UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul IV (sem. 7 și 8)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 7/1 – Structură urbană și teritoriu - 7cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
1. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Alexandru M. Sandu examen + lucrări parcurs
2. UP-7 Compoziție urbană DF 2C+1S - 42 3 - prof.dr.arh. Alexandru M. Sandu examen + lucrări parcurs
3. UP-83 Morfologia teritoriului DF 1C - 14 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
Modul 7/2 – Dimensiunea socio-economică a spațiului urban - 4cr - prof.dr.arh. Mariana Eftenie
4. IT-16 Estetica DC 1C - 14 2 - lect.dr.filosof. Ștefan Vianu lucrări parcurs
5. UP-78 Abordarea psihologică a spațiului urban DC 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Mariana Eftenie examen + lucrări parcurs
Modul 7/3 – Amenajarea teritoriului - 9cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
6. UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu examen + lucrări parcurs
7. UT-118 Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu DS 2P - 28 2 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu proiect
8. UT-64 Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG) DS 4P - 56 3 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu proiect
9. UT-75 Cercetare și proiectare în urbanism (2) DS 1P - 14 2 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu colocviu
Modul 7/4 – Peisajul urban/rural - 10cr - conf.dr.arh. Angelica Stan
10. UP-153 Peisaj rural DF 2C - 28 2 - lect.dr.arh Mihaela Hărmănescu
11. UP-85 Parcul urban DF 1C+4P - 70 6 - conf.dr.arh Angelica Stan
12. UP-88 Studiu de program peisagistic DS 1C+1L - 28 2 - conf.dr.arh Cristina Enache lucrări parcurs
Modul 8/1 – Cadru instituțional și instrumente - 6cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
13. UT-65 Administrație publică și management DS - 2C 28 - 3 conf.dr.arh Liviu Ianăși examen + lucrări parcurs
14. UT-66 Metodologii de proiectare în urbanism DS - 2C 28 - 3 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
Modul 8/2 – Proiectare de urbanism în sinteză - 24cr - conf.dr.urb. Andreea Popa
15. UP-89 Practică profesională DS - 14L 196 - 10 asist.dr.urb Sebastian Guță colocviu
16. UP-94 Fundamentare Licență DS - 5P 70 - 7 conf.dr.urb Andreea Popa proiect
17. UP-128 Cercetare Îndrumată - Proiect de Licență DS - 4P 56 - 7 conf.dr.urb Andreea Popa proiect
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 27 756 30 30  
18.   Examen de licență (probă teoretică + proiect de licență) - 10  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/