UT-135 Proiect de verificare (1)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
lect.dr.urb Adrian Cioangher
Obiective:
Verificarea cunoștințelor acumulate la proiectarea de arhitectură din primul an de studiu
Conținut:
Subiectele propuse se raportează la tematicile studiate la proiectarea de arhitectură din anul 1.
Sunt vizate
- modul de amplasare a construcției propuse pe parcelă în raport cu elementele de contex, dar și cu condiționările urbanistice indicate prin temă
- modul de organizare a partiului / de distribuție a spațiilor interioare
- mobilarea spațiilor în raport cu destinația acestora
- reprezentarea corectă a construcției propuse în plan, vederi, secțiuni și reprezentări volumetrice (axonometrii sau perspective)
- originalitatea soluției propuse
Metoda de predare:
Examinare prin proiect
Mod de evaluare:
Examinare proiectare de arhitectură - 10 ore
Bibliografie minimală:
Unwin, Simon - Analysing Architecture, 2014, 4th edition, Routledge
Ching, Francis D.K. - Architectural Graphics - 2015, John Wiley & Sons, Inc.
Ching, Francis D.K. - Architecture. Form, Space and Order - 2007, John Wiley & Sons, Inc.
Enache, Mircea, Ionescu, Iulius – Geometrie descriptivă și perspectivă, București, Editura
Didactică si Pedagogică, 1983
Neufert Architects Data