Plan de învățământ
Amenajarea și Planificarea Peisajului anul 4, 2021-2022

licență / 4 ani

Coordonator de an: lect.dr.urb. Sebastian Guță

Grafic activități:
P4 gafic 2021-2022_S. Guta.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 7/1 – Structură urbană și teritoriu - 7cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
1. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 2 - depart. PUP examen + lucrări parcurs
2. UP-7 Compoziție urbană DF 2C+1S - 42 3 - depart. PUP examen + lucrări parcurs
3. UP-83 Morfologia teritoriului DF 1C - 14 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
Modul 7/2 – Dimensiunea socio-economică a spațiului urban - 2cr - prof.dr.arh. Mariana Eftenie
4. UP-78 Abordarea psihologică a spațiului urban DC 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Mariana Eftenie examen + lucrări parcurs
Modul 7/3 – Amenajarea teritoriului - 12cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
5. UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu examen + lucrări parcurs
6. UT-118 Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu DS 2P - 28 3 - lect.dr.arh. Liviu Veluda proiect
7. UT-64 Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG) DS 4P - 56 5 - conf.dr.arh. Simona Munteanu proiect
8. UT-75 Cercetare și proiectare în urbanism (2) DS 1L - 14 2 - lect.dr.arh. Vera Marin colocviu
Modul 7/4 – Peisajul urban/rural - 9cr - conf.dr.arh. Angelica Stan
9. UP-153 Peisaj rural DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh Mihaela Hărmănescu
10. UP-85 Parcul urban DF 1C+4P - 70 6 - prof.dr.arh. Angelica Stan
11. UP-88 Studiu de program peisagistic DS 1C - 14 1 - conf.dr.arh Cristina Enache lucrări parcurs
Modul 8/1 – Cadru instituțional și instrumente - 6cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
12. UT-65 Administrație publică și management DS - 2C 28 - 3 conf.dr.arh Simona Munteanu examen + lucrări parcurs
13. UT-66 Metodologii de proiectare în urbanism DS - 2C 28 - 3 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
Modul 8/2 – Proiectare de urbanism în sinteză - 24cr - conf.dr.arh. Angelica Stan
14. UP-89 Practică profesională DS - 14L 196 - 10 lect.dr.urb Sebastian Guță colocviu
15. UP-94 Fundamentare Licență DS - 5P 70 - 7 prof.dr.arh. Angelica Stan proiect
16. UP-128 Cercetare Îndrumată - Proiect de Licență DS - 4P 56 - 7 prof.dr.arh. Angelica Stan proiect
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 25 27 728 30 30  
17.   Examen de licență (probă teoretică + proiect de licență) - 10  
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare