Conservare și Restaurare de Arhitectură

Studii de licență, 3 ani, 180 de credite ECTS

Informații utile & noutăți : https://www.facebook.com/Arhitectura.Sibiu

Pagina atelierului & expoziție online: https://www.facebook.com/UAUIMsibiu

În cadrul Facultății de Arhitectura UAUIM funcționează din 2007 ciclul de studii de licență în specializarea "Conservare și Restaurare de Arhitectură". Programul de studii asigură pregătirea generală de arhitectură la nivelul ciclului de licență, cu aplecare particulară asupra patrimoniului construit, ca depozitar de valori culturale validate și resurse reutilizabile.

Activitatea de predare-îndrumare este asigurată de cadre didactice titulare din UAUIM, precum și de cadre didactice asociate din Sibiu; totodată activitatea integrează practică de restaurare, activități de tip workshop și proiecte design & build precum și colaborări constante cu școli de profil similar, precum și cu diverse instituții din domeniul conservării și restaurării de arhitectură, din țară și străinătate. Studenții ciclului de licență din Sibiu pot beneficia de perioade de studii în universități din străinătate prin programul de mobilități Erasmus.

Diploma acordată după finalizarea studiilor atestă dobândirea unor cunoștințe, competențe și abilități de bază, cu accentuat caracter pragmatic, în domeniul arhitecturii în general și în domeniul conservării și restaurării de arhitectură în particular, ceea ce oferă absolvenților o gamă largă de opțiuni. Absolvenții acestui ciclu de studii pot lucra în birouri de arhitectură, în administrația locală și centrală, în execuție etc., cu avantajul unei mai bune cunoașteri a problematicii patrimoniului arhitectural, sau își pot continua studiile urmând un ciclu de masterat în cadrul unor universități din țară și străinătate.

Programul de studii este acreditat de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior). În fiecare vară lucrările studenților UAUIM Sibiu sunt expuse în cadrul unui eveniment de amploare ce are loc în spațiile de expunere ale Primăriei Sibiu și outdoor în Piața Mare. Participarea, în ultimii trei ani, la Concursul Anual al Studenților Arhitecți C|A|S|A, ce reunește facultăți de arhitectură din întreaga țară, a adus numeroase nominalizări și premii pentru studenții arhitecți de la Sibiu.

Planuri de invatamant

Clasamente, refaceri

Vezi anunț Înscriere anii 2-6, an universitar 2023-2024, Facultatea de Arhitectură

Exmatriculări

Vezi anunț Facultatea de Arhitectură – situație exmatriculări la finalul anului universitar 2022-2023

Repartizare locuri subvenționate

Vezi anunț Repartizarea locurilor subventionate la Facultatea de Arhitectură în anul universitar 2023-2024

Centralizatoare medii

Contact

Contact: str. Dealului nr.6, 550010, Sibiu
Secretariat: tel./fax. 0269222215, tel. 0744622857