UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2019-2020, anul III (sem. 5 și 6)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP3-15 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (3.1) DS 4P - 56 4 - Melania Dulămea
2. BP3-13 Schiță (3.1) DS - - 18 1 - Melania Dulămea
3. CP-171 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Studiu de zonă
Obs: săptămâna 1 - săptămâna 4 (4 săptămâni)
- 1C+7P - 32 2 - Liliana Cazacu
4. CP-172 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Variante arhitecturale
Obs: săptămâna 5 - săptămâna 8 (4 săptămâni)
- 1C+7P - 32 2 - Liliana Cazacu
5. CP-173 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Detaliere soluție
Obs: săptămâna 9 - săptămâna 14 (6 săptămâni)
- 1C+7P - 48 5 - Liliana Cazacu
6. CP-424 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă
Obs: săptămâna 1 - săptămâna 3 (3 săptămâni)
- - 1C+13P 42 - 3 Liliana Cazacu
7. CP-425 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de fundamentare / variante arhitecturale
Obs: săptămâna 4 - săptămâna 6 (3 săptămâni)
- - 1C+13P 42 - 3 Liliana Cazacu
8. CP-426 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă / intervenție conservare-restaurare
Obs: săptămâna 7 - săptămâna 14 (8 săptămâni)
- - 1C+13P 112 - 7 Liliana Cazacu
9. CP-48 Schiță (3.2)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare). Schița beneficiază de două posibilități de refacere
DS - - 18 - 1 Liliana Cazacu
10. CP-18 Documentație economică DC - 1C 14 - 2 Ioana Urdea
11. IT-44 Arhitectura tradițională în România DF 1C+1L - 28 2 - Petru Mortu
12. CP-19 Reabilitarea monumentelor istorice DTD 2C - 28 2 - Irina Iamandescu
13. CP-44 Analiza multicriterială a țesutului urban DC 1C+1L - 28 2 - Valeriu E. Drăgan
14. CP-27 Analiză cartografică operațională DS 2C - 28 2 - Valeriu E. Drăgan
15. IT-36 Arhitectura modernă în România – elemente de morfologie DF - 2C 28 - 2 Irina Tulbure
16. CP-36 Evidența patrimoniului DTD - 1C+1L 28 - 2 Adrian Crăciunescu
17. CP-37 Legislație DC - 1C+1L 28 - 2 Adrian Crăciunescu
18. CP-38 Istoria și teoria conservării DS 2C - 28 2 - Sergiu Nistor
19. ST-11 Instalații - echipare DTD 1C+1L - 28 2 - Ana Maria Biro
20. ST-97 Patologie și tratament DTD - 2C 28 - 2 Liviu Gligor
21. ST-32 Restaurare arhitecturală DTD 2C - 28 2 - Liviu Gligor
22. CP-40 Disertație - studiu istoric DTD 1C+1L - 28 2 - Ion Gabriel Panasiu
23. CP-41 Studiul de fundamentare și conceptul de intervenție DTD - 1C+3L 56 - 3 Valeriu E. Drăgan
24. CP-43 Practică profesională DTD - 3L 42 - 3 Irina Iamandescu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 30 848 30 30  
25.   Examen de licență (probă teoretică + susținere proiect) - 10
Simboluri departamente
BP3Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/