Plan de învățământ
Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU anul 1, 2021-2022

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-4 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1)
Obs: Săpt. 1 - 4 (4 săptămâni)
DS 1C+9P - 40 3 - Melania Dulămea
2. BP1-5 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)
Obs: Săpt. 5 - 9 (5 săptămâni)
DS 1C+9P - 50 4 - Melania Dulămea
3. BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3)
Obs: Săpt. 10 - 14 (5 săptămâni)
DS 1C+9P - 50 4 - Melania Dulămea
4. BP1-9 Proiect de verificare (1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 1 - Melania Dulămea
5. BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4)
Obs: Săpt. 1 - 6 (6 săptămâni)
DS - 1C+9P 60 - 4 Melania Dulămea
6. BP1-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.5)
Obs: Săpt. 7 - 14 (8 săptămâni)
DS - 1C+9P 80 - 7 Melania Dulămea
7. BP1-13 Proiect de verificare (2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 - 1 Melania Dulămea
8. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 2 - Mihai Bobeș
9. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 2 Mihai Bobeș
10. SFA-105 Grafică 2D DF 2L - 28 2 - Anca Bordean
11. SFA-118 Geometrie descriptivă DF 2C+1L - 42 3 - Dan Cincu
12. ST-25 Istoria tehnicilor de construcție DF 2C - 28 3 - Liviu Gligor
13. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 2C - 28 3 - Radu Ponta
14. IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu DF 2C - 28 3 - Horia Moldovan, Diana Mihnea
15. ST-102 Introducere în tehnologia arhitecturală DS - 3C 42 - 3 Basarab Cheșcă, Alexandra Vișan
16. IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism DF - 2C 28 - 3 Mihaela Criticos
17. IT-60 Limbaj arhitectural DF - 2C 28 - 2 Kázmér Kovács
18. IT-4 Introducere în filosofie DC - 2C 28 - 2 Ștefan Vianu
19. SFA-91 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Dan Cincu
20. CP-1 Limbi străine (1) DC 1S - 14 1 - Oana Frandeș
21. CP-2 Limbi străine (2) DC - 1S 14 - 1 Oana Frandeș
22. CP-3 Educație fizică (1) DC 1S - 14 1 - Dionizie Turcu
23. CP-4 Educație fizică (2) DC - 1S 14 - 1 Dionizie Turcu
24. BP1-6 Activități practice (desen de arhitectură) DF - 2L 28 - 2 Melania Dulămea
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 25 27 748 30 30  
Simboluri departamente
BP1Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare