Plan de învățământ
Proiectare și Planificare Urbană, anul 2, 2022-2023

program unitar de studii (ciclu de licență și ciclu de master comasate) / 4 ani

Coordonator de an: lect.dr.arh. Andrei Mitrea

Grafic activități:
U2 grafic 2U, 2022-2023 A Mitrea.xlsx

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 3/1 – Abordare urbană sustenabilă - 11cr - prof.dr.arh. Angelica Stan
1. UP-10 Morfologie urbană DF 2C+1S - 42 3 - prof.dr.arh. Angelica Stan examen
2. UT-14 Geografie și ecologie urbană DF 2C - 28 2 - lect.dr.urb. Matei Cocheci examen + eseu
3. UT-49 Proiectare de urbanism (1) DS 4P - 56 6 - lect.dr.arh Andrei Mitrea proiect
Modul 3/2 – Abordare arhitecturală integrată - 10cr - lect.dr.arh. Alexandru Calcatinge
4. IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh. Radu Ponta examen
5. ST-49 Construcții (2) DD 2C - 28 2 - lect.dr.arh Monica Mureșanu lucrări parcurs
6. UT-136 Proiectare de arhitectură (3) DS 6P - 84 5 - lect.dr.arh Alexandru Calcatinge proiect
7. UT-154 Schiță (2.1) DS - - 8 1 - lect.dr.arh Alexandru Calcatinge proiect
Modul 3/3 – Elemente de mediu și decizie în urbanism - 9cr - lect.dr.arh. Andrei Mitrea
8. UP-11 Sociologie și demografie urbană. DS 1C+1L - 28 3 - asist.dr.urb.soc. Andreea Pene eseu
9. UP-14 Statistica urbană DD 1C+1L - 28 3 - lect.dr.arh Andrei Mitrea, dr.urb Corina Chirilă examen + lucrări parcurs
10. UT-40 Vizualizare 3D / AutoCAD DF 1C+1L - 28 3 - lect.dr.arh. Andrei Mitrea examen + lucrări parcurs
Modul 4/1 – Proiect de urbanism - 15cr - conf.dr.arh. Claudiu Runceanu
11. UT-91 Tehnica proiectării de urbanism DS - 2C 28 - 2 conf.dr.arh Claudiu Runceanu examen
12. UT-17 Economie urbană și evaluare DF - 1C+1L 28 - 2 Dep. P.U.D.T. lucrări parcurs
13. UP-61 Elemente de teorie urbanistică (2) DF - 1C 14 - 2 prof.dr.arh. Tiberiu Florescu examen + eseu
14. UT-58 Proiectare de urbanism (2) DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh Andrei Mitrea proiect
15. UT-16 Activități practice DD - 2L 28 - 2 lect.dr.arh Andrei Mitrea lucrări parcurs
16. UT-155 Schiță (2.2) DS - - 8 - 1 lect.dr.arh Andrei Mitrea proiect
Modul 4/2 – Tehnologie de arhitectură - 15cr - lect.dr.arh. Andrei Mitrea
17. ST-50 Finisaj și echipare DD - 2C 28 - 2 lect.dr.arh. Ioana Șerbănescu examen
18. ST-51 Inginerie structurală DD - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.ing Basarab Cheșcă lucrări parcurs
19. UT-72 Proiectare asistată de calculator DF - 1C+1L 28 - 3 lect.dr.arh. Andrei Mitrea lucrări parcurs
20. UT-137 Proiectare de arhitectură (4) DS - 6P 84 - 6 lect.dr.arh Alexandru Calcatinge proiect
21. UT-138 Proiect de verificare (2) DS - - 8 - 1 lect.dr.arh Andrei Mitrea proiect
Total ore obligatorii / credite 25 25 724 30 30
Simboluri departamente
UPProiectare Urbană și Peisagistică
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
ITIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare