UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP2-15 Proiectare de arhitectură (2.1) DS 10P - 50 4 - Melania Dulămea
2. BP2-16 Proiectare de arhitectură (2.2) DS 10P - 90 7 - Melania Dulămea
3. BP2-7 Schiță (2.1)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare). Schița beneficiază de două posibilități de refacere
DS - - 18 1 - Melania Dulămea
4. CP-114 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Studiu de zonă
Obs: săptămâna 1 - săptămâna 3 (3 săptămâni)
- - 1C+7P 24 - 3 Kázmér Kovács, Liviu Gligor
5. CP-115 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Variante arhitecturale
Obs: săptămâna 4 - săptămâna 7 (3 săptămâni)
- - 1C+7P 24 - 3 Kázmér Kovács, Liviu Gligor
6. CP-116 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Detaliere soluție
Obs: săptămâna 9 - săptămâna 14 (8 săptămâni)
- - 1C+7P 64 - 4 Kázmér Kovács, Liviu Gligor
7. BP2-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.4) DC - 7P 98 - 7 Melania Dulămea
8. BP2-9 Schiță (2.2) DS - - 18 - 1 Melania Dulămea
9. SFA-103 Studiul formei (3) DS - 2L 28 - 2 Matei Dumitrescu
10. SFA-93 Modelare 3D DF 3L - 42 2 - Anca Bordean
11. SFA-91 Perspectivă DF 1C+1L - 28 2 - Dan Cincu
12. ST-26 Materiale și procedee constructive (1) DTD 2C+1L - 42 3 - Liviu Gligor
13. ST-27 Materiale și procedee constructive (2) DTD - 2C+1L 42 - 3 Liviu Gligor
14. ST-74 Finisaje (1) DTD 1C+1L - 28 3 - Ana Botez
15. ST-75 Finisaje (2) DTD - 1C+1L 28 - 2 Daniel Nicolae Armenciu
16. ST-64 Noțiuni de proiectare a structurilor de rezistență (1) DTD 2C - 28 2 - Basarab Cheșcă
17. ST-65 Noțiuni de proiectare a structurilor de rezistență (2) DTD - 2C 28 - 2 Vlad Petrescu
18. IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism DF 2C - 28 2 - Hanna Derer
19. CP-15 Noțiuni de urbanism și patrimoniu urban DC - 2C 28 - 2 Irina Popescu-Criveanu
20. CP-29 Arhitectură - locuire - oraș DF 2C - 28 2 - Kázmér Kovács
21. CP-16 Releveu DTD 2C - 28 2 - Petru Mortu
22. ST-29 Activități practice (lucrări de construcții) DTD - 2L 28 - 1 Liviu Gligor
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 28 820 30 30  
Simboluri departamente
BP2Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/