UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Facultatea de Arhitectură

Foto Horia Moldovan
Decan
conf.dr.arh. Horia Moldovan
Foto Radu Pană
Prodecan
conf.dr.arh. Radu Pană
• probleme de educație și profesionale
Foto Horia Dinulescu
Prodecan
lect.dr.arh. Horia Dinulescu
• probleme administrative și relația cu studenții
Foto Lorin Niculae
Prodecan
conf.dr.arh. Lorin Niculae
• management operațional și internaționalizare

În 1998, 2001, 2007, 2012 și 2017 Facultatea de Arhitectură a trecut prin mai multe evaluări periodice efectuate de echipe de specialiști ai RIBA (Royal Institute of British Architects); ultima evaluare din noiembrie 2012 a reconfirmat, fără nici o condiționare, validarea calificării conferite.

În septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură a fost evaluată cu succes de către Grupul de coordonare-experți pentru calificările profesionale din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectură, medicină, avocatură) a Consiliului Europei, având drept consecință recunoașterea calificării conferite și libera circulație a absolvenților săi în spațiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Configurația actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecți este rezultatul sintezei dintre tradiția istoricei Școli de Arhitectură bucureștene și modernitatea asumată în prezent, în consonanță cu învățământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a învățământului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a avut colaborarea constantă cu școlile europene de arhitectură dar și cu școli din afara spațiului european, precum și cu organizații profesionale naționale (OAR, UAR) și internaționale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc)

UAUIM School of Architecture.pps (11MB)

Specializări în cadrul Facultății de Arhitectură

Specializarea Arhitectură
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate), 6 ani
360 de credite
» informații suplimentare

Specializarea Arhitectură în limba engleză
program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu master comasate), 6 ani
360 de credite
Detalii pe https://architecture.uauim.ro →

Specializarea Conservare și Restaurare de Arhitectură
studii de licență, 3 ani
180 de credite
» informații suplimentare

Sesiune

Structura și orar 2019-2020

Structura an universitar FA 2019-2020.pdf

ORAR Sali_Sem2 v3_0228.pdf
ORAR_S2_19-20 - v3_0228.pdf

Regulamente Facultatea de Arhitectură

Regulamente valabile pentru toate facultățile

Regulament cămin:
Regulament de functionare al caminelor UAUIM.pdf
Metodologie repartizare in camin a studentilor.pdf
Decizie regie camin an univ 2020-2021 nr.637-30.07.2020.jpg
Decizie metodologie noua repartizare camin.jpg

Regulament burse:
Regulament de acordare a burselor.pdf
Ordin MEN burse studenti ani terminali.pdf
Completare Regulament burse - studenti ani terminali.pdf
Decizie cuantum burse an univ 2020 - 2021.jpg

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament discipline în afara planului 2018-2019.pdf
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Regulament ocupare locuri finantate de la bugetul de stat 2018-2019.pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate intre programe de studii.pdf

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf

Regulament privind rezolvarea contestațiilor studenților UAUIM la examenele scrise:
Regulament contestatii scrise 11.02.2018.pdf

Regulament de folosire a rețelei informatice:
Regulament utilizare retea informatica v1.1.pdf

Ghid informativ

Ghidul studentului FA 2019-2020 v2.pdf

Diplome

F.A. - Procedura comisii diploma.pdf

Instructiuni generale lucrare de disertatie.pdf
Notă: Versiunea digitală a disertației se va preda obligatoriu în format .doc (salvare word 97-2003).

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/