Urbanism și Administrarea Teritoriului (Sibiu)

Studii de licență, 3 ani, 180 de credite ECTS

Graficele activităților didactice

Susținere licență – iulie 2021

Centralizator note licenta FU 2021.pdf

Decizie comisie PPU, UAT si contestatii.pdf

Ce înseamnă licența în urbanism și administrație

În 2050, 80% din populația lumii va locui în orașe. Orașele sunt în tranziție, confruntându-se cu probleme majore în încercarea lor de a crea și de a se menține viabile din punct de vedere economic, durabil și să fie atractive. Aceste aspecte se referă la administrarea planificării și proiectării urbane și a mobilității, dar și la schimbările climatice și la energie. Cum pot orașele să își gestioneze procesele de schimbare și cum ar trebui să se adapteze în consecință? Pe scurt: cum să administrăm un oraș al viitorului?

Orașele sunt într-o continuă schimbare. Aceste schimbări constante reprezintă o serie de provocări, provocări care necesită o abordare diferită, adaptabilă. În timpul studiilor, studenții înscriși la programul „Urbanism și administrație publică” (UAT Sibiu) vor învăța cum orașele se pot adapta atât prin configurarea administrativă (organizațională) cât și prin politici spațiale la aceste provocări (schimbări demografice, economice, climatice sau energetice).

Rolul urbanistului în administrație

Ce face un urbanist? Rolul urbanistului poate varia într-o oarecare măsură, dar obiectivul general este acela de a ajuta orașele să devină comunități funcționale și înfloritoare să ofere un loc plăcut pentru a trăi și a lucra. Sună ușor, nu? Instituționalizarea planificării urbane se bazează în egală măsură pe buni profesioniști ai domeniului aflați în structuri profesionale atât private cât și publice. Locuirea, regenerarea urbană, dezvoltarea economică, schimbările climatice sau problemele complexe ale migrației sunt câteva dintre aspectele ce fac obiectul politicilor de planificare spațială pe care le abordează programele academice ale Facultății de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București.

Prin programul de la Sibiu, singurul din țară de acest fel, Facultatea de Urbanism are ca obiectiv principal pregătirea specialiștilor, care prin cunoaștere, integritate, profesionalism și dedicare pot să contribuie la optimizarea managementului administrației publice, prin fundamentarea deciziei în domeniul dezvoltării (urbane, rurale, teritoriale), în concordanță cu cerințele locale, regionale, naționale și europene.

De asemenea, un rol important pe care urbanistul îl are în administrația publică este acela de a se implica activ în implementarea principiilor bunei ”guvernanțe” locale, axate respectiv: participarea, statul de drept, transparența, capacitatea de reacție, orientarea spre consens, echitatea, eficacitatea și eficiența, responsabilitatea și viziunea strategică.

Avantajele urmării unei programului de la Sibiu și posibilitățile de specializare după licență

Desfășurat ca program de licență de 3 ani (diplomă de licențiat în urbanism), acesta oferă imediat după absolvire posibilitatea de angajare în cadrul administrației publice locale sau centrale în calitate de urbanist licențiat, ca principală opțiune în carieră, fără a exclude însă oricare din celelalte opțiuni posibile.

Completarea studiilor de 3 ani de la Sibiu și obținerea titlului de urbanist în urma absolvirii programului de licență Proiectare și Planificare Urbană (PPU) din cadrul Facultății de Urbanism, la București (absolvirea cu media peste 8.00 a programului de la Sibiu asigură pentru cei care doresc să continue studiile în cadrul Facultății de Urbanism înscrierea automată în cadrul programului de la București) oferă posibilitatea înscrierii ca stagiar în Registrul Urbaniștilor din România (R.U.R.) și ulterior a obținerii dreptului de semnătură, conform regulamentului R.U.R. (https://rur.ro/temei-legal).

Prin completarea studiilor urbanistul din administrația publică (locală sau centrală) va avea atribuții precum:

  • gestionarea problemelor referitoare la amenajarea teritoriului, urbanism, mobilitate urbană și arhitectură, lucrări publice, construcții, gestiunea și dezvoltarea pieței imobiliar-edilitare;
  • conducerea structurilor de specialitate (județene sau locale – municipii, orașe, comune) și coordonarea a activităților privind disciplina și calitatea în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului, autorizarea execuției lucrărilor de construcții și avizarea documentațiilor tehnico-economice, în urma atestării de către R.U.R., conform legii.

Pentru a înțelege provocările acestor responsabilități, pe parcursul ciclului de licență de la Sibiu, se asigură, în fiecare an efectuarea stagiului de practică în cadrul administrației publice locale sau centrale, acest lucru reprezentând un avantaj important în dezvoltarea unei cariere în domeniu.

Absolvirea programului de la București (în completarea celui de la Sibiu) permite urmarea unui master în domeniul urbanismului sau în domenii conexe acestuia: geografie urbană, economie, sociologie, drept, management instituțional și altele. În domeniul urbanism, oferta de programe de master a Facultății de Urbanism (F.U.) de la București include masterele de Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională, Proiectare Urbană, Mobilitate Urbană, Management Urban pentru Orașe Competitive, Peisaj și Teritoriu. Titlul de master în urbanism oferă posibilitatea extinderii dreptului de semnătura obținut ca urbanist, conform regulamentului R.U.R. și accederea într-un post de conducere din cadrul administrație publice (locale sau centrale).

Oportunități de carieră

Licențiatul în urbanism și administrarea teritoriului va fi candidatul perfect pentru ocuparea posturilor de execuție din cadrul serviciului urbanism al administrației publice locale și a posturilor de conducere, respectiv a funcțiilor de șef serviciu urbanism sau arhitect-șef (îndeplinind cumulativ cele două criterii: absolvirea cursurilor de lungă durată ale Facultății de Urbanism și atestarea din partea Registrului Urbaniștilor din România).

Totodată, licențiații vor putea urma cariere în cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională, a birourilor specializate în gestionarea fondurilor europene, în birouri de consultanță, de management al proiectelor europene sau în orice alte agenții, birouri sau organizații care urmăresc realizarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de urbanism și a politicilor urbane de dezvoltare.

Proiecte ale studenților

Proiecte UAT Sibiu.pdf