Plan de învățământ
Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU anul 2, 2021-2022

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP2-15 Proiectare de arhitectură (2.1)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS 1L+11P - 72 4 - Melania Dulămea
2. BP2-16 Proiectare de arhitectură (2.2)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS 1L+11P - 96 7 - Melania Dulămea
3. BP2-7 Schiță (2.1)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare). Schița beneficiază de două posibilități de refacere
DS - - 18 1 - Melania Dulămea
4. CP-114 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Studiu de zonă
Obs: săptămâna 1 - săptămâna 5 (5 săptămâni)
- - 1C+11P 60 - 4 Cristina Constantin
5. CP-115 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Variante arhitecturale
Obs: săptămâna 6 - săptămâna 9 (4 săptămâni)
DS - 1C+11P 48 - 3 Cristina Constantin
6. CP-116 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Detaliere soluție
Obs: săptămâna 10 - săptămâna 14 (5 săptămâni)
- - 1C+11P 60 - 4 Cristina Constantin
7. BP2-9 Schiță (2.2) DS - - 18 - 1 Melania Dulămea
8. SFA-103 Studiul formei (3) Modelare 3D DS 2L - 28 3 - Ionuț Nedelcu
9. SFA-8 Studiul formei (4) DS - 2L 28 - 2 Matei Dumitrescu
10. ST-64 Noțiuni de proiectare a structurilor de rezistență (1) DD 2C - 28 3 - Vlad Petrescu
11. ST-26 Materiale și procedee constructive (1) DD 2C+1L - 42 3 - Liviu Gligor
12. ST-27 Materiale și procedee constructive (2) DD - 2C+1L 42 - 3 Liviu Gligor
13. CP-44 Analiza multicriterială a țesutului urban DC 1C+1L - 28 3 - Irina Băldescu
14. IT-25 Arhitectura occidentală în secolul al XIX-lea - 2C - 28 3 - Horia Moldovan
15. IT-6 Limbaj arhitectural (2) DF 2C+1L - 42 3 - Irina Băncescu
16. CP-15 Noțiuni de urbanism și patrimoniu urban DC - 2C 28 - 3 Irina Popescu-Criveanu
17. IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF - 2C 28 - 3 Radu Ponta
18. CP-29 Arhitectură - locuire - oraș DF - 2C 28 - 3 Kázmér Kovács
19. ST-29 Activități practice (lucrări de construcții) DD - 2L 28 - 2 Liviu Gligor
20. CP-16 Releveu DD - 2C 28 - 2 Petru Mortu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 27 778 30 30  
Simboluri departamente
BP2Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare