Proiectare și Planificare Urbană

Studii de licență, 4 ani, 240 de credite ECTS