Facultatea de Arhitectură

Georgică MITRACHE
Decan
prof.dr.arh. Georgică MITRACHE
Radu PANĂ
Prodecan probleme profesionale
conf.dr.arh. Radu PANĂ
Horia DINULESCU
Prodecan probleme administrative și relația cu studenții
lect.dr.arh. Horia DINULESCU

În 1998, 2001, 2007 și 2012, Facultatea de Arhitectură a trecut prin mai multe evaluări periodice efectuate de echipe de specialiști ai RIBA (Royal Institute of British Architects); ultima evaluare din noiembrie 2012 a reconfirmat, fără nici o condiționare, validarea calificării conferite.

În septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură a fost evaluată cu succes de către Grupul de coordonare-experți pentru calificările profesionale din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectură, medicină, avocatură) a Consiliului Europei, având drept consecință recunoașterea calificării conferite și libera circulație a absolvenților săi în spațiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Configurația actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecți este rezultatul sintezei dintre tradiția istoricei Școli de Arhitectură bucureștene și modernitatea asumată în prezent, în consonanță cu învățământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a învățământului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a avut colaborarea constantă cu școlile europene de arhitectură dar și cu școli din afara spațiului european, precum și cu organizații profesionale naționale (OAR, UAR) și internaționale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc)

UAUIM_School_of_Architecture.pps [11M]

Specializări în cadrul Facultății de Arhitectură

Specializarea Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate), 6 ani
360 de credite
» informații suplimentare

Specializarea Arhitectură în limba engleză
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu master comasate), 6 ani
360 de credite
Detalii pe https://architecture.uauim.ro →

Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură
studii de licență, 3 ani
180 de credite
» informații suplimentare

Structura și orar an universitar 2017-2018

Structura an universitar FA 2017-2018.pdf [121K]

Ghid informativ

Ghidul studentului_ARHITECTURA_2016-2017.pdf [4M]

Contracte de studiu

Regulamente

Regulamente privind activitatea profesională a studenților din cadrul Facultății de Arhitectură: Regulament general privind activitatea profesionala a studentilor 2017-2018.pdf [382K]

Regulament privind ocuparea locurilor de studii finanțate de la bugetul de stat:
Regulament ocupare locuri bugetate.pdf [98K]

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament refaceri si diferente.pdf [77K]
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc [28K]

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf [101K]

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate intre programe de studii.pdf [187K]

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf [90K]

Diplome

Instructiuni generale lucrare de disertatie.pdf [43K]
Notă: Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format .doc (salvare word 97-2003).