UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2019-2020, anul III (sem. 5 și 6)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Licență

Responsabil an: asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu- Dumitrescu

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 5/1 – Tehnică urbană - 15cr - asist.dr.urb. Mihai Moțcanu-Dumitrescu
1. ST-71 Amenajări tehnico-edilitare DTD 1C+1L - 28 3 - lect.dr.ing Alexandru Iatan examen + lucrări parcurs
2. UP-66 Sistematizare verticală și drumuri DTD 1C+1L - 28 3 - conf.dr.ing Valentin Anton examen
3. UT-27 Organizarea zonelor de activități DF 1C+1L - 28 2 - asist.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu examen + lucrări parcurs
4. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 2 - lect.dr.urb Sebastian Guță proiect
5. UT-156 Schiță (3.1) DS - - - 1 - asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
6. UT-21 Reciclarea fondului construit DF 2C+2P - 56 4 - conf.dr.arh Claudiu Runceanu proiect + lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.1 – Spațiu public urban - 4cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
7. UP-80 Spațiul public urban DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh Arpad Zachi examen
8. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS 1C+1L - 28 2 - lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.2 – Reînnoire urbană - 4cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
9. UT-59 Zona centrală a orașelor DF 2C - 28 2 - conf.dr.arh Gabriel Pascariu lucrări parcurs
10. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS 1C+1L - 28 2 - lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul 5/3 – Planificare și legislație - 11cr - lect.dr.arh Simona Munteanu
11. UT-23 Planificare și legislație DF 2C+1L - 42 3 - asist.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu examen + lucrări parcurs
12. UT-113 Deontologia funcționarului public DF 2C - 28 3 - drd.arh. Anca Ginavar examen
13. UT-74 Elemente de GIS DF 1C+1L - 28 3 - asist.dr.urb Matei Cocheci lucrări parcurs
14. UT-114 Legislație EU DC 1C - 14 2 - drd.urb. Paul Muresan Iuga examen
Modul 6/1 – Planificare, peisaj și patrimoniu - 6cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
15. UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană DS - 2P 28 - 2 asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu- Dumitrescu proiect
16. UP-6 Peisagistică DF - 1C+1L 28 - 3 asist.dr.urb Andreea Bunea examen
17. UT-115 Patrimoniu natural și construit DC - 2C 28 - 1 lect.dr.urb. Adrian Cioangher eseu
Modul 6/2 – Sinteza licență - 24cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
18. UT-116 Fundamentare licență DS - 5P 70 - 7 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
19. UT-117 Cercetare îndrumată - Proiect licență DS - 4P 56 - 7 asist.dr.urb. Mihai Motcanu- Dumitrescu proiect
20. UP-22 Activități practice DF - 14L 196 - 10 asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu lucrări parcurs
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 29 784 30 30  
21.   Examen licență - 10  

Notă: Modulele Modul 5/1 – Tehnică urbană și Modul opțional 5/2.1 – Spațiu public urban sunt la alegere.

Simboluri departamente
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/