Plan de învățământ
Proiectare și Planificare Urbană, anul 3, 2023-2024

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 4 ani

Grafic activități:
U3 grafic 2023-2024.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul opțional 5/1.1 – Tehnică urbană - 12cr - lect. dr. ing. Alexandru Iatan
1. ST-71 Amenajări tehnico-edilitare DD 2C - 28 3 - lect.dr.ing Alexandru Iatan examen
2. UP-66 Sistematizare verticală și drumuri DD 2C+1L - 42 3 - conf.dr.ing Valentin Anton colocviu + lucrări parcurs
3. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 6 - conf.dr.arh. Cristina Enache proiect
Modul opțional 5/1.2 - Tehnică urbană sustenabilă - 12cr - conf.dr.arh. Cristina Enache
4. UP-183 Eficiență energetică în urbanism DD 2C - 28 3 - Dep. PUP examen
5. UP-184 Circulație și trafic DD 2C+1L - 42 3 - Dep. PUP examen
6. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 6 - conf.dr.arh. Cristina Enache proiect
Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public - 3cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
7. UP-80 Spațiul public urban DS 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Cristina Enache examen
8. UP-144 Iluminat urban DD 1C - 14 1 - lect.dr.urb Sebastian Guță examen + lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.2 – Tehnica planificării adaptată locuirii - 3cr - lect.dr.arh-urb. Cristina Hurduc
9. UP-152 Design urban DD 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh.urb Cristina Hurduc lucrări parcurs
10. IT-28 Locuire urbană DS 1C - 14 1 - conf.dr.arh Celia Ghyka, asist.dr.arh. Irina Popescu-Calotă examen + lucrări parcurs
Modul 5/3 – Dezvoltare urbană integrată - 15cr - conf.dr.arh. Florin Mureșanu
11. UP-6 Peisagistică DF 2C - 28 3 - prof.dr.arh. Cerasella Crăciun examen
12. UT-69 Cercetare și etică academică (1) DS 1L - 14 2 - conf.dr.arh. Florin Mureșanu colocviu
13. UT-139 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat DS 6P - 84 5 - conf.dr.arh Florin Mureșanu proiect
14. UT-21 Reciclarea fondului construit DF 2C+2P - 56 4 - conf.dr.arh Claudiu Runceanu proiect
15. UT-156 Schiță (3.1) DS - - 8 1 - conf.dr.arh Florin Mureșanu proiect
Modul 6/1 – Mediu natural și construit - 12cr - conf.dr.arh. Florin Mureșanu
16. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.urb Andreea Necșulescu lucrări parcurs
17. UT-85 Mobilitate (1) DD - 2C 28 - 2 Prof.dr.arh Mihaela Negulescu examen + eseu
18. UT-140 Proiectare de arhitectură (6) - proiect integrat DS - 5P 70 - 5 conf.dr.arh Florin Mureșanu proiect
19. UT / UP-22 Activități practice DD - 2L 28 - 2 conf.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
20. UT-141 Proiect de verificare (3) DS - - 8 - 1 conf.dr.arh Florin Mureșanu proiect
Modul 6/2 – Teoria planificării urbane - 13cr - conf.dr.arh. Simona Munteanu
21. UT-23 Planificare și legislație DS - 2C 28 - 3 conf.dr.arh Liviu Ianăși lucrări parcurs
22. UP-2 Doctrine urbanistice DF - 2C 28 - 2 Dep. PUP, asist.dr.urb. Radu Pătrașcu examen + lucrări parcurs
23. UT-24 Obiectul de arhitectură și programe de urbanism DF - 1C+1L 28 - 3 prof.dr.arh. Monica Rădulescu lucrări parcurs
24. UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană DS - 5P 70 - 5 conf.dr.arh Florin Mureșanu proiect
Modul opțional 6/3.1. Patrimoniu urban - 5cr - lect.dr.urb. Adrian Cioangher
25. UT-86 Patrimoniul natural și antropic DS - 2C+1L 42 - 3 lect.dr.urb. Adrian Cioangher examen
26. UT-158 Elemente de GIS - ArcGIS DF - 1C+1L 28 - 2 dr.ing. Antonio Valentin tache, lect.dr.urb. Matei Cocheci examen + lucrări parcurs
Modul opțional 6/3.2. Patrimoniu peisagistic - 5cr - prof.dr.arh. Cerasella Crăciun
27. UP-108 Protecția și restaurarea patrimoniului natural DS - 2C+1P - - 3 prof.dr.arh. Cerasella Crăciun examen + proiect
28. UT-159 Elemente de GIS - OpenGIS DF - 1C+1L 28 - 2 dr.ing. Antonio Valentin Tache, lect.dr.urb. Matei Cocheci examen + lucrări parcurs
Total ore obligatorii / credite 26 27 758 30 30
Modul 7 - Facultativ
29. UP-139 GIS/CAD/Allplan DF 1C+1L - 28 - - examen

Modulele Modul opțional 5/1.1 – Tehnică urbană și Modul opțional 5/1.2 - Tehnică urbană sustenabilă sunt la alegere.

Modulele Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public și Modul opțional 5/2.2 – Tehnica planificării adaptată locuirii sunt la alegere.

Modulele Modul opțional 6/3.1. Patrimoniu urban și Modul opțional 6/3.2. Patrimoniu peisagistic sunt la alegere.

Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
ITIstoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare