Proiectare și Planificare Urbană

Studii de licență, 4 ani, 240 de credite ECTS

Graficele activităților didactice

Graficele se regăsesc în paginile planurilor de învățământ de mai sus

Repartizare locuri subvenționate

Vezi anunțul din 2 noiembrie 2022: Repartizarea locurilor subventionate la Facultatea de Arhitectură în anul universitar 2022-2023

Susținere licență

Regulament sustinere licenta FU UAUIM 2022.doc

Calendar:
7.07.2023 - predare proiect licență
10.07.2023 - susținere test limbă străină
11.07-12.07 - desfășurare examen licență