UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul III, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

UT-156 | Schiță (3.1)

Departament: Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Florin Mureșanu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Florin MURESANU
Conf.dr.arh. Daniel COMSA
Lect.dr.arh Nicolea DINU
Lect.dr.arh. Andreea MATACHE
Obiective:
• Rezolvarea unor situații multiple în vederea testării normelor și condițiilor de confort.
• Testarea modului de rezolvare a partiului în cadrul unei locuințe.
Conținut:
PROBLEMATICA CADRU

PREZENTAREA ZONEI DESTINATĂ STUDIULUI

ELEMENTE OBLIGATORII DE TEMA

CERINȚE

CONDIȚII DE REDACTARE, PREDARE ȘI NOTARE

CALENDARUL SCHIȚEI
Metoda de predare:
Tema test.
Mod de evaluare:
• Nivelul de înțelegere a obiectivului schiței și rezolvarea cerințelor temei;
• Gradul de detaliere a demersului și acuratețea reprezentării tehnice a pieselor desenate;
• Paginarea pieselor solicitate prin temă.
Bibliografie minimală:
• Legea locuinței nr.114/1996;
• ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016¬96)", indicativ NP 057¬02;
• Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București
• Buica, Viorica (2011) Locuințe colective din România. Noi perspective ale locuirii la bloc;
• Damboianu, Anton (1962) Amenajarea locuintei;
• Derer, Peter (1985) Locuirea urbana;
• Dietz, Albert G.H. (1971) Dwelling House Construction;
• Rambert, Charles (1956) L'habitat collectif;
• Rotariuc, Noemi Andrea Gyure (2002) Locuinta plurifamiliala in mediul urban.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/