Plan de învățământ
Amenajarea și Planificarea Peisajului anul 1, 2021-2022

licență / 4 ani

Coordonator de an: lect.dr.urb. Ana Opriș

Grafic activități:
P1 grafic 2021-2022_A.Opris.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 1/1 – Introducere în urbanism - 11cr - conf.dr.arh. Monica Radulescu
1. UT-6 Orașul în istorie DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Monica Rădulescu examen + lucrări parcurs
2. UP-23 Proiectare și reprezentări în urbanism DS 5P - 70 9 - lect.dr.urb. Ana Opriș proiect
Modul 1/2 – Teoria și istoria arhitecturii - 10cr - lect.dr.arh. Radu Canciovici
3. IT-26 Teoria arhitecturii DF 2C - 28 2 - lect.dr.arh. Irina Băncescu examen
4. IT-27 Fenomenul arhitectural până în secolul 20 DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh Petru Mortu examen + lucrări parcurs
5. UP-161 Proiect de arhitectură (1) DS 6P - 84 6 - lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
Modul 1/3 – Abilități de comunicare și studiu - 8cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
6. UT-8 Tehnici de comunicare și studiu DC 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu eseu
7. UT-5 Introducere în urbanism DF 1C+1L - 28 2 - asist.dr.urb. Dana Milea examen + lucrări parcurs
8. UP-146 Estetică vizuală DS 1C+1S - 28 2 - lect.dr.urb Liviu Veluda lucrări parcurs
9. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 1 - conf.dr. Luminița Petrulian examen
10. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 1 conf.dr. Luminița Petrulian examen
Modul 2/1 – Dezvoltare urbană sustenabilă - 13cr - lect.dr.urb. Ana Opriș
11. UT-10 Elemente de mediu in urbanism (2) DF - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.arh Florin Mureșanu examen + lucrări parcurs
12. UP-24 Cadastru și topografie DD - 1C+1L 28 - 2 prof.dr.ing Gheorghe Badea examen + lucrări parcurs
13. UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică DS - 3P 42 - 4 lect.dr.urb Ana Opriș proiect
14. UT-87 Cadrul instituțional al dezvoltării durabile DS - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Vera Marin eseu
15. UP-26 Activități practice - releveu DF - 1L 14 - 2 lect.dr.urb. Ana Opriș lucrări parcurs
Modul 2/2 – Mijloace de cercetare și investigare - 7cr - asist.dr.urb. Sorin Manea
16. UT-84 Fundamente CAD DF - 1C+1L 28 - 2 asist.dr.urb. Sorin Manea lucrări parcurs
17. SFA-79 Geometrie descriptivă DF - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.arh. Valeria Potenchi examen + lucrări parcurs
18. UP-136 Fotografia - instrument metodic DS - 1C 14 - 2 lect.dr.arh Vlad Eftenie examen + lucrări parcurs
Modul 2/3 – Tehnici de construcție - 11cr - lect.dr.arh. Radu Canciovici
19. ST-48 Construcții 1 DD - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Ioana Șerbănescu examen + lucrări parcurs
20. UP-162 Proiect de arhitectură (2) DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
21. UP-163 Proiect de verificare (1) - - - - - 1 lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
22. CP-3 Educație fizică (1) DC 2S - 28 2 - lect.dr. Lăcrămioara Hossu- Longin lucrări parcurs
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 25 728 30 30  
Modul 2/4 - Facultativ
23. UP-137 Cultura franceză contemporană (Culture française contemporaine)* DC 2C - 28 - - invitat Ambasada Franței la București
24. UP-151 Teoria proiectului de arhitectură (Theorie du projet architectural)* DC 2C - 28 - -

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare