Plan de învățământ
Amenajarea și Planificarea Peisajului, anul 4, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 4 ani

Grafic activități:
P4 grafic 2023-2024.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 7/1 – Structură urbană și teritoriu - 12cr - conf.dr.arh. Florin Mureșanu
1. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 2 - conf.dr.urb. Andreea Necșulescu examen + lucrări parcurs
2. UP-7 Compoziție urbană DF 2C+1S - 42 3 - asist.dr.urb. Radu Pătrașcu, conf.dr.urb. Andreea Necșulescu examen + lucrări parcurs
3. UT / UP-83 Morfologia teritoriului DF 1C - 14 2 - conf.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
4. UT-64 Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG) DS 4P - 56 5 - conf.dr.arh. Simona Munteanu proiect
Modul 7/2 – Amenajarea teritoriului - 5cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
5. UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului DS 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu examen + lucrări parcurs
6. UT-118 Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu DS 2P - 28 3 - lect.dr.arh. Liviu Veluda proiect
Modul 7/3 – Peisajul urban/rural - 13cr - prof.dr.arh. Angelica Stan
7. UP-78 Abordarea psihologică a spațiului urban DC 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Mariana Eftenie examen
8. UT-75 Cercetare și proiectare în urbanism (2) DS 1L - 14 2 - asist.dr.urb. Laura Tucan colocviu
9. UP-153 Peisaj rural DS 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu
10. UP-85 Parcul urban DS 1C+4P - 70 6 - prof.dr.arh. Angelica Stan, asist.dr.urb. Raluca Duică proiect
11. UP-88 Studiu de program peisagistic DS 1C - 14 1 - conf.dr.arh. Cristina Enache lucrări parcurs
Modul opțional 8/1.1 – Cadru instituțional și instrumente în urbanism - 16cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
12. UT-65 Administrație publică și management DS - 2C 28 - 3 conf.dr.arh Simona Munteanu examen + lucrări parcurs
13. UT-66 Metodologii de proiectare în urbanism DS - 2C 28 - 3 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
14. UP-89 Practică profesională DS - 14L 196 - 10 lect.dr.urb. Sebastian Guță colocviu
Modul opțional 8/1.2 - Cadru instituțional și instrumente în peisaj - 16cr - conf.dr.urb. Andreea Necșulescu
15. UP-185 Managementul peisajului DS - 2C 28 - 3 conf.dr.urb. Andreea Necșulescu examen
16. UP-186 Metodologii de proiectarea peisajului DS - 2C 28 - 3 conf.dr.arh. Cristina Enache proiect
17. UP-89 Practică profesională DS - 14L 196 - 10 lect.dr.urb. Sebastian Guță colocviu
Modul 8/2 – Proiectare de urbanism în sinteză - 14cr - prof.dr.arh. Angelica Stan
18. UP-94 Fundamentare Licență DS - 5P 70 - 7 prof.dr.arh. Angelica Stan proiect
19. UP-128 Cercetare Îndrumată - Proiect de Licență DS - 4P 56 - 7 prof.dr.arh. Angelica Stan proiect
Total ore obligatorii / credite 25 27 728 30 30
20.   Examen de licență (probă teoretică + proiect de licență) - 10

Modulele Modul opțional 8/1.1 – Cadru instituțional și instrumente în urbanism și Modul opțional 8/1.2 - Cadru instituțional și instrumente în peisaj sunt la alegere.

Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare