UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul III, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

UT-141 | Proiect de verificare (3)

Departament: Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Florin Mureșanu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Florin MURESANU
Conf.dr.arh. Daniel COMSA
Lect.dr.arh Nicolea DINU
Lect.dr.arh. Andreea MATACH
Obiective:
1. Familiarizarea cu problematica generată de un program de arhitectură:
• Întelegerea modului de organizare a unei funcțiuni amplasate în strînsă lăgătură cu un context particular, asupra căruia are o influență redusă, în special prin estetica obiectului de arhitectură.
• Dobândirea de abilități în privința stabilirii potențialului real al unui teren asupra căruia nu se aplică regulamentele obișnuite de urbanism.
• Familiarizarea cu o serie de trăsături tipice ale partiului unei funcțiuni din familia locuirii.
• Aplicarea cunoștințelor dobândite prin studiul individual.
2. Utilizarea crochiurilor / schițelor de concept, de studiu și detaliu în cadrul procesului de proiectare, ca principal instrument de lucru.
3. Aplicarea corespunzătoare a convențiilor grafice privitoare la rezalizarea proiectelor de arhitectură.
Conținut:
PROBLEMATICA CADRU

PREZENTAREA ZONEI DESTINATĂ STUDIULUI

ELEMENTE OBLIGATORII DE TEMA

CERINȚE

CONDIȚII DE REDACTARE, PREDARE ȘI NOTARE
Metoda de predare:
Tema test.
Mod de evaluare:
• Concept - 25%
• Acuratețea tehnică - 50%
• Calitatea grafică - 25%
Bibliografie minimală:
• Legea locuinței nr.114/1996;
• ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016¬96)", indicativ NP 057¬02;
• Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București
• Buica, Viorica (2011) Locuințe colective din România. Noi perspective ale locuirii la bloc;
• Damboianu, Anton (1962) Amenajarea locuintei;
• Derer, Peter (1985) Locuirea urbana;
• Dietz, Albert G.H. (1971) Dwelling House Construction;
• Rambert, Charles (1956) L'habitat collectif;
• Rotariuc, Noemi Andrea Gyure (2002) Locuinta plurifamiliala in mediul urban.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/