Departamentul de informare și documentare

Director: Prof.dr.arh. Gabriela Tabacu

Departamentul Informare-Documentare (D.I.D.) este parte a structurii administrative a UAUIM, subordonată Senatului Universității.

D.I.D. a fost creat în anul 2002, pentru a răspunde cerințelor de informare, studiu și cercetare ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din învățământul superior de arhitectură și din domenii conexe, participând astfel la îmbunătățirea și dezvoltarea activității didactice și la promovarea informațiilor și a documentelor specifice profilului universitar.

Personalul D.I.D. este specializat în colecționarea, stocarea, prelucrarea, publicarea și diseminarea informației și a documentelor științifice de arhitectură, urbanism și design prin metode și mijloace specifice de editare, tipărire, multiplicare, prelucrare, arhivare, expunere și difuzare.

D.I.D. reunește în prezent compartimentele:

Personal didactic:

 • Prof.dr.arh. Gabriela TABACU – Director D.I.D.
 • Dr.ing. Elena DINU – Redactor-șef Editura UAUIM

Personal didactic auxiliar:

 • Cosmina GEORGESCU - Șef Birou Achiziții-Evidență
 • MARIA Mănescu - Redactor
 • FRANCISC Cune - Tehnoredactor
 • Elena BUCȘA - Bibliotecar
 • Roxana PLĂIAȘU - Bibliotecar
 • Aspazia TEȘEA - Bibliotecar
 • Valentin POPESCU - Bibliotecar & Muzeograf
 • Alexandra TUTILĂ - Bibliotecar
 • Maria GIGĂ - Bibliotecar
 • Mihaela CAZAMIR - Bibliotecar
 • Cristina PUIA - Bibliotecar
 • Irina STROIA - Bibliotecar
 • Luiza POPESCU - Bibliotecar
 • Claudia POPESCU - Bibliotecar