Studii și lucrări efectuate în cadrul Facultății de Urbanism

Granturi de cercetare castigate prin competitie nationala (granturile CNCSIS si ale Academiei Romane)

“LABORATOR BRAILA - Abordari alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraș cu creștere stagnată”, EEA Grants - PA17/RO13 - Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, 2014-2015, conf.dr.arh. Angelica Stan

Programele de arhitectură, elementul dual apă și femeile în arhitectură în prima jumătate a secolului al XXlea. Apa ca hazard și apa ca patrimoniu. (bursa Vasile Parvan Ministerul Educatiei Nationale), 2015- 2016, cerc. dr.arh. Maria Bostenaru Dan

Pereti verzi (grant Domus al Academiei Maghiare de Stiinte), 2014, cerc. dr.arh. Maria Bostenaru Dan

“Reducing urban heat island effects for improved urban comfort and energy consumption balance in Bucharest”, UEFISCDI/ PCCA- directia Mediu (3), 2014-2016, UAUIM coordinator prof.dr.arh. Ochinciuc Gabriela, coordonator echipa FU conf.dr.arh. Cerasella Crăciun

Network for digital methods in arts and humanities (cofinantare CNCS cu ESF - international), 2013-2014, cerc. dr.arh. Maria Bostenaru Dan

Cercetări pentru estimarea și creșterea performanțelor de siguranță intrinsecă a rețelelor traficului urban (SAFENET), Coordonator: UPB, proiect tip PCCA TIP 2, Domeniul 7, finanțatd e MEC-prin Planul Național CDI-Programul “Parteneriate”, 2012-2014, conf.dr.arh. Mihaela Hermina Negulescu

Contracte de cercetare internationale

Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings, 2015- 2019, cerc. dr.arh. Maria Bostenaru Dan

Renewable energy and landscape quality, 2014, conf.dr.arh. Angelica Stan/ cerc. dr.arh. Maria Bostenaru Dan

Urban adaptation to climate change: the role of the Landscape Architect, 2013, cerc. dr.arh. Maria Bostenaru Dan

The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation, 2013, cerc. dr.arh. Maria Bostenaru Dan

Contracte obtinute in cadrul Planului National de Cercetare – Dezvoltare si Inovare (inclusiv programul Cercetare de Excelenta, CEEX) si contracte cu diverse companii din tara

Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, 2013- în derulare, prof.dr.arh. Tiberiu Florescu

„Reactualizare PUG Ploiesti”, 2014- în derulare, prof.dr.arh. Florin Machedon

PUG Municipiul Piatra Neamț, Jud. Neamț - CL Piatra Neamț, 2015- în derulare, prof.dr.arh. Florin Machedon

PUG Orașul Cisnădie, Jud. Sibiu - CL Cisnădie , 2015, prof.dr.arh. Florin Machedon

PUD Piața Universității, Mun. București - PMB/Interparking, 2015, prof.dr.arh. Florin Machedon

Cartare infrastructuri in Bucuresti- Spatii potentiale pentru activitati culturale si creative, 2015, conf.dr.urb. Andreea Popa

Proiectare PUG municipiul Slatina, 2008- în derulare, prof.dr.arh. Constantin Enache

Actualizare PUG si strategia de dezvoltare spatiala a municipiului Galati, 2008-2015, prof.dr.arh. Tiberiu Florescu/ prof.dr.arh. Florin Machedon

Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Brăila, 2011-2015, conf.dr.arh. Angelica Stan

PUG Geoagiu, 2011-2015, prof.dr.arh. Florin Machedon

Metodologie de analiză și intervenție cu privire la habitatul insalubru, 2012-2014, conf.dr.arh. Claudiu Runceanu/ conf.dr.arh. Monica Rădulescu

Studiu de fundamentare în vederea configurării sistemului urban Brăila-Galați și determinării profilului teritorial și a proiectelor majore de dezvoltare, 2012- 2014, prof.dr.arh. Tiberiu Florescu, conf.dr.urb. Andreea Popa

