Plan de învățământ
Proiectare și Planificare Urbană, anul 4, 2022-2023

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 4 ani

Coordonator de an: lect.dr.urb. Liviu Veluda

Grafic activități:
U4 grafic 2022-2023_L.Veluda.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 7/1 – Structură urbană și teritoriu - 12cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
1. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 2 - depart. PUP examen + lucrări parcurs
2. UP-7 Compoziție urbană DF 2C+1S - 42 3 - depart. PUP examen + lucrări parcurs
3. UT / UP-83 Morfologia teritoriului DF 1C - 14 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu examen
4. UT-64 Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG) DS 4P - 56 5 - conf.dr.arh. Simona Munteanu proiect
Modul 7/2 – Amenajarea teritoriului - 5cr - lect.dr.urb. Liviu Veluda
5. UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului DS 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu examen + lucrări parcurs
6. UT-118 Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu DS 2P - 28 3 - lect.dr.arh. Liviu Veluda proiect
Modul 7/3 – Dimensiunea socio-economică a spațiului urban - 13cr - lect.dr.urb. Eugen Marinescu
7. UP-78 Abordarea psihologică a spațiului urban DC 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Mariana Eftenie examen + lucrări parcurs
8. UT-75 Cercetare și proiectare în urbanism (2) DS 1L - 14 2 - lect.dr.arh. Vera Marin colocviu
9. UT-27 Organizarea zonelor de activități DF 2C - 28 2 - lect.dr.urb. Eugen Marinescu lucrări parcurs
10. UT-59 Zona centrală a orașelor DF 2C - 28 3 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu lucrări parcurs
11. UT / UP-55 Proiectare de arhitectură DS 4P - 56 4 - lect.dr.arh. Vlad Eftenie proiect
Modul opțional 8/1.1 – Cadru instituțional și instrumente în urbanism - 16cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
12. UT-65 Administrație publică și management DS - 2C 28 - 3 prof.dr.arh Monica Rădulescu examen + lucrări parcurs
13. UT-66 Metodologii de proiectare în urbanism DS - 2C 28 - 3 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
14. UP-33 Practică profesională DS - 14L 196 - 10 lect.dr.urb. Liviu Veluda, conf.dr.arh. Claudiu Runceanu colocviu
Modul opțional 8/1.2. – Cadru instituțional și instrumente în peisagistică - 16cr - conf.dr.urb. Andreea Necșulescu
15. UP-185 Managementul peisajului DD - 2C 28 - 3 conf.dr.urb. Andreea Necsulescu examen
16. UP-186 Metodologii de proiectarea peisajului DD - 2C 28 - 3 conf.dr.arh. Cristina Enache examen
17. UP-33 Practică profesională DS - 14L 196 - 10 conf.dr.arh. Claudiu Runceanu, lect.dr.urb. Liviu Veluda colocviu
Modul 8/2 – Proiectare de urbanism în sinteză - 14cr - lect.dr.arh. Alexandru Calcatinge
18. UT-119 Fundamentare licență DS - 5P 70 - 7 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
19. UT-77 Cercetare îndrumată - proiect de licență DS - 4P 56 - 7 lect.dr.arh. Alexandru Calcatinge proiect
Total ore obligatorii / credite 25 27 728 30 30
20.   Examen de licență (probă teoretică + proiect de licență) - 10

Modulele Modul opțional 8/1.1 – Cadru instituțional și instrumente în urbanism și Modul opțional 8/1.2. – Cadru instituțional și instrumente în peisagistică sunt la alegere.

Simboluri departamente
UPProiectare Urbană și Peisagistică
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare