UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul III (sem. 5 și 6)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 5/1 – Tehnică urbană - 8cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
1. ST-71 Amenajări tehnico-edilitare DTD 2C+1L - 42 3 - lect.dr.ing Alexandru Iatan examen + lucrări parcurs
2. UP-66 Sistematizare verticală și drumuri DTD 2C+1L - 42 3 - conf.dr.ing Valentin Anton lucrări parcurs
3. UP-27 Teoria și istoria peisajului (2) DF - 2C 28 - 2 conf.dr.arh. Angelica Stan examen + lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public - 3cr - conf.dr.arh. Arpad Zachi
4. UP-80 Spațiul public urban DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh Arpad Zachi examen
5. UP-144 Iluminat urban DTD 1C - 14 1 - lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.2 – Tehnica planificării adaptată locuirii - 3cr - lect.dr.arh Cristina Hurduc
6. UP-152 Design urban DTD 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh.urb Cristina Hurduc lucrări parcurs
7. IT-28 Locuire urbană DF 1C - 14 1 - conf.dr.arh Celia Ghyka lucrări parcurs
Modul 5/3 – Dezvoltare urbană integrată - 21cr - conf.dr.arh. Cristina Enache
8. UP-82 Istoria Grădinilor DF 2C - 28 3 - conf.dr.arh. Cerasella Crăciun examen
9. UT-69 Cercetare în urbanism și etică academică DS 1L - 14 2 - lect.dr.arh. Florin Mureșanu colocviu
10. UP-167 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat DS 6P - 84 5 - lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
11. UP-17 Proiectare de urbanism 1 - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) DS 5P - 70 6 - conf.dr.arh Cristina Enache proiect
12. UT-21 Reciclarea fondului construit DF 2C+2P - 56 4 - conf.dr.arh Claudiu Runceanu proiect
13. UP-176 Schiță (3.1) DS - - - 1 - conf.dr.arh Radu Canciovici proiect
Modul 6/1 – Mediu natural și construit - 15cr - conf.dr.arh. Cristina Enache
14. UP-108 Protecția și restaurarea patrimoniului natural și proiect integrat DS - 2C+1P 42 - 2 conf.dr.arh. Cerasella Crăciun lucrări parcurs
15. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.urb Andreea Popa lucrări parcurs
16. UT-85 Mobilitate (1) DTD - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.arh Mihaela Negulescu examen + eseu
17. UP-160 Peisaj urban DF - 2C 28 - 2 conf.dr.arh Cristina Enache examen + eseu
18. UP-36 Proiectare de arhitectura peisajului DS - 4P 56 - 4 conf.dr.arh Cristina Enache proiect
19. UP-168 Proiect de verificare (3) DS - - - - 1 lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
20. UP-52 Activități practice DF - 2L 28 - 2 conf.dr.arh Cristina Enache colocviu
Modul 6/2 – Teoria planificării urbane - 13cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
21. UT-23 Planificare și legislație DF - 2C+1L 42 - 3 conf.dr.arh Liviu Ianăși lucrări parcurs
22. UP-2 Doctrine urbanistice DF - 2C 28 - 2 prof.dr.arh. Alexandru M. Sandu examen + eseu
23. UT-18 Proiectare de urbanism 2 - Planificare urbană DS - 5P 70 - 5 conf.dr.arh Liviu Ianăși proiect
24. UT-74 Elemente de GIS DF - 1C+1L 28 - 2 asist.drd.ing. Angelo Morassi lucrări parcurs
25. UT-157 Schiță (3.2) DS - - - - 1 conf.dr.arh Liviu Ianăși proiect
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 29 784 30 30  
Modul 7 – Facultativ
26. UP-139 GIS/CAD/Allplan* DC 1C+1L - - - - curs cu invitați

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Notă: Modulele Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public și Modul opțional 5/2.2 – Tehnica planificării adaptată locuirii sunt la alegere.

Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/