Arhitectură

Program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate), 6 ani, 360 de credite ECTS

Prin programul de studii cu durata de 6 ani Facultatea de Arhitectură este continuatoarea directă a învățământului universitar de arhitectură românesc inițiat în 1892.

Configurația actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecți este rezultatul sintezei dintre tradiția istoricei Școli de Arhitectură bucureștene și modernitatea asumată în prezent, în consonanță cu învățământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a învățământului de arhitectură din cadrul UAUIM un rol important l-a avut colaborarea constantă cu școlile europene de arhitectură dar și cu scoli din afara spațiului european, precum și cu organizații profesionale naționale (OAR, UAR) și internaționale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc).

Transformările majore petrecute în societatea românească după 1990, dar și mutațiile importante care au marcat evoluția societății contemporane peste tot în lume în ultimele decenii, au evidențiat necesitatea ca procesul formativ sa ofere răspuns unor noi cerințe, orientându-se către:

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, Art.153(1), întrucât profesia de arhitect este reglementată la nivel european, ciclul 1 și ciclul 2 de studii universitare sunt oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată de 6 ani, diplomele obținute fiind de nivel master.

Diploma de arhitect conferă absolvenților dreptul de a practica profesia în mod liberal, în conformitate cu prevederile Legii Arhitecturii.

Programul de studii "arhitectura 6 ani" este acreditat de ARACIS (Agenția Româna de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

În septembrie 2008 programul de studii "arhitectura 6 ani" oferit de UAUIM a fost evaluat cu succes de către Grupul de coordonare-experți pentru calificările profesionale, din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectura, medicina) a Consiliului Europei; ca urmare, calificarea conferita este recunoscuta la nivel european și permite absolvenților practicarea profesiei în oricare din tarile membre UE, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE, actualizată prin Directiva 2015/55/CE

În cadrul evaluărilor periodice inițiate în 1998, RIBA (Royal Institute of British Architects) a validat de fiecare dată diploma de arhitect conferită de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, ceea ce permite absolvenților exceptarea de la examinările RIBA ”Part One” și ”Part Two” în vederea înscrierii în ARB (Architects Registration Board) pentru practicarea profesiei în Marea Britanie.

Planuri de învățământ

Clasamente, refaceri

Vezi anunț Înscriere anii 2-6, an universitar 2023-2024, Facultatea de Arhitectură

Exmatriculări

Vezi anunț Facultatea de Arhitectură – situație exmatriculări la finalul anului universitar 2022-2023

Repartizare locuri subvenționate

Vezi anunț Repartizarea locurilor subventionate la Facultatea de Arhitectură în anul universitar 2023-2024

Centralizatoare medii

Contact

Str. Academiei 18-20, București
Secretariat Decanat: Cristina Marinescu, telefon 0213077104
Secretariat studenți: Crina Coliban (secretar șef facultate), telefon 0213077133