Master Proiectare Urbană

Studii de masterat, 2 ani, 120 de credite ECTS