Master Proiectare Urbană

Studii de masterat, 2 ani, 120 de credite ECTS

Programa

Centralizator medii

Situații de exmatriculare

Vezi anunț Facultatea de Urbanism – situație exmatriculări la finalul anului universitar 2022-2023

Contracte de studiu

Vezi anunț Înscriere ani superiori, an universitar 2023-2024, Facultatea de Urbanism

Susținere disertație

Regulament sustinere disertatie mastere 2023.pdf

Calendar:
1.09.2023 - predare proiecte disertație
6.09-7.09 - susținere examen disertație

Diplome / Examen de finalizare licență și master Facultatea de Urbanism sesiunea iulie si septembrie 2023.