Plan de învățământ
Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU, anul 1, 2023-2024

licență / 3 ani
Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-21 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1)
Obs: săpt. 1 - săpt. 9 (9 săpt.)
DS 1L+12P - 117 7 - Melania Dulămea
2. BP1-10 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)
Obs: săpt. 10 - săpt 14 (5 săpt.)
DS 1L+12P - 65 4 - Melania Dulămea
3. BP1-9 Proiect de verificare (1)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 1 - Melania Dulămea
4. BP1-12 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.3)
Obs: săpt. 1 - săpt. 6 (6 săpt.)
DS - 1L+12P 78 - 4 Melania Dulămea
5. BP1-14 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.4)
Obs: săpt. 7 - săpt. 14 (8 săpt.)
DS - 1L+12P 104 - 7 Melania Dulămea
6. BP1-13 Proiect de verificare (2)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara orelor contact (activitate fără îndrumare)
DS - - 10 - 1 Melania Dulămea
7. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 2 - Lucian Bobeș
8. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 2 Lucian Bobeș
9. SFA-105 Grafică 2D DF 2L - 28 2 - Ionuț Nedelcu
10. SFA-118 Geometrie descriptivă DF 2C+1L - 42 3 - Dan Cincu
11. ST-25 Istoria tehnicilor de construcție DF 2C - 28 3 - Liviu Gligor
12. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 1C+1S - 28 3 - Liliana Cazacu
13. IT-2 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea și evul mediu DF 2C - 28 3 - Horia Moldovan, Diana Mihnea
14. ST-102 Introducere în tehnologia arhitecturală DD - 3C 42 - 3 Basarab Cheșcă, Alexandra Vișan
15. IT-5 Continuitate și discontinuitate în evoluția istorică a fenomenului arhitectural european (II) – de la renaștere la romantism DF - 2C 28 - 3 Mihaela Criticos
16. IT-60 Limbaj arhitectural (1) DF - 2C 28 - 2 Kázmér Kovács
17. IT-4 Introducere în filosofie DC - 2C 28 - 2 Ștefan Vianu
18. SFA-91 Perspectivă DF - 1C+1L 28 - 2 Dan Cincu
19. CP-1 Limbi străine (1) DC 1S - 14 1 - Luminița Petrulian
20. CP-2 Limbi străine (2) DC - 1S 14 - 1 Luminița Petrulian
21. CP-3 Educație fizică (1) DC 1S - 14 1 - Dionizie Turcu
22. CP-4 Educație fizică (2) DC - 1S 14 - 1 Dionizie Turcu
23. BP1-6 Activități practice (desen de arhitectură)
Obs: Desfășurarea prevăzută în afara celor 14 săptămâni de activitate regulată
DF - 2L 28 - 2 Melania Dulămea
Total ore obligatorii / credite 28 30 832 30 30
Simboluri departamente
BP1Bazele proiectării de arhitectură
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare