Plan de învățământ
Proiectare și Planificare Urbană anul 4, 2021-2022

licență / 4 ani

Coordonator de an: lect.dr.urb. Liviu Veluda

Grafic activități:
U4 grafic 2021-2022_L.Veluda 1.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 7/1 – Structură urbană și teritoriu - 7cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
1. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 2 - depart. PUP examen + lucrări parcurs
2. UP-7 Compoziție urbană DF 2C+1S - 42 3 - depart. PUP examen + lucrări parcurs
3. UP-83 Morfologia teritoriului DF 1C - 14 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
Modul 7/2 – Dimensiunea socio-economică a spațiului urban - 4cr - prof.dr.arh. Mariana Eftenie
4. UP-78 Abordarea psihologică a spațiului urban DC 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Mariana Eftenie examen + lucrări parcurs
5. UT-27 Organizarea zonelor de activități DF 2C - 28 2 - lect.dr.urb. Eugen Marinescu lucrări parcurs
Modul 7/3 – Amenajarea teritoriului - 12cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
6. UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu examen + lucrări parcurs
7. UT-118 Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu DS 2P - 28 3 - lect.dr.arh. Liviu Veluda proiect
8. UT-64 Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG) DS 4P - 56 5 - conf.dr.arh. Simona Munteanu proiect
9. UT-75 Cercetare și proiectare în urbanism (2) DS 1L - 14 2 - lect.dr.arh. Vera Marin colocviu
Modul 7/4 – Dimensiunea fizică a spațiului urban - 7cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
10. UT-59 Zona centrală a orașelor DF 2C - 28 3 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu lucrări parcurs
11. UP-55 Proiectare de arhitectură DS 4P - 56 4 - conf.dr.arh. Magda Stănculescu proiect
Modul 8/1 – Cadru instituțional și instrumente - 6cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
12. UT-65 Administrație publică și management DS - 2C 28 - 3 conf.dr.arh Simona Munteanu examen + lucrări parcurs
13. UT-66 Metodologii de proiectare în urbanism DS - 2C 28 - 3 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
Modul 8/2 – Proiectare de urbanism în sinteză - 24cr - conf.dr.arh. Claudiu Runceanu
14. UP-33 Practică profesională DS - 14L 196 - 10 conf.dr.arh. Claudiu Runceanu, lect.dr.urb. Liviu Veluda colocviu
15. UT-119 Fundamentare licență DS - 5P 70 - 7 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
16. UT-77 Cercetare îndrumată - proiect de licență DS - 4P 56 - 7 lect.dr.arh. Alexandru Calcatinge proiect
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 25 27 728 30 30  
17.   Examen de licență (probă teoretică + proiect de licență) - 10  
Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare