UT-135 Proiect de verificare (1)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.urb Adrian Cioangher

modifică