Cercetări pentru estimarea și creșterea performanțelor de siguranță intrinsecă a rețelelor traficului urban” (SAFENET), 2012-2014, conf.dr.arh. Mihaela Hermina Negulescu

Axa de dezvoltare teritorială Ploiești – București – Giurgiu – Axă structurală a dezvoltării sudului României, 2013-2014, conf.dr.arh. Gabriel Pascariu

Pact Teritorial – conținut cadru și experimentare prin proiect pilot, 2013-2014, conf.dr.arh. Monica Radulescu

Studiu de fundamentare în vederea actualizării PATN, secțiunea rețeaua de localități, 2013-2014, conf.dr.arh. Gabriel Pascariu

„Întocmire Plan Urbanistic Zonal – zona Bdul. Nicolae Grigorescu – Drumul Lunca Cetătii – Splaiul Unirii”, 2014, prof.dr.arh. Florin Machedon

Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat, 2014-2015, conf.dr.arh. Gabriel Pascariu

„Plan Strategic de Mobilitate Urbană pentru municipiul Brăila", 2014, conf.dr.arh. Angelica Stan

„Studiu de amplasament aferent obiectivului de investiții „Cartier pentru Justiție”, 2013-2014, prof.dr.arh. Tiberiu Florescu

„Servicii urbanism cu caracterizarea zonei Ansamblului Monumental Calea Eroilor si a relatiei acesteia cu localitatea”, 2013, prof.dr.arh. Florin Machedon

Proiecte de reabilitare-revitalizare a zonelor complexe:

Plan Urbanistic Zonal – Zona aferenta Lacului Tabacarie, Mun. Constanta (DSB) – Asist. arh. Cerasella Craciun – 2002, Amenajare peisagistica si dotari, Insulele Rosu , Delta Dunarii - Asist. Drd. Arh. Angelica Stan – 2001

Programe de interes national ( de ex. locuinte sociale, reabilitarea scolilor)

Planuri Urbanistice Zonale si de Detaliu – „Locuinte ANL pentru tineri” – Conf. dr. arh. Constantin Enache - 2001

Plan Urbanistic Zonal – P-ta Charles de Gaulle, Sector 1 - Conf. dr. arh. Constantin Enache - 2001

Plan Urbanistic Zonal – Statiunea turistica BTT, Costinesti, Jud. Constanta (URBE) - Conf. dr. arh. Constantin Enache - 2001

Plan Urbanistic Zonal - Plan Lotizari ANL - Palazu Mare 3, Mun.Constanta (DSBA si PST EST) – Conf. dr. arh. Constantin Enache – 2001

Plan Urbanistic Zonal – Plan lotizari ANL – “Ștefanesti In Forest”, Com. Ștefanesti – Asist.arh. Cerasella Craciun

Proiecte de interes national avand o puternica componenta de cercetare care le fundamenteaza ( cercetare istorica, urbanistica, tehnologica ): AMTRANS, studii urbanistice pentru Bucuresti, PATJ, studii istorice, urbanistice etc. de interes national, proiecte de restaurare a monumentelor de categoria A

Plan Urbanistic General – Municipiul Bucuresti – Prof. dr. arh. Alexandru M. Sandu si Prof. dr. arh. Doina Cristea - 2001

“Zone Purtatoare De Dezvoltare” Program AMTRANS, Coordonator: - Prof. dr. arh. Doina Cristea – 2002

“Model Conceptual Privind Dezvoltarea Spatiala” – Coordonator Prof. dr. arh. Doina Cristea – 2001

Plan Urbanistic Zonal - Sector 2, Bucuresti –3000ha, Plan Urbanistic Zonal - Sector 3, Bucuresti - 2500ha – coordonator: Prof. Dr. arh. Sandu Alexandru – 2002

