Plan de învățământ
Amenajarea și Planificarea Peisajului anul 3, 2021-2022

licență / 4 ani

Coordonator de an: asist.dr.urb. Andreea Bunea

Grafic activități:
P3 grafic 2021-2022_A.Bunea.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 5/1 – Tehnică urbană - 8cr - conf.dr.arh. Angelica Stan
1. ST-71 Amenajări tehnico-edilitare DD 2C - 28 3 - lect.dr.ing Alexandru Iatan examen + lucrări parcurs
2. UP-66 Sistematizare verticală și drumuri DD 2C+1L - 42 3 - conf.dr.ing Valentin Anton lucrări parcurs
3. UP-27 Teoria și istoria peisajului (2) DF - 2C 28 - 2 prof.dr.arh. Angelica Stan examen + lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public - 3cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
4. UP-80 Spațiul public urban DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Cristina Enache examen
5. UP-144 Iluminat urban DD 1C - 14 1 - lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.2 – Tehnica planificării adaptată locuirii - 3cr - lect.dr.arh Cristina Hurduc
6. UP-152 Design urban DD 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh.urb Cristina Hurduc lucrări parcurs
7. IT-28 Locuire urbană DF 1C - 14 1 - conf.dr.arh Celia Ghyka, asist.dr.arh. Irina Popescu-Calotă lucrări parcurs
Modul 5/3 – Dezvoltare urbană integrată - 21cr - conf.dr.arh. Cristina Enache
8. UP-82 Istoria Grădinilor DF 2C - 28 3 - prof.dr.arh. Cerasella Crăciun examen
9. UT-69 Cercetare și etică academică (1) DS 1L - 14 2 - lect.dr.arh. Florin Mureșanu colocviu
10. UP-167 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat DS 6P - 84 5 - lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
11. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 6 - conf.dr.arh Cristina Enache proiect
12. UT-21 Reciclarea fondului construit DF 2C+2P - 56 4 - conf.dr.arh Claudiu Runceanu proiect
13. UP-176 Schiță (3.1) DS - - - 1 - lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
Modul 6/1 – Mediu natural și construit - 15cr - conf.dr.arh. Cristina Enache
14. UP-108 Protecția și restaurarea patrimoniului natural DS - 2C+1P 42 - 2 prof.dr.arh. Cerasella Crăciun lucrări parcurs
15. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.urb Andreea Necșulescu lucrări parcurs
16. UT-85 Mobilitate (1) DD - 2C 28 - 2 conf.dr.arh Mihaela Negulescu examen + eseu
17. UP-160 Peisaj urban DF - 2C 28 - 2 conf.dr.arh Cristina Enache examen + eseu
18. UP-36 Proiectare de arhitectura peisajului DS - 4P 56 - 4 conf.dr.arh Cristina Enache proiect
19. UP-168 Proiect de verificare (3) DS - - - - 1 lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
20. UP-52 Activități practice DF - 2L 28 - 2 asist.dr.urb. Andreea Bunea colocviu
Modul 6/2 – Teoria planificării urbane - 13cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
21. UT-23 Planificare și legislație DF - 2C 28 - 3 conf.dr.arh Liviu Ianăși lucrări parcurs
22. UP-2 Doctrine urbanistice DF - 2C 28 - 2 asist.dr.urb. Radu Pătrașcu examen + eseu
23. UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană DS - 5P 70 - 5 lect.dr.arh Florin Mureșanu proiect
24. UT-74 Elemente de GIS DF - 1C+1L 28 - 2 dr.ing. Antonio Valentin Tache, asist.dr.urb.-geogr. Radu Matei Cocheci lucrări parcurs
25. UT-157 Schiță (3.2) DS - - - - 1 lect.dr.arh Florin Mureșanu proiect
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 28 756 30 30  
Modul 7 – Facultativ
26. UP-139 GIS/CAD/Allplan* DC 1C+1L - - - - curs cu invitați

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Notă: Modulele Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public și Modul opțional 5/2.2 – Tehnica planificării adaptată locuirii sunt la alegere.

Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare