Plan de învățământ
Proiectare și Planificare Urbană anul 1, 2021-2022

licență / 4 ani

Coordonator de an: asist.dr.urb. Adrian Cioangher

Grafic activități:
U1 grafic 2021-2022_A.Cioangher.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 1/1 – Introducere în urbanism - 11cr - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
1. UT-6 Orașul în istorie DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Monica Rădulescu examen + lucrări parcurs
2. UT-7 Proiectare și reprezentări în urbanism DS 5P - 70 9 - lect.dr.urb Adrian Cioangher proiect
Modul 1/2 – Teoria și istoria arhitecturii - 10cr - lect.dr.urb. Adrian Cioangher
3. IT-26 Teoria arhitecturii DF 2C - 28 2 - lect.dr.arh. Irina Băncescu examen
4. IT-27 Fenomenul arhitectural până în secolul 20 DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh Petru Mortu examen + lucrări parcurs
5. UT-133 Proiect de arhitectură (1) DS 6P - 84 6 - lect.dr.arh. Vera Marin proiect
Modul 1/3 – Abilități de comunicare și studiu - 8cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
6. UT-8 Tehnici de comunicare și studiu DC 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu eseu
7. UT-5 Introducere în urbanism DF 1C+1L - 28 2 - asist.dr.urb. Dana Milea examen + lucrări parcurs
8. UP-146 Estetică vizuală DS 1C+1S - 28 2 - lect.dr.urb Liviu Veluda lucrări parcurs
9. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 1 - conf.dr. Luminița Petrulian examen
10. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 1 conf.dr. Luminița Petrulian examen
Modul 2/1 – Dezvoltare urbană sustenabilă - 13cr - lect. dr.arh. Florin Mureșanu
11. UT-10 Elemente de mediu in urbanism (2) DF - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.arh Florin Mureșanu examen + lucrări parcurs
12. UP-24 Cadastru și topografie DD - 1C+1L 28 - 2 prof.dr.ing Gheorghe Badea examen + lucrări parcurs
13. UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică DS - 3P 42 - 4 lect.dr.urb Adrian Cioangher proiect
14. UT-87 Cadrul instituțional al dezvoltării durabile DS - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Vera Marin eseu
15. UT-13 Activități practice - releveu DF - 1L 14 - 2 lect.dr.urb Adrian Cioangher proiect
Modul 2/2 – Mijloace de cercetare și investigare - 7cr - lect.dr.urb. Adrian Cioangher
16. UT-84 Fundamente CAD DF - 1C+1L 28 - 2 asist.dr.urb. Sorin Manea lucrări parcurs
17. SFA-79 Geometrie descriptivă DF - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.arh. Valeria Potenchi examen + lucrări parcurs
18. UP-136 Fotografia - instrument metodic DS - 1C 14 - 2 lect.dr.arh Vlad Eftenie examen
Modul 2/3 – Tehnici de construcție - 11cr - lect.dr.urb. Adrian Cioangher
19. ST-48 Construcții 1 DD - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Ioana Șerbănescu examen
20. UT-134 Proiect de arhitectură (2) DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh. Vera Marin proiect
21. UT-135 Proiect de verificare (1) DS - - - - 1 lect.dr.urb Adrian Cioangher proiect
22. CP-3 Educație fizică (1) DC 2S - 28 2 - asist Lacramioara Hossu- Longin lucrări parcurs
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 25 728 30 30  
Modul 2/4 – Facultativ
23. UP-137 Cultura franceză contemporană (Culture française contemporaine)* DC 2C - 28 - - invitat Ambasada Franței la București
24. UP-151 Teoria proiectului de arhitectură (Theorie du projet architectural)* DC 2C - 28 - -

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare