Proiectare și Planificare Urbană

Studii de licență, 4 ani, 240 de credite ECTS

Centralizatoare medii

Situații de exmatriculare

Vezi anunț Facultatea de Urbanism – decizii de exmatriculare

Contracte de studiu

Vezi anunț Înscriere ani superiori, an universitar 2023-2024, Facultatea de Urbanism

Susținere licență

Regulament sustinere licenta 2024.pdf