Master Proiectare Urbană

Studii de masterat, 2 ani, 120 de credite ECTS

Programa

Centralizator medii

Situații de exmatriculare

Vezi anunț Facultatea de Urbanism – situație exmatriculări la finalul anului universitar 2022-2023

Contracte de studiu

Vezi anunț Înscriere ani superiori, an universitar 2023-2024, Facultatea de Urbanism

Susținere disertație

Regulament sustinere disertatie mastere 2024.pdf