UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul I (sem. 1 și 2)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 1/1 – Introducere în urbanism - 11cr - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
1. UT-6 Orașul în istorie DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Monica Rădulescu examen + lucrări parcurs
2. UT-7 Proiectare și reprezentări în urbanism DS 5P - 70 9 - asist.dr.urb Adrian Cioangher proiect
Modul 1/2 – Teoria și istoria arhitecturii - 10cr - asist.dr.urb. Adrian Cioangher
3. IT-26 Teoria arhitecturii DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Mihaela Criticos examen
4. IT-27 Evoluția fenomenului arhitectural până în secolul al 20-lea DF 2C - 28 2 - prof.dr.habil.arh Hanna Derer examen + lucrări parcurs
5. UT-133 Proiect de arhitectură (1) DS 6P - 84 6 - asist.dr.urb Adrian Cioangher proiect
Modul 1/3 – Abilități de comunicare și studiu - 8cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
6. UT-8 Tehnici de comunicare și studiu DC 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu eseu
7. UT-5 Introducere în urbanism DF 1C+1L - 28 2 - conf.dr.arh Liviu Ianăși examen + lucrări parcurs
8. UP-146 Estetică vizuală DS 1C+1S - 28 2 - lect.dr.urb Liviu Veluda lucrări parcurs
9. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 1 - conf.dr. Luminița Petrulian examen
10. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 1 conf.dr. Luminița Petrulian examen
Modul 2/1 – Dezvoltare urbană sustenabilă - 12cr - prof.dr.arh. Cătălin Sârbu
11. UT-10 Elemente de mediu in urbanism (2) DF - 1C+1L 28 - 2 lect.dr.arh Florin Mureșanu examen + lucrări parcurs
12. UP-24 Cadastru și topografie DTD - 1C+1L 28 - 2 prof.dr.ing Gheorghe Badea examen + lucrări parcurs
13. UT-12 Reprezentări în urbanism și peisagistică DS - 3P 42 - 4 asist.dr.urb Adrian Cioangher proiect
14. UT-87 Cadrul instituțional al dezvoltării durabile DS - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Vera Marin eseu
15. UT-13 Activități practice - releveu DF - 1L 14 - 2 asist.dr.urb Adrian Cioangher proiect
Modul 2/2 – Mijloace de cercetare și investigare - 8cr - conf.dr.arh. Arpad Zachi
16. UT-84 Fundamente CAD DF - 1C+1L 28 - 2 asist.drd.ing Angelo Morassi lucrări parcurs
17. SFA-79 Geometrie descriptivă DF - 1C+1L 28 - 3 asist.dr.arh. Valeria Potenchi examen + lucrări parcurs
18. UP-136 Fotografia - instrument metodic de studiu în urbanism DS - 2C 28 - 3 lect.dr.arh Vlad Eftenie examen
Modul 2/3 – Tehnici de construcție - 11cr - asist.dr.urb. Adrian Cioangher
19. ST-48 Construcții 1 DTD - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Ioana Șerbănescu examen
20. UT-134 Proiect de arhitectură (2) DS - 6P 84 - 6 asist.dr.urb Adrian Cioangher proiect
21. UT-135 Proiect de verificare (1) DS - - - - 1 asist.dr.urb Adrian Cioangher proiect
22. CP-3 Educație fizică (1) DC 2S - 28 2 - asist Lacramioara Hossu- Longin lucrări parcurs
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 26 742 30 30  
Modul 2/4 – Facultativ
23. UP-137 Cultura franceză contemporană (Culture française contemporaine)* DC 2C - 28 - - invitat Ambasada Franței la București
24. UP-151 Teoria proiectului de arhitectură (Theorie du projet architectural)* DC 2C - 28 - -

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Simboluri departamente
IT, CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
SFAStudiul Formei și Ambient
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/