Plan de învățământ
Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu, anul 3, 2023-2024

licență / 3 ani

Grafic activități:
UAT3 grafic 2023-2024.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 5/1 – Tehnică urbană - 15cr - lect.dr.urb. Mihai Moțcanu-Dumitrescu
1. ST-71 Amenajări tehnico-edilitare DD 2C - 28 3 - 10 lect.dr.ing Alexandru Iatan examen + lucrări parcurs
2. UP-66 Sistematizare verticală și drumuri DD 1C+1L - 28 3 - 5+4 conf.dr.ing Valentin Anton examen
3. UT-27 Organizarea zonelor de activități DF 1C+1L - 28 2 - 5+4 lect.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu examen + lucrări parcurs
4. UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal DS 5P - 70 2 - 18 lect.dr.urb Sebastian Guță proiect
5. UT-156 Schiță (3.1) DS - - 8 1 - 0 asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
6. UT-21 Reciclarea fondului construit DF 2C+2P - 56 4 - 10+7 conf.dr.arh Claudiu Runceanu proiect + lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.1 – Spațiu public urban - 4cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
7. UP-80 Spațiul public urban DF 2C - 28 2 - 10 lect.dr.urb. Ana Opriș examen
8. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS 1C+1L - 28 2 - 5+4 lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul opțional 5/2.2 – Reînnoire urbană - 4cr - lect.dr.urb. Sebastian Guță
9. UT-59 Zona centrală a orașelor DF 2C - 28 2 - 10 conf.dr.arh Florin Mureșanu lucrări parcurs
10. UP-92 Ilustrare arhitectural urbanistică DS 1C+1L - 28 2 - 5+4 lect.dr.urb Sebastian Guță lucrări parcurs
Modul 5/3 – Planificare și legislație - 11cr - lect.dr.urb. Mihai Moțcanu-Dumitrescu
11. UT-23 Planificare și legislație DF 2C - 28 3 - 10 lect.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu examen + lucrări parcurs
12. UT-113 Deontologia funcționarului public DF 2C - 28 3 - 10 Dep. PUDT, arh. Claudia Pamfil examen
13. UT-74 Elemente de GIS DF 1C+1L - 28 3 - 5+4 lect.dr.urb Matei Cocheci lucrări parcurs
14. UT-114 Legislație EU DC 1C - 14 2 - 5 urb. Paul Muresan Iuga examen
Modul 6/1 – Planificare, peisaj și patrimoniu - 6cr - asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
15. UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană DS - 2P 28 - 2 7 lect.dr.urb. Mihai Moțcanu- Dumitrescu proiect
16. UP-6 Peisagistică DF - 1C+1L 28 - 3 5+4 lect.dr.urb Andreea Bunea examen
17. UT-115 Patrimoniu natural și construit DC - 2C 28 - 1 10 lect.dr.urb. Adrian Cioangher eseu
Modul 6/2 – Sinteza licență - 24cr - prof.dr.arh. Florin Machedon
18. UT-116 Fundamentare licență DS - 5P 70 - 7 18 prof.dr.arh. Florin Machedon proiect
19. UT-117 Cercetare îndrumată - Proiect licență DS - 4P 56 - 7 14 lect.dr.urb. Mihai Motcanu- Dumitrescu proiect
20. UP-22 Activități practice DD - 14L 196 - 10 0 asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu lucrări parcurs
Total ore obligatorii / credite 30 29 834 34 30
21.   Examen licență - 10
Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare