UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul I (sem. 1 și 2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-4 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1) DS 1C+9P - 30 3 - Mihai Ene
2. BP1-5 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2) DS 1C+9P - 60 4 - Mihai Ene
3. BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3) DS 1C+9P - 50 3 - Mihai Ene
4. BP1-9 Proiect de verificare (1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 2 - Mihai Ene
5. BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4) DS - 1C+9P 60 - 4 Mihai Ene
6. BP1-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.5) DS - 1C+9P 80 - 6 Mihai Ene
7. BP1-13 Proiect de verificare (2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 - 2 Mihai Ene
8. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 3 - Mihai Bobeș
9. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 3 Mihai Bobeș
10. BP1-6 Activități practice (desen de arhitectură) DF 2L - 28 2 - Cristina Constantin
11. BP1-7 Activități practice (documentare de arhitectură) DF - 2L 28 - 2 Cristina Constantin
12. SFA-6 Reprezentări geometrice DF 1C+1L - 28 3 - Dan Cincu
13. SFA-105 Grafică 2D DF 2L - 28 2 - Anca Bordean
14. SFA-5 Geometria formelor arhitecturale DF - 1C+1L 28 - 2 Dan Cincu
15. ST-25 Istoria tehnicilor de construcție DF 1C+1L - 28 3 - Liviu Gligor
16. ST-3 Materiale de construcții DTD - 1C+1S 28 - 2 Ana Botez
17. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 1C+1L - 28 3 - Gabriela Olasz
18. IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu DF - 2C 28 - 3 Horia Radu Moldovan
19. CP-30 Elemente de limbaj arhitectural DF - 2C 28 - 2 Kázmér Kovács
20. IT-4 Introducere în filosofie DC - 2C 28 - 2 Ștefan Vianu
21. CP-1 Limbi străine (1) DC 1S - 14 2 - Oana Frandeș
22. CP-2 Limbi străine (2) DC - 1S 14 - 2 Oana Frandeș
23. CP-3 Educație fizică (1)* DC 1S - 14 - - Constantin Achim
24. CP-4 Educație fizică (2)* DC - 1S 14 - - Constantin Achim
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 26 720 30 30  

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Simboluri departamente
BP1Introducere în Proiectarea de Arhitectură
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/