“Plan de Amenajare a Teritoriului Jud. Brasov” - Prof. dr. arh. Peter Derer – 2002

Studiu de impact al politicii de coeziune a UE asupra dezvoltarii economice si sociale regionale in Romania - Lector dr.arh. Gabriel Pascariu – 2002

Politici de dezvoltare regionala ale Uniunii Europene - Lector dr.arh. Gabriel Pascariu – 2000

Cercetare privind Model conceptual si metodologic pentru stabilirea sistemului de relatii specifice planificarii strategice regionale in romania din perspectiva dezvoltarii durabile a zonelor functionale /Metropolitane si a aglomeratiilor urbane - Lector dr.arh. Gabriel Pascariu – 2002

Program AMTRANS: Model conceptual simetodologic pt. Stabilirea sistemului de relatii specifice planificarii strategice regionale din perspectiva dezvoltarii durabile a zonelor metropolitane si a aglomeratiilor urbane. Coord. Lector dr. arh. Gabriel Pascariu. Colaborator UAUIM: asist. Arh. Cerasella Craciun. 2004

PATJ Mures, Colectiv - Lector dr.arh. Gabriel Pascariu – 2000

Plan Urbanistic General – Mun. Constanta, Colectiv – 2000

Plan Urbanistic Zonal - Dambovita , “Axa verde structuranta a Bucurestiului” – Prof. dr. arh. Angela Filipeanu – 2000

Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale si Generale - “Centrul Comercial Basarabia”, “Soseaua Odai, Bucuresti”, “Pepiniera Nordului Bucuresti”, “Piata Presei Libere Bucuresti”, “Strandul Tineretului Bucuresti”, “Scoala Generala Sector 3”, “Paradisul Verde”, “Straulesti”, ”Com. Chisindia”, județul Arad, ”Com. Petris”, județul Arad, ”Com. Varfurile”, județul Arad, “Muzeul Satului” - Conf. dr. arh. Florin Machedon – 2000, 2001

Cercetare in vederea stabilirii unei strategii privind dezvoltarea si reabilitarea retelelor de dotari in ansamblurile de locuinte– AMTRANS –– faza 1:Coordonare studiu din partea UAUIM – in faza2: Studiu de caz– Analiza, Asist. arh. Mihaela Popa - 2001

Definirea Conceptului de strategie privind dezvoltarea spatiala in vederea fundamentarii politicilor si planurilor de urbanism si AT. – AMTRANS, Ministerul Științei și Cercetării. Elaborator: Infrastructura sociala - Asist. arh. Mihaela Popa – 2002

GHID PRIVIND DEFINIREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LA NIVEL DE JUDET CU PRECIZAREA PARTICULARITATILOR ZONELOR SENSIBILE IN ANSAMBLUL DEZVOLTARII SPATIALE DURABILE A TERITORIULUI. STUDIU PILOT PENTRU JUDETUL ALBA, Contract nr. 85/2002, Sef proiect: Prof. dr. Arh. Al. M. Sandu; manager proiect: lect. arh. Arpad Zachi; coordonator proiect: asist. arh. Monica Radulescu; elaboratori: asist. arh. Monica Radulescu – strategia de dezvoltare spatiala si ghidul privind definirea strategiei de dezvoltare la nivel de judet, asist arh. Mihaela Popa – capitolul turism, consultant prof. dr.arh. Doina Cristea

GHID PRIVIND REVITALIZAREA PEISAJELOR CULTURALE (CONVENȚIA EUROPEANĂ A PEISAJULUI) TEMA – FORMA FIZICĂ A TERITORIULUI - Prof.dr.arh. Angela Filipeanu – 2002

GHID PRIVIND ELEMENTELE MINIME DE CONȚINUT ALE DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI PENTRU ZONELE CU RISCURI NATURALE - Asist. arh. Tiberiu Florescu – 2001

