Discipline la alegere

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană / 2022-2023

Anul 3

Modul opțional 5/1.1 – Tehnică urbană

Modul opțional 5/1.2 - Tehnică urbană sustenabilă

Modul opțional 5/2.1 – Tehnica planificării adaptată spațiului public

Modul opțional 5/2.2 – Tehnica planificării adaptată locuirii

Modul opțional 6/3.1. Patrimoniu urban

Modul opțional6/3.2. Patrimoniu peisagistic

Anul 4

Modul opțional 8/1.1 – Cadru instituțional și instrumente în urbanism

Modul opțional 8/1.2. – Cadru instituțional și instrumente în peisagistică