SFA-79 Geometrie descriptivă

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
dr.arh. Ioana Avram
Obiective:
Implementarea informațiilor specifice și a deprinderilor practice aplicative înlesnite de aceste informații în activitatea specialistului, atât în faza de studiu și creație, cât și în faza de întocmire a documentației desenate de prezentare și/sau de execuție.
Conținut:
Titlul cursurilor

1 Tipuri de reprezentări în arhitectură și urbanism. Sisteme de proiecție, transformări geometrice.
2 Elemente de geometrie descriptivă – puncte, drepte și planuri.
3 Geometria acoperișurilor în 4 ape cu pante egale.
4 Schimbarea de plan de proiecție.
5 Trasarea umbrelor în axonometrie.
6 Trasarea umbrelor în dublă proiecție ortogonală.
7 Poliedrele regulate și semiregulate – reprezentare, vizibilitate, secțiuni plane.

Titlurile temelor practice

1 Reprezentarea punctului și a dreptei în axonometrie și epură.
2 Drepte și planuri. Condiția ca o dreaptă să aparțină unui plan.
3 Rezolvarea acoperișurilor în 4 ape cu pante egale.
4 Rezolvarea acoperișurilor în 4 ape cu pante egale. Test 1
5 Schimbarea de plan de proiecție.
6 Umbre în axonometria ortogonală izometrică.
7 Umbre în dublă proiecție ortogonală.
Metoda de predare:
Prelegeri, exemplificări la calculator, studiu pe reprezentări tridimensionale, lucrări practice la planșetă cu îndrumare.

Mod de evaluare:
Nota finală se va calcula astfel:
Medie finală = 40%Medie seminarii + 60% Medie examen, cu condiția ca media examen să fie cel puțin 5.
Medie seminarii = Media celor mai bune 5 note obținute la lucrările practice
Medie examen = (Test 1+Test 2)/2
test 1: rezolvarea acoperișurilor în 4 ape cu pante egale
test 2: umbre în axonometrie

Mai multe informații privind organizarea examenului se pot obține pe adresa de e-mail: gd.urbanism@gmail.com 
Bibliografie minimală:
Mircea Enache și Iulius Ionescu - Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed.D.P., 1982
Gh. Marinescu – Geometrie descriptivă, Ed.D.P., 1997
Doina Niculae – Noțiuni de G.D. în reprezentările de arhitectură, Ed.U.I.M., 2004
Aurelian Tănăsescu – Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Ed.D.P., 1975