UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Plan de învățământ 2019-2020, anul II (sem. 3 și 4)

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Licență

Responsabil an: asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu- Dumitrescu

Nr.
crt.
Cod Disciplină Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS Titular Examinare
S1 S2 S1 S2
Modul 3/1 – Înțelegerea alcătuirii urbane - 11cr - prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
1. UP-10 Morfologie urbană DF 2C - 28 3 - lect.dr.arh Simona Butnariu examen + colocviu
2. UT-49 Proiectare de urbanism (1) DS 4P - 56 6 - asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
3. UT-84 Fundamente CAD DF 2L - 28 2 - arh Anca Bordean lucrări parcurs
Modul 3/2 – Obiectul de arhitectură în contemporaneitate - 12cr - lect.dr.arh. Alexandru Calcatinge
4. ST-50 Finisaj și echipare DTD 2C - 28 2 - lect.dr.arh. Ioana Șerbanescu examen
5. ST-49 Construcții (2) DTD 2C - 28 2 - lect.dr.arh Monica Mureșanu examen + lucrări parcurs
6. UT-142 Proiectare de arhitectură (1) DS 6P - 84 5 - asist.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu proiect
7. UT-154 Schiță (2.1) DS - - - 1 - asist.dr.urb. Mihai Moțcanu-Dumitrescu proiect
8. UP-20 Studiu de program arhitectural DS 1C - 14 2 - lect.dr.arh Alexandru Calcatinge examen + lucrări parcurs
Modul 3/3 – Elemente de mediu și decizie în urbanism - 6cr - prof.dr.arh. Cătălin Sârbu
9. UT-14 Geografie și ecologie urbană DF 2C - 28 2 - asist.dr.urb. Matei Cocheci examen
10. UP-11 Sociologie și demografie urbană. DC 1C+1L - 28 2 - asist.dr.urb Andreea Acasandre examen + lucrări parcurs
11. UP-14 Statistica urbană DC 1C+1L - 28 2 - lect.dr.arh Andrei Mitrea, drd.urb Corina Chirilă eseu + lucrări parcurs
Modul 4/1/ – Proiect de urbanism și dezvoltare - 9cr - asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
12. UP-3 Tehnica proiectării urbane DF - 2C 28 - 2 lect.dr.arh Simona Butnariu examen + lucrări parcurs
13. UT-58 Proiectare de urbanism (2) DS - 6P 84 - 6 asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
14. UT-155 Schiță (2.2) DS - - - - 1 asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu proiect
Modul 4/2 – Teritoriu și administrație - 11cr - lect.dr.arh. Simona Munteanu
15. UP-149 Spațiul administrativ european DTD - 2C 28 - 2 asist.dr.urb. Sorin Manea examen
16. UP-150 Managementul proiectelor europene DTD - 2C 28 - 3 lect.dr.arh Cristina Hurduc
17. UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului DF - 2C+1L 42 - 3 lect.dr.arh Andrei Mitrea examen + lucrări parcurs
18. UT-65 Administrație publică și management DS - 2C 28 - 3 drd.arh. Anca Ginavar examen + lucrări parcurs
Modul 4/3 – Arhitectură și construcții - 11cr - conf.dr.arh. Monica Rădulescu
19. UT-24 Obiectul de arhitectură și programe de urbanism DF - 1C+1L 28 - 2 conf.dr.arh. Monica Rădulescu lucrări parcurs
20. UT-143 Proiectare de arhitectură (2) DS - 6P 84 - 6 asist.dr.urb Mihai Moțcanu-Dumitrescu proiect
21. CP-22 Limbi străine (3) DC 2S - 28 1 - drd Oana Frandeș examen
22. UT-16 Activități practice DF - 2L 28 - 2 asist.dr.urb Mădălina Moțcanu-Dumitrescu lucrări parcurs
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 27 27 756 30 30  
Simboluri departamente
CPIstoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
UTPlanificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
UPProiectare Urbană și Peisagistică
STȘtiințe Tehnice
Categorii formative
DFDisciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DSDisciplină de specialitate
DCDisciplină complementară
Ore/săptămână
Ccursuri
Sseminarii
Llucrări
Pproiectare
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/