Situații de exmatriculare

Vezi anunț Facultatea de Urbanism – situație exmatriculări la finalul anului universitar 2022-2023

Contracte de studiu

Vezi anunț Înscriere ani superiori, an universitar 2023-2024, Facultatea de Urbanism

Susținere disertație

Regulament sustinere disertatie mastere 2024.pdf

Prezentare

Programul masteral este organizat de către Facultatea de Urbanism (FU) - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (UAUIM), în colaborare cu Facultatea de Științe Politice (FSP), din Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Programul masteral interdisciplinar este conceput pentru a aduce împreună două arii majore de expertiză (urbanismul și științele publice) și este destinat studenților, absolvenților și persoanelor interesate de dezvoltarea comunitară și urbanistică. 

Printre obiectivele programului se numără: cercetarea științifică, întocmirea studiilor de specialitate, consultanță și expertiză în operațiuni urbane, interacțiunea cu actorii urbani, propunerea, evaluarea și implementarea strategiilor de dezvoltare, evaluarea și administrarea efectelor unor acțiuni cu potențial de impact asupra mediului urban, întocmirea documentațiilor de urbanism.

Cui se adresează programul?

Programul masteral vizează absolvenții de urbanism, arhitectură, științe politice, științe sociale și umaniste, absolventi implicati în administrația publică, precum și absolvenți ai altor specializări conexe sau nu, cu experiență sau interes în dezvoltarea urbană și teritorială, dezvoltarea socio-economică și comunitară.

Înscrieri și admitere:

Pentru programul MUPP se vor organiza sesiuni de înscriere și admitere distincte, atât în FU-UAUIM (cf. programării de mai sus), cât și înFSP, din SNSPA cf. datelor de mai jos:

În Facultatea de Urbanism, admiterea se va organiza în două sesiuni, astfel:

Informații despre admitere la: www.uauim.ro/anunturi/admitere-master-urbanism-2014/

În Facultatea de Știinte Politice, admiterea se va organiza în două sesiuni, astfel:

Înscriere online aici: admitere-masterat.politice.ro/

Discipline studiate

Disciplinele studiate sunt organizate în module, ce conțin: discipline teoretice (cursuri) și discipline practice (seminarii și proiecte integrate):

Modul Introducere în științele politice

Modul Introducere în planificarea spațială

Modul Guvernare și politici

Modul Analize Urbane

Modul Sisteme Politice

Modul Urbanism și teritoriu

Modul opțional Științe Politice

Modul Urbanism