UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 3/1 – Abordare urbană sustenabilă - 11cr - conf.dr.arh. Angelica Stan
1. UP-10 Morfologie urbană DF 2C+1S - 42 3 - conf.dr.arh Angelica Stan lucrări parcurs
2. UT-14 Geografie și ecologie urbană DF 2C - 28 2 - asist.dr.urb. Matei Cocheci lucrări parcurs
3. UT-49 Proiectare de urbanism (1) DS 4P - 56 6 - lect.dr.arh Simona Butnariu proiect
Modul 3/2 – Abordare arhitecturală integrată - 10cr - conf.dr.arh. Arpad Zachi
4. IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Sorin Vasilescu examen
5. ST-49 Construcții (2) DTD 2C - 28 2 - lect.dr.arh Monica Mureșanu lucrări parcurs
6. UP-164 Proiectare de arhitectură (3) DS 6P - 84 5 - lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
7. UP-174 Schiță (2.1) DS - - - 1 - lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
Modul 3/3 – Elemente de mediu și decizie în urbanism - 8cr - lect.dr.arh. Andrei Mitrea
8. UP-11 Sociologie și demografie urbană. DC 1C+1L - 28 3 - asist.dr.urb Andreea Acasandre lucrări parcurs
9. UP-14 Statistica urbană și analiza de mediu. DC 1C+1L - 28 3 - lect.dr.arh Andrei Mitrea, drd.urb Corina Chirilă examen + lucrări parcurs
10. UT-40 Vizualizare 3D / AutoCAD DF 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh. Andrei Mitrea lucrări parcurs
Modul 4/1 – Proiect de urbanism - 11cr - conf.dr.arh. Claudiu Runceanu
11. UT-91 Tehnica proiectării de urbanism DS - 2C 28 - 2 conf.dr.arh Claudiu Runceanu examen
12. UT-58 Proiectare de urbanism (2) - Morfologie și TPU DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh Simona Butnariu proiect
13. UP-99 Activități practice DS - 2L 28 - 2 asist.dr.urb Ana Opriș lucrări parcurs
14. UP-175 Schiță (2.2) DS - - - - 1 lect.dr.arh Simona Butnariu proiect
Modul 4/2 – Tehnologia arhitecturii și a peisajului - 14cr - conf.dr.arh. Angelica Stan
15. UP-30 Botanică și dendrologie DC - 2C 28 - 2 asist.dr.urb.peis Sorina Rusu lucrări parcurs
16. UP-31 Mijloace tehnice de plantare și întreținere DC - 1C+1L 28 - 3 asist.dr.urb Ana Opriș lucrări parcurs
17. UT-72 Proiectare asistată de calculator DF - 1C+1L 28 - 2 lect.dr.arh. Andrei Mitrea lucrări parcurs
18. UP-165 Proiectare de arhitectură (4) DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
19. UP-166 Proiect de verificare (2) DS - - - - 1 lect.dr.arh Radu Canciovici proiect
Modul 4/3 – Evaluare în urbanism - 6cr - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
20. UT-17 Economie urbană și evaluare DF - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.arh Monica Rădulescu lucrări parcurs
21. UP-61 Elemente de teorie urbanistică (2) DF - 1C 14 - 2 prof.dr.arh Tiberiu Florescu examen + lucrări parcurs
22. CP-22 Limbi străine (3) DC 2S - 28 1 - conf.dr. Luminița Petrulian examen
23. CP-23 Limbi străine (4) DC - 2S 28 - 1 conf.dr. Luminița Petrulian examen
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 27 756 30 30  
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/