UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Urbanism și Administrarea Teritoriului (Sibiu)

Studii de licență, 3 ani, 180 de credite ECTS

Regulament sustinere Licenta UAT.pdf

Graficele activităților didactice

Ce înseamnă licența în urbanism și administrație

Secția de Urbanism și Administrarea Teritoriului de la Sibiu, singurul program din țară acreditat în acest domeniu de licență, a fost special creată pentru a răspunde nevoilor actuale ale societății contemporane aflată într-o permanentă dezvoltare si schimbare.

Prin absolvirea acestui program, viitorii profesioniști vor fi pregătiți pentru a conduce si a se integra în colective pluridisciplinare capabile a soluționa probleme specifice din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului la nivelul administrației locale (primării și consilii județene) sau centrale (ministere sau organizații guvernamentale).

Activitatile din cadrul acestui program sunt concepute pentru a răspunde dinamicii și complexității situațiilor cu care se vor confrunta viitorii profesioniști în practică după finalizarea studiilor. Astfel, studenții vor urma o formare profesională care se va concretiza în cursuri și ateliere de specialitate, oferindu-le o intelegere integrată a activităților de intocmire, avizare si implementare a studiilor specifice, documentelor si documentațiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, în concordanță cu legislația nationala și europeană.

Rolul urbanistului în administrație

Domeniul urbanismului și amenajării teritoriului este unul de o importanță deosebită în cadrul administrației publice, prin prisma unor elemente specifice pentru definirea, urmărirea și apărarea interesului public și a dezvoltării durabile și sustenabile a comunității.

Ca urmare, rolul profesionistului urbanist în administrația publică este acela de expert și decident în cadrul triadei politic-profesie-comunitate. Urbanistul are un rol definitoriu în organizarea și funcționarea administrației publice, având responsabilități în arii precum: gestiunea dreptului de proprietate și interesul public, organizarea administrativ-teritorială, competențele administratiei privind documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, politicile publice integrate și sectoriale, compartimentul arhitectului șef și șef serviciu urbanism, redactarea rapoartelor pentru avizarea documentațiilor și evaluarea comparativă a acestora, justificarea oportunității unor intervenții urbane, lucrul cu și în folosul comunității și comunicarea intra și extra instituțională.

Avantajele urmării unei astfel de pregătiri universitare și posibilitățile de specializare după licență

Desfășurat ca program de licență de 3 ani (diplomă de licențiat în urbanism), acesta oferă imediat după absolvire posibilitatea de angajare in cadrul administratiei publice locale sau centrale în calitate de urbanist licențiat.

Pe parcursul ciclului de licență de la Sibiu se asigură in fiecare an efectuarea stagiului de practică în cadrul administrației publice locale sau centrale, acest lucru reprezentând un avantaj important în dezvoltarea unei cariere în domeniu.

În cadrul Facultății de Urbanism, completarea studiilor de licență de 3 ani prin continuarea studiilor de licență cu cele de master se poate face urmând programul de master Urbanism și Politici Publice, program acreditat în 2012 și care se desfășoară acum la București, dar care din 2016, odată cu prima generație de absolvenți de licență a programului Urbanism și Administrarea Teritoriului, își va începe desfășurarea la Sibiu.

O a doua oportunitate o reprezintă urmarea unui master în domenii conexe urbanismului - geografie urbană, economie, sociologie, drept, management instituțional și altele.

O a treia oportunitate o reprezintă completarea studiilor de 3 ani de la Sibiu și obținerea titlului de Urbanist, prin absolvirea programului de licență Proiectare și Planificare Urbană din cadrul Facultății de Urbanism, la București. Absolvirea cu media peste 8.00 a programului de la Sibiu asigură pentru cei care doresc să continue studiile în cadrul FU înscrierea automată în cadrul programului de la București. Titlul de Urbanist oferă posibilitatea înscrierii în Registrul Urbanistilor din România (RUR) și obținerea dreptului de semnătură, conform regulamentului RUR.

O a patra oportunitate este cea dată de absolvire a programului de la București și obținerea titlului de urbanist, este de a urma un program de master la București. Oferta de programe de master a Facultății de Urbanism (FU) la București include masterele de Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională, Proiectare Urbană, Mobilitate Urbană, Management Urban pentru Orașe Competitive, Peisaj și Teritoriu. Titlul de master în urbanism oferă posibilitatea extinderii dreptului de semnătura obținut ca urbanist, conform regulamentului RUR.

Oportunități de carieră

Licențiatul în urbanism și administrarea teritoriului va fi candidatul perfect pentru ocuparea pozitiilor din cadrul serviciului urbanism al administrației publice locale, a funcțiilor de șef serviciu urbanism sau arhitect șef.

Prin secția de la Sibiu, singura din țară care pregătește astfel de specialiști, Școala de urbanism dorește să pregătească generații de specialisti care să marcheze prin cunoastere, integritate, profesionalism și dedicare, schimbări esențiale în buna funcționare a administrațiilor publice in domeniul dezvoltarii urbane, în concordanță cu cerintele locale, regionale, naționale și europene.

Totodată, licențiații vor putea urma cariere în cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională, a birourilor specializate în gestionarea fondurilor europene, în birouri de consultanță, de management al proiectelor europene sau in orice agentii, birouri sau organizatii care urmaresc realizarea, implementarea si monitorizarea proiectelor de urbanism si a politicilor urbane de dezvoltare.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/