Plan de învățământ
Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU anul 2, 2020-2021

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP2-15 Proiectare de arhitectură (2.1)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS 10P - 60 4 - Melania Dulămea
2. BP2-16 Proiectare de arhitectură (2.2)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS 10P - 80 7 - Melania Dulămea
3. BP2-7 Schiță (2.1)
Obs: Desfăsurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare). Schița beneficiază de două posibilități de refacere
DS - - 18 1 - Melania Dulămea
4. CP-114 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Studiu de zonă
Obs: săptămâna 1 - săptămâna 3 (3 săptămâni)
- - 1C+7P 24 - 3 Liliana Cazacu
5. CP-115 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Variante arhitecturale
Obs: săptămâna 4 - săptămâna 6 (3 săptămâni)
- - 1C+7P 24 - 3 Liliana Cazacu
6. CP-116 Proiect de integrare în sit protejat (1) – Detaliere soluție
Obs: săptămâna 7 - săptămâna 14 (8 săptămâni)
- - 1C+7P 64 - 4 Liliana Cazacu
7. BP2-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.4) DC - 7P 98 - 7 Melania Dulămea
8. BP2-9 Schiță (2.2) DS - - 18 - 1 Melania Dulămea
9. SFA-103 Studiul formei (3) DS 2L - 28 2 - Matei Dumitrescu
10. SFA-93 Modelare 3D DF 2L - 28 2 - Anca Bordean
11. SFA-91 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Dan Cincu
12. ST-26 Materiale și procedee constructive (1) DD 2C+1L - 42 3 - Liviu Gligor
13. ST-27 Materiale și procedee constructive (2) DD - 2C+1L 42 - 3 Liviu Gligor
14. ST-74 Finisaje (1) DD 2C+1L - 42 3 - Zina Macri
15. ST-75 Finisaje (2) DD - 1C+1L 28 - 2 Daniel Armenciu
16. ST-64 Noțiuni de proiectare a structurilor de rezistență (1) DD 2C - 28 2 - Basarab Cheșcă
17. ST-65 Noțiuni de proiectare a structurilor de rezistență (2) DD - 2C 28 - 2 Vlad Petrescu
18. IT-56 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la Renaștere la Al Doilea Război Mondial DF 2C - 28 2 - Hanna Derer
19. CP-15 Noțiuni de urbanism și patrimoniu urban DC - 2C 28 - 2 Irina Popescu-Criveanu
20. CP-29 Arhitectură - locuire - oraș DF 2C - 28 2 - Kázmér Kovács
21. CP-16 Releveu DD 2C - 28 2 - Petru Mortu
22. ST-29 Activități practice (lucrări de construcții) DD - 2L 28 - 1 Liviu Gligor
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 28 820 30 30  
Simboluri departamente
BP2Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare