Plan de învățământ
Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu, anul 2, 2023-2024

licență / 3 ani

Grafic activități:
UAT2 grafic 2023-2024.xls

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Max. ore online Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 3/1 – Înțelegerea alcătuirii urbane - 11cr - lect.dr.arh. Simona Butnariu
1. UP-10 Morfologie urbană DF 2C - 28 3 - 10 lect.dr.arh Simona Butnariu examen + colocviu
2. UT-49 Proiectare de urbanism (1) DS 4P - 56 6 - 14 asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
3. UT-84 Fundamente CAD DF 2L - 28 2 - 7 lect.dr.urb. Mihai Moțcanu- Dumitrescu lucrări parcurs
Modul 3/2 – Obiectul de arhitectură în contemporaneitate - 12cr - lect.dr.arh. Alexandru Calcatinge
4. ST-50 Finisaj și echipare DD 2C - 28 2 - 10 lect.dr.arh. Ioana Șerbanescu examen
5. ST-49 Construcții (2) DD 2C - 28 2 - 10 asist.dr.arh Raluca Trifa examen + lucrări parcurs
6. UT-142 Proiectare de arhitectură (1) DS 6P - 84 5 - 21 lect.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu proiect
7. UT-154 Schiță (2.1) DS - - 8 1 - 0 lect.dr.urb. Mihai Moțcanu-Dumitrescu proiect
8. UT / UP-20 Studiu de program arhitectural DS 1C - 14 2 - 5 lect.dr.arh Alexandru Calcatinge examen + lucrări parcurs
Modul 3/3 – Elemente de mediu și decizie în urbanism - 7cr - lect.dr.arh. Andrei Mitrea
9. UT-14 Geografie și ecologie urbană DF 2C - 28 2 - 10 lect.dr.urb. Matei Cocheci examen
10. UP-11 Sociologie și demografie urbană. DC 1C+1L - 28 2 - 5+4 asist.dr.urb Andreea Acasandre examen + lucrări parcurs
11. UP-14 Statistica urbană DC 1C+1L - 28 3 - 5+4 lect.dr.arh Andrei Mitrea, asist.dr.urb Corina Pop (Chirilă) eseu + lucrări parcurs
Modul 4/1/ – Proiect de urbanism și dezvoltare - 9cr - asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
12. UP-3 Tehnica proiectării urbane DF - 2C 28 - 2 10 lect.dr.arh Simona Butnariu examen + lucrări parcurs
13. UT-58 Proiectare de urbanism (2) DS - 6P 84 - 6 21 asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
14. UT-155 Schiță (2.2) DS - - 8 - 1 0 asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
Modul 4/2 – Teritoriu și administrație - 11cr - lect.dr.urb. Mihai Moțcanu-Dumitrescu
15. UP-149 Spațiul administrativ european DD - 2C 28 - 2 10 asist.dr.urb. Sorin Manea examen
16. UP-150 Managementul proiectelor europene DD - 2C 28 - 3 10 lect.dr.arh Cristina Hurduc
17. UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului DF - 2C+1L 42 - 3 10+4 lect.dr.arh Andrei Mitrea examen + lucrări parcurs
18. UT-65 Administrație publică și management DS - 2C 28 - 3 10 Dep. P.D.U.T., arh. Claudia Pamfil examen + lucrări parcurs
Modul 4/3 – Arhitectură și construcții - 10cr - prof.dr.arh. Monica Rădulescu
19. UT-24 Obiectul de arhitectură și programe de urbanism DF - 1C+1L 28 - 2 5+4 Dep. PUDT, asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu- Dumitrescu lucrări parcurs
20. UT-143 Proiectare de arhitectură (2) DS - 6P 84 - 6 21 lect.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu proiect
21. UT-16 Activități practice DD - 2L 28 - 2 7 asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu lucrări parcurs
Total ore obligatorii / credite 25 27 744 30 30
Simboluri departamente
UPProiectare urbană și peisagistică
UTPlanificare urbană și dezvoltare teritorială
STȘtiințe tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Llucrări
Pproiectare