Plan de învățământ
Proiectare și Planificare Urbană anul 3, 2021-2022

licență / 4 ani

Coordonator de an: lect.dr.arh. Florin Mureșanu

Grafic activități:
U3 grafic 2021-2022_Muresanu.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 5/1 – Tehnică urbană - 6cr - lect. dr. ing. Alexandru Iatan
1. ST-71 Amenajări tehnico-edilitare DD 2C - 28 3 - lect.dr.ing Alexandru Iatan examen + lucrări parcurs
2. UP-66 Sistematizare verticală și drumuri DD 2C+1L - 42 3 - conf.dr.ing Valentin Anton lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public - 3cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
3. UP-80 Spațiul public urban DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Cristina Enache examen
4. UP-144 Iluminat urban DD 1C - 14 1 - lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.2 – Tehnica planificării adaptată locuirii - 3cr - lect.dr.arh-urb. Cristina Hurduc
5. UP-152 Design urban DD 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh.urb Cristina Hurduc lucrări parcurs
6. IT-28 Locuire urbană DF 1C - 14 1 - conf.dr.arh Celia Ghyka, asist.dr.arh. Irina Popescu-Calotă examen
Modul 5/3 – Dezvoltare urbană integrată - 21cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
7. UP-6 Peisagistică DF 2C - 28 3 - prof.dr.arh. Cerasella Crăciun examen
8. UT-69 Cercetare și etică academică (1) DS 1L - 14 2 - lect.dr.arh. Florin Mureșanu colocviu
9. UT-139 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat DS 6P - 84 5 - lect.dr.arh Florin Mureșanu proiect
10. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 6 - conf.dr.arh Cristina Enache proiect
11. UT-21 Reciclarea fondului construit DF 2C+2P - 56 4 - conf.dr.arh Claudiu Runceanu proiect
12. UT-156 Schiță (3.1) DS - - - 1 - lect.dr.arh Florin Mureșanu proiect
Modul 6/1 – Mediu natural și construit - 14cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
13. UT-86 Patrimoniul natural și antropic DC - 2C 28 - 2 prof.dr.arh. Florin Machedon, conf.dr.arh Valeriu E. Drăgan eseu
14. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.urb Andreea Necșulescu lucrări parcurs
15. UT-85 Mobilitate (1) DD - 2C 28 - 2 conf.dr.arh Mihaela Negulescu examen + eseu
16. UT-140 Proiectare de arhitectură (6) - proiect integrat DS - 5P 70 - 5 lect.dr.arh Florin Mureșanu proiect
17. UP-22 Activități practice DF - 2L 28 - 2 lect.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
18. UT-141 Proiect de verificare (3) DS - - - - 1 lect.dr.arh Florin Mureșanu
Modul 6/2 – Teoria planificării urbane - 16cr - conf.dr.arh. Liviu Ianăși
19. UT-23 Planificare și legislație DF - 2C 28 - 3 conf.dr.arh Liviu Ianăși lucrări parcurs
20. UP-2 Doctrine urbanistice DF - 2C 28 - 2 asist.dr.urb. Radu Pătrașcu examen + eseu
21. UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană DS - 5P 70 - 5 lect.dr.arh Florin Mureșanu proiect
22. UT-24 Obiectul de arhitectură și programe de urbanism DF - 1C+1L 28 - 3 conf.dr.arh. Monica Rădulescu lucrări parcurs
23. UT-74 Elemente de GIS DF - 1C+1L 28 - 2 dr. ing. Antonio Valentin Tache, asist.dr. urb.-geogr. Radu Matei Cocheci lucrări parcurs
24. UT-157 Schiță (3.2) DS - - - - 1 lect.dr.arh Florin Mureșanu proiect
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 26 728 30 30  
Modul 7 – Facultativ
25. UP-139 GIS/CAD/Allplan* DC 1C+1L - 28 - - curs cu invitați

* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).

Notă: Modulele Modul 5/1 – Tehnică urbană și Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public sunt la alegere.

Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare