Plan de învățământ
Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU, anul 3, 2023-2024

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. CP-171 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Studiu de zonă
Obs: Săpt. 1 - Săpt. 4 (4 săpt.)
DS 9P - 36 2 - Liliana Cazacu
2. CP-172 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Variante arhitecturale
Obs: Săpt. 5 - Săpt. 8 (4 săpt.)
DS 9P - 36 2 - Liliana Cazacu
3. CP-173 Proiect de integrare în sit protejat (2) – Detaliere soluție
Obs: Săpt. 9 - Săpt. 14 (6 săpt.)
DS 9P - 54 6 - Liliana Cazacu
4. CP-47 Schiță (3.1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 18 1 - Liliana Cazacu
5. CP-424 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă
Obs: Săpt. 1 - Săpt. 3 (3 săpt.)
DS - 12P 36 - 2 Liliana Cazacu, Cristina Constantin
6. CP-425 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de fundamentare / variante arhitecturale
Obs: Săpt. 4 - Săpt. 6 (3 săpt.)
DS - 12P 36 - 2 Liliana Cazacu, Cristina Constantin
7. CP-426 Proiect de finalizare a studiilor – studiu de zonă / intervenție conservare-restaurare
Obs: Săpt. 7 - Săpt. 14 (8 săpt.)
DS - 12P 96 - 6 Liliana Cazacu, Cristina Constantin
8. CP-48 Schiță (3.2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare).
DS - - 18 - 1 Liliana Cazacu
9. ST-65 Introducere în restaurarea structurilor (2) DD 2C - 28 2 - Vlad Petrescu
10. ST-111 Detaliere de arhitectură (1) DD 2C+1L - 42 3 - Zina Macri
11. ST-109 Instalații - echipare DD 1C+1L - 28 2 - Ana Maria Biro
12. CP-27 Analiză cartografică operațională DS 2C - 28 2 - Liliana Cazacu
13. IT-44 Arhitectura medievală și premodernă în România DF 2C - 28 2 - Petru Mortu
14. IT-11 Teorii moderne și contemporane de arhitectură (1) DF 2C - 28 2 - Ilinca Păun Constantinescu
15. CP-19 Reabilitarea monumentelor istorice DD 2C - 28 2 - Ioana Irina Iamandescu
16. CP-38 Istoria și teoria conservării DS 2C - 28 2 - Gabriel Panasiu
17. ST-32 Restaurare arhitecturală DD 2C - 28 2 - Liviu Gligor
18. CP-40 Disertație - studiu istoric DD - 1C+1L 28 - 2 Gabriel Panasiu
19. ST-112 Detaliere de arhitectură (2) DD - 2C+1L 42 - 3 Oana Mihăescu
20. ST-85 Introducere în fizica construcțiilor DD - 2C 28 - 3 Adrian Vidrașcu
21. IT-12 Arhitectură modernă și contemporană în România DF - 2C 28 - 2 Irina Popescu-Calotă
22. CP-36 Evidența patrimoniului DD - 1C+1L 28 - 2 Ioana Irina Iamandescu
23. CP-37 Legislație. Noțiuni de etică și integritate academică DC - 2C 28 - 2 Adrian Crăciunescu
24. ST-97 Patologie și tratament DD - 2C 28 - 2 Liviu Gligor
25. CP-43 Practică profesională DD - 2L 28 - 3 Ioana Irina Iamandescu
Total ore obligatorii / credite 28 29 834 30 30
26.   Examen de licență (probă teoretică + susținere proiect) - 10
Simboluri departamente
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare