UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2018-2019, anul IV (sem. 7 și 8)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Licență

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 7/1 – Structură urbană și teritoriu - 7cr - lect.dr.arh. Florin Mureșanu
1. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Alexandru M. Sandu examen + lucrări parcurs
2. UP-7 Compoziție urbană DF 2C+1S - 42 3 - prof.dr.arh. Alexandru M. Sandu examen + lucrări parcurs
3. UP-83 Morfologia teritoriului DF 1C - 14 2 - lect.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
Modul 7/2 – Dimensiunea socio-economică a spațiului urban - 6cr - prof.dr.arh. Mariana Eftenie
4. IT-16 Estetica DC 1C - 14 2 - lect.dr.filosof. Ștefan Vianu lucrări parcurs
5. UP-78 Abordarea psihologică a spațiului urban DC 2C - 28 2 - prof.dr.arh. Mariana Eftenie examen + lucrări parcurs
6. UT-27 Organizarea zonelor de activități DF 2C - 28 2 - asist.dr.urb. Eugen Marinescu lucrări parcurs
Modul 7/3 – Amenajarea teritoriului - 9cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
7. UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu examen + lucrări parcurs
8. UT-118 Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu DS 2P - 28 2 - lect.dr.arh. Liviu Veluda proiect
9. UT-64 Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG) DS 4P - 56 3 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu proiect
10. UT-75 Cercetare și proiectare în urbanism (2) DS 1L - 14 2 - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu colocviu
Modul 7/4 – Dimensiunea fizică a spațiului urban - 8cr - conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
11. UT-59 Zona centrală a orașelor DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu lucrări parcurs
12. UP-20 Studiu de program arhitectural DS 1C - 14 2 - prof.dr.arh. Mihail Dan Cocheci examen
13. UP-55 Proiectare de arhitectură DS 4P - 56 4 - prof.dr.arh. Mhail Dan Cocheci proiect
Modul 8/1 – Cadru instituțional și instrumente - 6cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
14. UT-65 Administrație publică și management DS - 2C 28 - 3 conf.dr.arh Liviu Ianăși examen + lucrări parcurs
15. UT-66 Metodologii de proiectare în urbanism DS - 2C 28 - 3 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
Modul 8/2 – Proiectare de urbanism în sinteză - 24cr - conf.dr.arh. Claudiu Runceanu
16. UP-33 Practică profesională DS - 14L 196 - 10 conf.dr.arh Claudiu Runceanu colocviu
17. UT-119 Fundamentare licență DS - 5P 70 - 7 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
18. UT-77 Cercetare îndrumată - proiect de licență DS - 4P 56 - 7 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 27 756 30 30  
19.   Examen de licență (probă teoretică + proiect de licență) - 10  
Simboluri departamente
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/