Plan de învățământ
Amenajarea și Planificarea Peisajului, anul 2, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 4 ani

Grafic activități:
P2 grafic 2023-2024.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 3/1 – Abordare urbană sustenabilă - 11cr - prof.dr.arh. Angelica Stan
1. UP-10 Morfologie urbană DF 2C+1S - 42 3 - lect.dr.arh. Simona Butnariu examen
2. UT-14 Geografie și ecologie urbană DF 2C - 28 2 - lect.dr.urb. Matei Cocheci examen + lucrări parcurs
3. UT-49 Proiectare de urbanism (1) DS 4P - 56 6 - lect.dr.arh Simona Butnariu proiect
Modul 3/2 – Abordare arhitecturală integrată - 10cr - lect.dr.arh. Radu Canciovici
4. IT-8 Istoria arhitecturii moderne (2) – secolul XX DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Radu Ponta examen
5. ST-49 Construcții (2) DD 2C - 28 2 - lect.dr.arh Monica Mureșanu examen
6. UP-164 Proiectare de arhitectură (3) DS 6P - 84 5 - lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
7. UP-174 Schiță (2.1) DS - - 8 1 - lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
Modul 3/3 – Elemente de mediu și decizie în urbanism - 9cr - lect.dr.arh. Andrei Mitrea
8. UP-11 Sociologie și demografie urbană. DS 1C+1L - 28 3 - Dep. PUP, asist.dr.urb.soc. Andreea Pene eseu
9. UP-14 Statistica urbană DD 1C+1L - 28 3 - lect.dr.arh Andrei Mitrea, asist.dr.urb Corina Pop (Chirilă) eseu + lucrări parcurs
10. UT-40 Vizualizare 3D / AutoCAD DF 1C+1L - 28 3 - lect.dr.arh. Andrei Mitrea, asist.dr.urb. Sorin Manea examen + lucrări parcurs
Modul 4/1 – Proiect de urbanism - 15cr - conf.dr.arh. Claudiu Runceanu
11. UT-91 Tehnica proiectării de urbanism DS - 2C 28 - 2 conf.dr.arh Claudiu Runceanu examen
12. UT-17 Economie urbană și evaluare DF - 1C+1L 28 - 2 Dep. PUDT, asist.dr.urb. Dana Milea lucrări parcurs
13. UP-61 Elemente de teorie urbanistică (2) DF - 1C 14 - 2 prof.dr.arh. Tiberiu Florescu examen + lucrări parcurs
14. UT-58 Proiectare de urbanism (2) DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh. Simona Butnariu proiect
15. UP-99 Activități practice DD - 2L 28 - 2 lect.dr.urb. Sorina Rusu lucrări parcurs
16. UP-175 Schiță (2.2) DS - - 8 - 1 lect.dr.arh. Simona Butnariu proiect
Modul 4/2 – Tehnologia arhitecturii și a peisajului - 15cr - lect.dr.urb. Sorina Rusu
17. UP-30 Botanică și dendrologie DS - 2C 28 - 2 lect.dr.urb. Sorina Rusu examen
18. UP-31 Tehnici de plantare și întreținere DC - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.urb Ana Opriș lucrări parcurs
19. UT-72 Proiectare asistată de calculator DF - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.arh. Andrei Mitrea, asist.dr.urb. Sorin Manea examen + lucrări parcurs
20. UP-165 Proiectare de arhitectură (4) DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
21. UP-166 Proiect de verificare (2) DS - - 8 - 1 lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
Total ore obligatorii / credite 25 25 724 30 30
Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare