SFA-79 Geometrie descriptivă

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Studiul Formei și Ambient
Titular:
lect.dr.arh. Valeria Potenchi
Colectiv:
lect. dr. arh. Ioana Avram
Obiective:
Implementarea informațiilor specifice și a deprinderilor practice aplicative înlesnite de aceste informații în activitatea specialistului, atât în faza de studiu și creație, cât și în faza de întocmire a documentației desenate de prezentare și/sau de execuție.
Conținut:
Titlul cursurilor 1 Tipuri de reprezentări în arhitectură și urbanism. Sisteme de proiecție, transformări geometrice. 2 Elemente de geometrie descriptivă – puncte, drepte și planuri. 3 Geometria acoperișurilor în 4 ape cu pante egale. 4 Schimbarea de plan de proiecție. 5 Trasarea umbrelor în axonometrie. 6 Trasarea umbrelor în dublă proiecție ortogonală. 7 Poliedrele regulate și semiregulate – reprezentare, vizibilitate, secțiuni plane. Titlurile temelor practice 1 Reprezentarea punctului și a dreptei în axonometrie și epură. 2 Drepte și planuri. Condiția ca o dreaptă să aparțină unui plan. 3 Rezolvarea acoperișurilor în 4 ape cu pante egale. 4 Rezolvarea acoperișurilor în 4 ape cu pante egale. Test 1 5 Schimbarea de plan de proiecție. 6 Umbre în axonometria ortogonală izometrică. 7 Umbre în dublă proiecție ortogonală.
Metoda de predare:
Prelegeri, exemplificări la calculator, studiu pe reprezentări tridimensionale, lucrări practice la planșetă cu îndrumare.
Mod de evaluare:
Nota finală se va calcula astfel: Medie finală = 40%Medie seminarii + 60% Medie examen, cu condiția ca media examen să fie cel puțin 5. Medie seminarii = Media celor mai bune 5 note obținute la lucrările practice Medie examen = (Test 1+Test 2)/2 test 1: rezolvarea acoperișurilor în 4 ape cu pante egale test 2: umbre în axonometrie Mai multe informații privind organizarea examenului se pot obține pe adresa de e-mail: gd.urbanism@gmail.com 
Bibliografie minimală:
Mircea Enache și Iulius Ionescu - Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed.D.P., 1982 Gh. Marinescu – Geometrie descriptivă, Ed.D.P., 1997 Doina Niculae – Noțiuni de G.D. în reprezentările de arhitectură, Ed.U.I.M., 2004 Aurelian Tănăsescu – Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Ed.D.P., 1975