UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Conservare și Restaurare de Arhitectură

Studii de licență, 3 ani, 180 de credite ECTS

In cadrul Facultății de Arhitectura UAUIM funcționează din 2007 ciclul de studii de licență în specializarea "Conservare și Restaurare de Arhitectură".

Programul de studii asigură pregătirea generală de arhitectură la nivelul ciclului de licență, cu aplecare particulară asupra patrimoniului construit, ca depozitar de valori culturale validate și resurse reutilizabile.

Activitatea de predare-îndrumare este asigurată de cadre didactice titulare din UAUIM, precum șI de cadre didactice asociate din Sibiu; totodată activitatea integrează colaborări constante cu școli de profil similar, precum și cu diverse instituții din domeniul conservării si restaurării de arhitectură, din țară și străinătate.

Studenții ciclului de licență din Sibiu pot beneficia de perioade de studii în universități din străinătate prin programul de mobilități Erasmus, în aceleași condiții ca și ceilalți studenți ai UAUIM.

Diploma acordată după finalizarea studiilor atestă dobândirea unor cunoștințe, competențe și abilități de bază, cu accentuat caracter pragmatic, în domeniul arhitecturii în general și în domeniul conservării si restaurării de arhitectură în particular, ceea ce oferă absolvenților o gamă largă de opțiuni. Absolvenții acestui ciclu de studii pot lucra în birouri de arhitectură, în administrația locală și centrală, în execuție etc., cu avantajul unei mai bune cunoașteri a problematicii patrimoniului arhitectural. Absolvenții ciclului de licență își pot continua studiile urmând un ciclu de masterat în cadrul unor universități din țară și străinătate.

Începând cu promoţia 2017, absolvenții cu diplomă de licență ai programului de studii Conservare și Restaurare de Arhitectură din Sibiu, vor fi admiși, la cerere și fără examen, la Facultatea de Arhitectură din București, în anul III de studii, urmând să susțină examenele aferente diferențelor stabilite de către Comisia de Echivalare.

Planuri de invatamant

Contracte de studiu

Anexa contract studiu acord masuri securitate.pdf

Contact

Contact: str. Dealului nr.6, 550010, Sibiu
Secretariat: tel./fax. 0269/222215

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/