AMENAJAREA SPATIILOR PUBLICE URBANE , UAUIM si URBANPROIECT – coordonator: Asist.arh. Cerasela Craciun, colaborator arh. Aurel Stoicana – 2001

DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI FORMA URBANA - realizarea unui model de strategie de dezvoltare durabila pentru orasele Romaniei in vederea adaptarii la impactul tehnologic - grant CNCSIS 2004 – in curs de desfasurare - Sef proiect: lect. arh. Monica Radulescu; Coordonare subdomenii: lector arh. Monica Radulescu: Formule de gestiune, strategii de dezvoltare spatiala si implicatii; asist arh. Andreea Mihalache: Locuire si activitati productive; asist.arh. Mihaela Popa: Infrastructura si echipamente, cercet. arh. Aurel Stoicana: Recreere si tehnologie

Studiu si proiect pilot pentru mobilier urban integrat in teritoriul aferent retelei majore de circulatie a aglomeratiei urbane Bucuresti, coordonator: arh. Timur Mihailescu, realizator plan de actiune: asist.arh. Miruna Zaharia, 2004

PUZ Parcul Herastrau, PUZ Parcul Tineretului - Actualizare si analiza sit, diagnoza, reglementari, plan de actiune, studiu de prefezabilitate, fef proiect Prof. dr. Arh. Angela Filipeanu; Realizatori principali: lector arh. Cerasella Craciun , asist. arh.Cristina Enache, asist. arh. Angelica Stan 2004; Realizatori sectiunea marketing si plan de actiune: asist.arh. Miruna Zaharia, asist.arh. Claudiu Runceanu

Participări la simpozioane și colocvii naționale

„AGLOMERAȚIA LYON – STUDIU DE CAZ”, (CONFERINȚA ARHITECȚILOR ȘEFI AI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA) - Prof. dr. arh. Doina CRISTEA – 2002

PREZENTAREA MASTERULUI FRANCO ROMAN DE DEZVOLTARE URBANA INTEGRATĂ LA INTÂLNIRILE FRANCOFONIEI CLUJ - conf. dr. arh. Florin MACHEDON – 2001

work-shop urbanism spatii Publice Târgu Mureș - conf. dr. arh. Florin MACHEDON – 2001

IMPORTUL DE KNOW-HOW ÎN ARHITECTURĂ. ARHITECȚI ITALIENI ÎN TRANSILVANIA, SIMPOZIONUL “INFLUENȚE ITALIENE ÎN ROMÂNIA”, IUNIE CLUJ, UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI - Prof. dr. arh. Peter DERER – 2001

EURO-CONFERINȚĂ – INTEGRARE EUROPEANĂ, CONVERGENȚĂ REGIONALĂ, LOCALIZAREA ACTIVITĂȚILOR INDUSTRIALE ȘI ADAPTAREA PIEȚEI MUNCII "IMPACTUL POLITICII DE COEZIUNE A UE ASUPRA DEZVOLTĂRII REGIONALE ÎN ROMÂNIA" IAȘI, Lect. Dr. arh. Gabriel PASCARIU - 2002

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ PRIVIND IMPACTUL ADERĂRII LA UE ASUPRA ROMÂNIEI, BUCUREȘTI - Lect. Dr. arh. Gabriel PASCARIU – 2002

Expoziție și atelier studențesc germano-român “București 2000”, București/Braunschweig (îndrumare și organizare) - Lect. Dr. arh. Gabriel PASCARIU – 1998

FPDL – ROMÂNIA – STUDIU STANDARD DE CALITATE ÎN INSTRUIREA PENTRU ADULȚI (Coordonator) – Lect. Drd. Arh. Monica RĂDULESCU – 2000

METODOLOGII PENTRU DOCUMENTAȚII URBANISM (Șef proiect) - Lect. Drd. Arh. Monica RĂDULESCU – 2002

CULEGERE 2002 – PRACTICI INOVATOARE ÎN DEZVOLTARE ÎN ROMÂNIA (Șef proiect) - Lect. Drd. Arh. Monica RĂDULESCU – 2002

RAPORT ROMÂNIA ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ (Șef proiect) - Lect. Drd. Arh. Monica RĂDULESCU – 2000

WORK – SHOP: „SPAȚII PUBLICE – ATELIER PENTRU REABILITAREA ZONELOR VERZI INTERSTIȚIARE”, TÂRGUL MUREȘ – Asist. Arh. Florentin GUDILĂ – 2001

WORK SHOP – URI ÎN PROGRAMUL USAID , PENTRU REFORM ADMINISTRAȚIEI PUBLICE – Lect. Drd. Arh. Liviu IANĂȘI – 2001

Seminarul “Accesare de fonduri, cooperare intra- și inter-instituțională” organizat pentru personalul executiv al asociațiilor autorităților locale - USAID și RTI International Vălenii de Munte - asist. arh.Florentina Iugan, 2002

Scoala de vara „Revitalizare Horezu” – Workshop la Horezu, iulie-august 2004, cu sprijinul Fundatiei pentru Dezvoltare Locala –FPDL si UAUIM, ca strategie de dezvoltare locala transpusa in proiect, Lector arh. Liviu Ianasi, asist. Claudiu Runceanu, prep.urb. Ioana Lupoaie, asist.arh.Ana Maria Goilav, asist.arh. Vlad Thiery

Concurs national studentesc Medias 2004: „Extindere Muzeul de Istorie Medias” premiul I studenti Facultatea de Urbanism: Bogdan Jantea, Radu Teodorescu), „Casa Piaristilor” stud. Nicolae Ionescu, stud. Adrian Cioangher, concurs premiul III, „Bibl. Municip” Concurs premiul II stud. David Cristina, Lazar Razvan, indrumator: Lector drd.arh. Tiberiu Florescu

Concurs national studentesc Medias 2003: „Piata Agroalimentara Medias” remodelare urbana concurs premiul I stud. Oprescu Olivia, Negoita Ilinca, Jantea Bogdan, P-ta „Regele Ferdinand” Concurs premiul III stud. Constantinescu Cristina , Caraman Diana, Dragan Alina, indrumatori: Lector drd.arh. Tiberiu Florescu, asist.arh.Miruna Zaharia

A.T.U și PROGRAMUL P.N.U.D. „BEAUTIFUL BUCHAREST” / Proiectul “Asociații ale comunității din zona Curtea Veche”, Organizare și coordonare de evenimente interactive cu locuitori și comercianți din zona Curtea Veche; Organizare și moderare de întâlniri și mese rotunde cu reprezentanți ai administrației publice (PMB) și sectorului privat (CCIRB) în vederea elaborării unei strategii de revitalizare a zonei Centrului Istoric București, coordonare activitati: asist. arh. Florentina Iugan, 2001-2002

Asociatia pentru Tranzitia Urbana in parteneriat cu United Nations Development Program, Director tehnic al proiectului „Asociații ale comunității Curtea Veche”, Coordonare proiect de participare cetateneasca, realizare baza de date in urbanism, realizarea de rapoarte de activitate si financiare , managementul contractelor, Bucuresti - asist.arh. Anca Ginavar, 2001-2002

Prezentari la Centrul Regional pentru Formare Continua a Administratiei Publice Locale, in cadrul Modulului de marketing urban (proiect urban ; informare si comunicare in proiectul urban, orasul ca organizatie, contextul urban si competitia intre orase - asist.arh. Anca Ginavar, 2004

Expert concertare in 2 proiecte finantate de Ambasada Frantei la Bucuresti – “REHA – studiu pilot pentru ameliorarea habitatului” si “Participare cetateneasca si renovare urbana “ complement social al proiectului “O Romanie frumoasa - asist.arh. Anca Ginavar, 2003

Participare in seminarul „Zone metropolitane” organizat de Primaria Municipiului Oradea in cooperare cu Harvard Graduate School of Design, “Intilnirile europene – Societate civila si urbanism”, seminar international organizat la Cluj - asist.arh. Anca Ginavar, 2001-2002

Conferinta nationala “Indexul societatii civile” organizat de Fundatia pentru dezvoltarea societatii civile si CIVICUS, alianta internationala pentru participare cetateneasca - participant la atelierul “Impactul societatii civile” - asist.arh. Anca Ginavar,2001

Participări la simpozioane și colocvii internaționale

Reuniunea retelei de scoli de arhitectura din sudul Frantei si Europa de Est, Workshop la Toulouse, Franta. Prof.Dr.arh.Alexandru Sandu, Conf.dr.arh. Mariana Eftenie, Conf.dr.arh.Florin Machedon, Lector drd.arh. Tiberiu FlorescuPremiul IV la Concursul pentru studenti „ Un escalier dans la Ville” 2004 ( studenti Facultatea de Urbanism: Bogdan Jantea, Radu Teodorescu)

Reuniunea retelei de scoli de arhitectura din sudul Frantei si Europa de Est, Workshop la Arbanassi, Sofia, Bulgaria 2003, „Une court pour tous” Concurs premiul III, indrumator: Lector drd.arh. Tiberiu Florescu

Cercetare individuala in cadrul programului de formare postuniversitara la IHS Rotterdam: „Masurarea performantei in administratie publica”, autor: asist.arh. Miruna Zaharia, 2003

Euro Conferința “OrașulșiRegiunea” [orig.“TheCityandtheRegion”]Universitatea Bauhaus Weimar

Prezentare publică a lucrării de cercetare “Experimentarea mecanismelor de guvernare urbană în România” [orig. “Experimenting urban governance matrixes in Romania], asist. arh. Florentina Iugan - 2003

Forumul doctoranzilor „Interacțiuni între local și global în lumea de azi” - Universitatea Sorbonne 8 Paris (Franța) - asist. arh. Florentina Iugan - 2003

Seminarul „Guvernarea metropolitană în Italia experiențe curente de planificare din Olanda”, Amsterdam Study Center for the Metropolitan Environment, Amsterdam (Olanda) - asist. arh. Florentina Iugan - 2003

Trei workshop-uri în programul USAID pentru dezvoltare economică locală – Lect. Drd. Arh. Liviu Ianasi – 2002

Work shop for national foundations, local economic development, Open Society Institute, Budapest, Dubrovnik - Coordonator: lect. drd. arh. Liviu Ianăși - 2001

Work shop for integrated urban development policies, Third European Conference on Sustainable Cities and Towns, Hannover – Coordonator - lect. drd. arh. Liviu Ianăși - 2000

Participare la Bienala de la Venetia, Proiect complex integrat – Zona Constanta, coordonator proiect integrat – Lacul Tabacarie, DSBA-DorinStefanBirouDeArhitectura – asist. arh. Cerasella Crăciun – 2002

Conferință internațională privind dezvoltarea regională, SEED Centre – Volos, Grecia, "Five years of evolution and prospect of a pilot programme Phare CBC Romania – Hungary" June 2001, proceedings pag. 304-312 – lect. dr. arh. Gabriel PASCARIU – 2001

Profesor Invitat INSA-Lyon, Lyon, Franța, 1999-2002 – conf. dr. arh. Florin Machedon

Univ. Sorbona – Paris (Franta) ; Scoala de Studii doctorale in arta. Tema: Aspecte psiho-sociologice ale fenomenului urban –2001 – conf. dr. arh. Mariana Eftenie

Ecole d`Architecture de Paris Bellevile – Atelier de arhitectură – asist. arh. Tiberiu Florescu – 2001

Programul postuniversitar de urbanism Event City, Bauhaus Kolleg, Dessau, participant arh. Aurel Stoicana - 2001

Stagiu de pregatire la Primaria Villeurbanne, Lyon – Departamentul de urbanism, Franta, prep. arh. George Dobre, asist. arh. Claudiu Runceanu, cercet. arh. Aurel Stoicana – 2002

Unite Mixte de Recherche CNRS 5600, echipa de dezvoltare urbana: Cercetator in cadrul proiectului “concerter, mobiliser, gouverner – le projet urbain pour amenager la ville et menager la cite” Lyon, Franta. Cercetare comparata la nivel european referitoare la situatia democratiei locale si a modelolor democratice de luare a deciziei; Lucru in echipa pentru redactarea unei Charte a participarii a Communaute Urbaine de Lyon Lucru in echipa pentru redactarea Agendei 21 Locala pentru zona metropolitana Grand Lyon, membru in grupul de lucru 2002, bursier al Guvernului francez pentru doctorat in cotutela la Unite Mixte de Recherche 5600 – Centre National de la Recherche Scientifique - asist.arh. Anca Ginavar, 2002-2003

Doua conferinte tinute la Central European University Budapesta , in cadrul seminarului “Six stalin cities” organizat de CEU in colaborare cu Open Society Archive, the Red House Centre for Culture and Debate – Sofia si New Europe College Bucharest “Dinamica actuala a dezvoltarii urbane in Romania post-comunista”, si “Politici de dezvoltare urbana in nordul capitalei – trei abordari diferite – sectorul public, sectorul privat si sectorul non – gouvernamental” - asist.arh. Anca Ginavar, 2004

Seminar international „The European City in Transition” - The City and the Region – Casa Urbanismului European – Weimar, Germania – bursier al Comisiei Europene – participare cu lucrarea „Systems in transition - Current priorities and problems of metropolitan governance in post- communist Romania” – asist. arh. Anca Ginavar, 2003,

Seminar “Culture urbaine - fabrication des espaces publics comme mise en oeuvre de la democratie” – Lyon, Franta, - asist. arh. Anca Ginavar, 2003

Seminar international „Cities in Transition” – Tema: “Urbanism si globalizare” – Casa Urbanismului European – Weimar, Germania – bursier al Comisiei Europene – participare cu lucrarea „Citizen participation dynamic in Romania in the context of globalisation and European construction” - asist.arh. Anca Ginavar, 2002

„Civil Society in the Making” – Conferinta organizata de Reteaua de Stiinte Sociale, Institutul de Filosofie si Sociologie al Academiei Poloneze de Stiinte – Varsovia, Polonia - participare in sectiunea „Societatea civila in tarile europei de vest si in tarile post comuniste – Asteptari si comparatii – Coordonator Hinnerk Bruhns, (Maison de sciences de l’Homme Paris) - participant asist.arh. Anca Ginavar, 2002

Cercetări individuale

Psihologia spatiului construit urban – Curs, Editura Universitara „Ion Mincu” 2004, conf. dr. arh. Mariana Eftenie

Cercetare individuală în vederea elaborării tezei de doctorat: Principii de structurare a formei fizice urbane pentru remodelarea durabila a mobilitatii; Referat 1:Mobilitate si forma urbana – Delimitări conceptuale; Referat 2:Mobilitate si forma urbana – Aspecte sincronice și diacronice ale raportului mobilitate / formă urbană - asist. arh. Mihaela-Hermina Popa - 2004

„Politici de locuire – o privire generala” publicat in volumul Management si guvernare urbana UNDP Moldova, autor: asist.arh. Miruna Zaharia, 2004

Descentralizarea si cresterea autonomiei locale – curs pentru Institutul National de Administratie din Romania, autor: asist.arh. Miruna Zaharia, 2004

„Archi-tectonics, o arhitectura inteligenta”, articol publicat in revista Arhitectura, arh.cercet. Aurel Stoicana, 2004