UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul I, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

SFA-79 | Geometrie descriptivă

Departament: Studiul Formei și Ambient
Titular:
asist.dr.arh. Valeria Potenchi
Colectiv:
lect. dr. arh. Sorana Untanu, asist. dr. arh. Valerica Potenchi, asist. dr. arh. Ioana Avram
Obiective:
Implementarea informațiilor specifice și a deprinderilor practice aplicative înlesnite de aceste informații în activitatea specialistului, atât în faza de studiu și creație, cât și în faza de întocmire a documentației desenate de prezentare și/sau de execuție.
Conținut:
Titlul cursurilor

1 Tipuri de reprezentări în arhitectură și urbanism. Sisteme de proiecție, transformări geometrice.
2 Elemente de geometrie descriptivă – puncte, drepte și planuri.
3 Geometria acoperișurilor în 4 ape cu pante egale.
4 Schimbarea de plan de proiecție.
5 Trasarea umbrelor proprii și purtate în axonometrie.
6 Trasarea umbrelor proprii și purtate în dublă proiecție ortogonală.
7 Poliedrele regulate și semiregulate – reprezentare, vizibilitate, secțiuni plane.

Titlurile temelor practice

1 Reprezentarea punctului și a dreptei în axonometrie și epură.
2 Drepte și planuri. Condiția ca o dreaptă să aparțină unui plan.
3 Rezolvarea acoperișurilor în 4 ape cu pante egale.
4 Rezolvarea acoperișurilor în 4 ape cu pante egale. Test 1
5 Schimbarea de plan de proiecție.
6 Umbre în axonometria ortogonală izometrică.
7 Umbre în dublă proiecție ortogonală.
Metoda de predare:
Prelegeri, studiu pe machetă, lucrări practice la planșetă, discuții, corectură.
Mod de evaluare:
40% Media a 5 lucrari practice + 60% Medie teste = (Test 1 + Test final) / 2
cu condiția ca Media testelor să fie cel puțin 5.
Bibliografie minimală:
Mircea Enache și Iulius Ionescu - Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed.D.P., 1982
Gh. Marinescu – Geometrie descriptivă, Ed.D.P., 1997
Doina Niculae – Noțiuni de G.D. în reprezentările de arhitectură, Ed.U.I.M., 2004
Aurelian Tănăsescu – Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Ed.D.P., 1975
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/