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate), 6 ani
360 de credite
» informații suplimentare

Specializarea Arhitectură în limba engleză
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu master comasate), 6 ani
360 de credite
Detalii pe https://architecture.uauim.ro →

Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură
studii de licență, 3 ani
180 de credite
» informații suplimentare

Ghid informativ

Ghidul studentului 2022-2023.pdf

Structură an universitar și orar 2022-2023

Regulamente Facultatea de Arhitectură

Regulamente valabile pentru toate facultățile

Procedură operațională privind desfășurarea activităților didactice cu studenții în anul universitar 2022-2023:
Procedura cadru desfasurare activitati didactice 2022-2023.pdf

Procedura operationala pentru asigurarea pregatirii spatiilor, a intrarii, deplasarii si iesirii in/din spatiile de invatamant si cazare in conditiile epidemiei de COVID-19 precum si a modului de actiune in cazul suspiciunii infectarii cu virusul Sars- Cov-2
Procedura pregatire spatii intrare iesire deplasare.pdf

Regulament cămin:
Regulament de functionare al caminelor UAUIM.pdf
Metodologie constituire garantie bancara studenti caministi.pdf
Cerere cazare 2022-2023 an 1.pdf
Cerere cazare 2022-2023 ani 2-6, 2 master, doctoranzi.pdf
Hotararea Senatului - medodologie repartizare nr.38 din 06.06.2022.pdf
Hotararea Senatului - garantie bancara nr.39 din 06.06.2022.pdf
Decizie cuantum garantii studenti caministi.pdf
Decizie metodologie cazare camine 2022-2022.pdf
Decizie regie camin 2022-2023.pdf

Regulament burse:
Regulament de acordare a burselor.pdf
Ordin MEN burse studenti ani terminali.pdf
Completare Regulament burse - studenti ani terminali.pdf
Completare regulament burse Senat 13.12.2019.pdf
Decizie cuantum burse 2022-2023.pdf

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament discipline în afara planului 2018-2019.pdf
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Fișe lichidare pentru retragerea de la studii sau eliberarea actelor de la dosar în vederea efectuării de copii legalizate:
Fisa lichidare eliberare diploma 24-48 ore.docx
Fisa lichidare retragere studii si eliberare acte dosar.docx
Fisa lichidare eliberare acte dosar.docx

Regulament ocupare locuri finantate de la bugetul de stat 2018-2019.pdf

Regulament general privind activitatea profesionala a studentilor UAUIM.pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate formative 2020-2021.pdf

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf

Regulament privind rezolvarea contestațiilor studenților UAUIM la examenele scrise:
Regulament contestatii scrise 11.02.2018.pdf

Regulament de folosire a rețelei informatice:
Regulament utilizare retea informatica v1.1.pdf

Diplome

Instructiuni generale lucrare de disertatie.pdf
Notă: Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format .doc (salvare word 97-2003).