UT-141 Proiect de verificare (3)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh Florin Mureșanu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Florin MURESANU Conf.dr.arh. Daniel COMSA Lect.dr.arh Nicolea DINU Lect.dr.arh. Andreea MATACH
Obiective:

1. Familiarizarea cu problematica generată de un program de arhitectură:
• Întelegerea modului de organizare a unei funcțiuni amplasate în strînsă lăgătură cu un context particular, asupra căruia are o influență redusă, în special prin estetica obiectului de arhitectură.
• Dobândirea de abilități în privința stabilirii potențialului real al unui teren asupra căruia nu se aplică regulamentele obișnuite de urbanism.
• Familiarizarea cu o serie de trăsături tipice ale partiului unei funcțiuni din familia locuirii.
• Aplicarea cunoștințelor dobândite prin studiul individual.
2. Utilizarea crochiurilor / schițelor de concept, de studiu și detaliu în cadrul procesului de proiectare, ca principal instrument de lucru.
3. Aplicarea corespunzătoare a convențiilor grafice privitoare la rezalizarea proiectelor de arhitectură.

Conținut:

Problematica cadru

Prezentarea zonei destinată studiului

Elemente obligatorii de tema

Cerințe

Condiții de redactare, predare și notare

Metoda de predare:

Tema test.

Mod de evaluare:

• Concept - 25%
• Acuratețea tehnică - 50%
• Calitatea grafică - 25%

Bibliografie minimală:

• Legea locuinței nr.114/1996;
• ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016¬96)", indicativ NP 057¬02;
• Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București
• Buica, Viorica (2011) Locuințe colective din România. Noi perspective ale locuirii la bloc;
• Damboianu, Anton (1962) Amenajarea locuintei;
• Derer, Peter (1985) Locuirea urbana;
• Dietz, Albert G.H. (1971) Dwelling House Construction;
• Rambert, Charles (1956) L'habitat collectif;
• Rotariuc, Noemi Andrea Gyure (2002) Locuinta plurifamiliala in mediul urban.