Plan de învățământ
Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu, anul 3, 2023-2024

licență / 3 ani

Grafic activități:
UAT3 grafic 2023-2024.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 5/1 – Tehnică urbană - 15cr - lect.dr.urb. Mihai Moțcanu-Dumitrescu
1. ST-71 Amenajări tehnico-edilitare DD 2C - 28 3 - 10 lect.dr.ing Alexandru Iatan examen + lucrări parcurs
2. UP-66 Sistematizare verticală și drumuri DD 1C+1L - 28 3 - 5+4 conf.dr.ing Valentin Anton examen
3. UT-27 Organizarea zonelor de activități DF 1C+1L - 28 2 - 5+4 lect.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu examen + lucrări parcurs
4. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 2 - 18 lect.dr.urb Sebastian Guță proiect
5. UT-156 Schiță (3.1) DS - - 8 1 - 0 asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
6. UT-21 Reciclarea fondului construit DF 2C+2P - 56 4 - 10+7 conf.dr.arh Claudiu Runceanu proiect + lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.1 – Spațiu public urban - 4cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
7. UP-80 Spațiul public urban DF 2C - 28 2 - 10 lect.dr.urb. Ana Opriș examen
8. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS 1C+1L - 28 2 - 5+4 lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.2 – Reînnoire urbană - 4cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
9. UT-59 Zona centrală a orașelor DF 2C - 28 2 - 10 conf.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
10. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS 1C+1L - 28 2 - 5+4 lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul 5/3 – Planificare și legislație - 11cr - lect.dr.urb. Mihai Moțcanu-Dumitrescu
11. UT-23 Planificare și legislație DF 2C - 28 3 - 10 lect.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu examen + lucrări parcurs
12. UT-113 Deontologia funcționarului public DF 2C - 28 3 - 10 Dep. PUDT, arh. Claudia Pamfil examen
13. UT-74 Elemente de GIS DF 1C+1L - 28 3 - 5+4 lect.dr.urb Matei Cocheci lucrări parcurs
14. UT-114 Legislație EU DC 1C - 14 2 - 5 urb. Paul Muresan Iuga examen
Modul 6/1 – Planificare, peisaj și patrimoniu - 6cr - asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
15. UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană DS - 2P 28 - 2 7 lect.dr.urb. Mihai Moțcanu- Dumitrescu proiect
16. UP-6 Peisagistică DF - 1C+1L 28 - 3 5+4 lect.dr.urb Andreea Bunea examen
17. UT-115 Patrimoniu natural și construit DC - 2C 28 - 1 10 lect.dr.urb. Adrian Cioangher eseu
Modul 6/2 – Sinteza licență - 24cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
18. UT-116 Fundamentare licență DS - 5P 70 - 7 18 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
19. UT-117 Cercetare îndrumată - Proiect licență DS - 4P 56 - 7 14 lect.dr.urb. Mihai Motcanu- Dumitrescu proiect
20. UP-22 Activități practice DD - 14L 196 - 10 0 asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu lucrări parcurs
Total ore obligatorii / credite 26 29 778 30 30
21.   Examen licență - 10

Modulele Modul opțional 5/2.1 – Spațiu public urban și Modul opțional 5/2.2 – Reînnoire urbană sunt la alegere.

Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare