Plan de învățământ
Amenajarea și Planificarea Peisajului, anul 3, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 4 ani

Grafic activități:
P3 grafic 2023-2024.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul opțional 5/1.1. – Tehnică urbană - 12cr - conf.dr.arh. Cristina Enache
1. ST-71 Amenajări tehnico-edilitare DD 2C - 28 3 - lect.dr.ing Alexandru Iatan examen
2. UP-66 Sistematizare verticală și drumuri DD 2C+1L - 42 3 - conf.dr.ing Valentin Anton colocviu + eseu
3. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 6 - conf.dr.arh. Cristina Enache proiect
Modul opțional 5/1.2. – Tehnică urbană sustenabilă - 12cr - conf.dr.arh. Cristina Enache
4. UP-183 Eficiență energetică în urbanism DD 2C - 28 3 - Depart.PUP examen
5. UP-184 Circulație și trafic DD 2C+1L - 42 3 - Depart.PUP examen + lucrări parcurs
6. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 6 - conf.dr.arh. Cristina Enache proiect
Modul opțional 5/2.1. - Tehnica planificării adaptată spațiului public - 3cr - lect.dr.arh. Sebastian Guță
7. UP-80 Spațiul public urban DS 2C - 28 2 - Conf.dr.arh. Cristina Enache examen
8. UP-144 Iluminat urban DD 1C - 14 1 - lect.dr.arh. Sebastian Guță examen + lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.2. - Tehnica planificării adaptată locuirii - 3cr - lect.dr.arh. Cristina Hurduc
9. UP-152 Design urban DD 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh. Cristina Hurduc lucrări parcurs
10. IT-28 Locuire urbană DS 1C - 14 1 - lect.dr.arh. Irina Calotă examen + lucrări parcurs
Modul 5/3. Dezvoltare urbană integrată - 15cr - lect.dr.arh. Radu Canciovici
11. UP-82 Istoria Grădinilor DF 2C - 28 3 - prof.dr.arh. Cerasella Crăciun examen
12. UT-69 Cercetare și etică academică (1) DC 1L - 14 2 - conf.dr.arh. Florin Mureșanu colocviu
13. UP-167 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat DS 6P - 84 5 - lect.dr.arh. Radu Canciovici proiect
14. UT-21 Reciclarea fondului construit DF 2C+2P - 56 4 - conf.dr.arh. Claudiu Runceanu proiect
15. UP-176 Schiță (3.1) DS - - 8 1 - lect.dr.arh. Radu Canciovi proiect
Modul 6/1. Mediu natural și construit - 15cr - conf.dr.arh. Cristina Enache
16. UP-27 Teoria și istoria peisajului (2) DF - 2C 28 - 2 prof.dr.arh. Angelica Stan examen + lucrări parcurs
17. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.urb. Andreea Necșulescu lucrări parcurs
18. UT-85 Mobilitate (1) DD - 2C 28 - 2 prof.dr.arh. Mihaela Negulescu examen + eseu
19. UP-160 Peisaj urban DS - 2C 28 - 2 conf.dr.arh. Cristina Enache examen + lucrări parcurs
20. UP-36 Proiectare de arhitectura peisajului DS - 4P 56 - 4 conf.dr.arh. Cristina Enache proiect
21. UP-168 Proiect de verificare (3) DS - - 8 - 1 lect.dr.arh. Radu Canciovici proiect
22. UP-52 Activități practice DD - 2L 28 - 2 lect.dr.urb. Andreea Bunea colocviu
Modul 6/2. Teoria planificării urbane - 10cr - conf.dr.arh. Simona Munteanu
23. UT-23 Planificare și legislație DS - 2C 28 - 3 conf.dr.arh. Liviu Ianăși examen + lucrări parcurs
24. UP-2 Doctrine urbanistice DF - 2C 28 - 2 Dep. PUP, asist.dr.urb. Radu Pătrașcu examen + lucrări parcurs
25. UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană DS - 5P 70 - 5 conf.dr.arh. Florin Mureșanu proiect
Modul opțional 6/3.1. Patrimoniu urban - 5cr - lect.dr.urb. Adrian Cioangher
26. UT-86 Patrimoniul natural și antropic DS - 2C+1L 42 - 3 lect.dr.urb. Adrian Cioangher eseu
27. UT-158 Elemente de GIS - ArcGIS DF - 1C+1L 28 - 2 dr.ing. Antonio Valentin Tache, lect.dr.urb. Matei Cocheci examen + proiect + lucrări parcurs
Modul opțional 6/3.2.- Patrimoniu peisagistic - 5cr - prof.dr.arh. Cerasella Crăciun
28. UP-108 Protecția și restaurarea patrimoniului natural DS - 2C+1P 42 - 3 prof.dr.ah. Cerasella Crăciun colocviu + proiect + lucrări parcurs
29. UT-159 Elemente de GIS - OpenGIS DF - 1C+1L 28 - 2 dr.ing. Antonio Valentin Tache, lect.dr.urb. Matei Cocheci examen + proiect + lucrări parcurs
Total ore obligatorii / credite 26 28 772 30 30
Modul 7 - Facultativ
30. UP-139 GIS/CAD/Allplan DF 1C+1L - 28 - -

Modulele Modul opțional 5/1.1. – Tehnică urbană și Modul opțional 5/1.2. – Tehnică urbană sustenabilă sunt la alegere.

Modulele Modul opțional 5/2.1. - Tehnica planificării adaptată spațiului public și Modul opțional 5/2.2. - Tehnica planificării adaptată locuirii sunt la alegere.

Modulele Modul opțional 6/3.1. Patrimoniu urban și Modul opțional 6/3.2.- Patrimoniu peisagistic sunt la alegere.

Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare