Plan de învățământ
Proiectare și Planificare Urbană, anul 1, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 4 ani

Grafic activități:
U1 grafic 2023-2024.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 1/1 – Introducere în urbanism - 10cr - prof.dr.arh. Monica Rădulescu
1. UT-6 Orașul în istorie DF 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Monica Rădulescu examen + lucrări parcurs
2. UT-7 Proiectare și reprezentări în urbanism DS 5P - 70 8 - lect.dr.urb Adrian Cioangher proiect
Modul 1/2 – Teoria și istoria arhitecturii - 10cr - lect.dr.arh. Vera Marin
3. IT-26 Teoria arhitecturii DF 2C - 28 2 - lect.dr.arh. Irina Băncescu examen + lucrări parcurs
4. IT-27 Fenomenul arhitectural până în secolul 20 DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh Petru Mortu examen
5. UT-133 Proiect de arhitectură (1) DS 6P - 84 6 - lect.dr.arh.urb. Eugen Marinescu proiect
Modul 1/3 – Abilități de comunicare și studiu - 8cr - conf.dr.arh. Florin Mureșanu
6. UT-8 Tehnici de comunicare și studiu DC 1C+1L - 28 2 - conf.dr.arh Florin Mureșanu eseu
7. UT-5 Introducere în urbanism DF 1C+1L - 28 2 - Dep. PUDT, asist.dr.urb. Dana Milea examen + lucrări parcurs
8. UT / UP-146 Estetică vizuală DS 1C+1S - 28 2 - lect.dr.urb Liviu Veluda lucrări parcurs
9. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 2 - conf.dr. Luminița Petrulian examen
Modul 2/1 – Dezvoltare urbană sustenabilă - 12cr - lect. dr.urb. Adrian Cioangher
10. UT-10 Elemente de mediu in urbanism (2) DF - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.arh Florin Mureșanu examen + lucrări parcurs
11. UP-24 Cadastru și topografie DD - 1C+1L 28 - 2 prof.dr.ing Gheorghe Badea examen + lucrări parcurs
12. UT-87 Cadrul instituțional al dezvoltării durabile DS - 2C 28 - 2 lect.dr.arh. Vera Marin, asist.dr.urb. Serin Geambazu eseu
13. UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică DS - 3P 42 - 4 lect.dr.urb Adrian Cioangher proiect
14. UT-13 Activități practice - releveu DD - 1L 14 - 2 lect.dr.urb Adrian Cioangher proiect
Modul 2/2 – Mijloace de cercetare și investigare - 9cr - asist.dr.urb. Sorin Manea
15. UT-84 Fundamente CAD DF - 1C+1L 28 - 2 Dep. PUDT, asist.dr.urb. Sorin Manea examen + lucrări parcurs
16. SFA-79 Geometrie descriptivă DF - 1C+1L 28 - 3 dr.arh. Ioana Avram examen + lucrări parcurs
17. UP-136 Fotografia - instrument metodic DS - 1C 14 - 2 lect.dr.arh Vlad Eftenie examen
18. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 2 conf.dr. Luminta Petrulian examen
Modul 2/3 – Tehnici de construcție - 11cr - lect.dr.urb. Adrian Cioangher
19. ST-48 Construcții 1 DD - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Ioana Șerbănescu examen + lucrări parcurs
20. UT-134 Proiect de arhitectură (2) DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh.urb. Eugen Marinescu proiect
21. UT-135 Proiect de verificare (1) DS - - 8 - 1 lect.dr.urb Adrian Cioangher proiect
22. CP-3 Educație fizică (1) DC 2S - 28 2 - asist Lacramioara Hossu- Longin lucrări parcurs
Total ore obligatorii / credite 27 25 736 30 30
Modul 2/4 – Facultativ
23. UP-137 Cultura franceză contemporană (Culture française contemporaine)* DC 2C - 28 - - invitat Ambasada Franței la București
24. UP-151 Teoria proiectului de arhitectură (Theorie du projet architectural)* DC 2C - 28 - - Dep. PUP

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
IT, CPIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
SFAStudiul formei și ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare