UT-135 Proiect de verificare (1)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.urb Adrian Cioangher
Obiective:

Verificarea cunoștințelor acumulate la proiectarea de arhitectură din primul an de studiu

Conținut:

Subiectele propuse se raportează la tematicile studiate la proiectarea de arhitectură din anul 1.
Sunt vizate
- modul de amplasare a construcției propuse pe parcelă în raport cu elementele de contex, dar și cu condiționările urbanistice indicate prin temă
- modul de organizare a partiului / de distribuție a spațiilor interioare
- mobilarea spațiilor în raport cu destinația acestora
- reprezentarea corectă a construcției propuse în plan, vederi, secțiuni și reprezentări volumetrice (axonometrii sau perspective)
- originalitatea soluției propuse

Metoda de predare:

Examinare prin proiect

Mod de evaluare:

Examinare proiectare de arhitectură - 10 ore

Bibliografie minimală:

Unwin, Simon - Analysing Architecture, 2014, 4th edition, Routledge
Ching, Francis D.K. - Architectural Graphics - 2015, John Wiley & Sons, Inc.
Ching, Francis D.K. - Architecture. Form, Space and Order - 2007, John Wiley & Sons, Inc.
Enache, Mircea, Ionescu, Iulius – Geometrie descriptivă și perspectivă, București, Editura
Didactică si Pedagogică, 1983
Neufert Architects Data